a-ronet.pl

portal architektoniczny o budownictwie i wnętrzach

ile zarabia architekt
Budownictwo

Ile zarabia architekt w kraju i za granicą?

Architekt to osoba zajmująca się planowaniem przestrzeni. Zazwyczaj zawód ten kojarzy się nieodzownie ze wznoszeniem budynków, lecz może on również dotyczyć wnętrz czy krajobrazu. Zawód ten wymaga łączenia typowej wiedzy ścisłej ze zmysłem estetycznym. Wiele młodych osób pragnących wybrać taką ścieżkę kariery zawodowej zastanawia się nad tym: ile zarabia architekt w kraju i za granicą?

Architekt – kim jest?

Jak wspomniano powyżej, architekt musi umieć połączyć nauki ścisłe i techniczne z artystycznymi. Powinien on posiadać szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Umożliwia to wykonywanie projektu cechującego się wytrzymałością i odpornością na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Dodatkowo także funkcjonalnością, a jednocześnie niezwykle atrakcyjnego wizualnie. W swoich projektach osoba ta musi uwzględniać potrzeby i oczekiwania klienta, wymogi bezpieczeństwa oraz możliwości technologiczne. Uzgodnione z klientami plany tworzone są za pomocą specjalistycznych programów, a następnie skrupulatnie realizowane. Co ważne, w ramach swoich obowiązków architekt aktywnie uczestniczy w każdym z etapów wznoszenia budynku, w tym kontroluje oraz nadzoruje wybrane prace.

ile zarabia architekt

Architekt – jak zostać twórcą architektury?

Osoba, która planuje rozpocząć pracę jako architekt musi ukończyć studia wyższe na kierunku architektura i urbanistyka. Nauka może być prowadzona w formie studiów I stopnia i kończyć się uzyskaniem tytułu inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta (studia II stopnia). Co istotne, samo uzyskanie tytułu magistra nie jest jednoznaczne z możliwością wykonywania zawodu. W tym celu konieczne jest odbycie dwuletniej praktyki zawodowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku podczas egzaminu organizowanego przez Okręgową Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Wspominany egzamin składa się z części ustnej oraz części pisemnej. Zaliczenie egzaminu umożliwia wstąpienie w szeregi odpowiedniej izby architektów oraz podjęcie pracy zarobkowej.

Architekt – specjalizacja

Jak wspomniano na wstępie architekt może specjalizować się w różnych dziedzinach. W tym wypadku należy wymienić choćby architekta wnętrz, urbanistę czy architekta krajobrazu. Architekt krajobrazu zajmuje się organizacją terenów zielonych, w tym parków i ogrodów. Musi on zatem posiadać również wiedzę z zakresu pielęgnacji i uprawy roślin. Od architekta wnętrz oczekuje się tworzenia funkcjonalnych i estetycznych pomieszczeń, natomiast urbanista zajmuje się projektowaniem przestrzeni miejskich.

Ile zarabia architekt w kraju i za granicą?

Wysokość zarobków architektów uzależniona jest od kilku czynników. Wśród nich wymienić należy: wykształcanie, staż pracy czy zapotrzebowanie na tego typu usługi na danym rynku oraz województwo. Przyjmuje się, że najwyższe zarobki dotyczą województwa mazowieckiego.

Ponadto, innymi czynnikami wpływającymi na wysokość zarobków są:

  • poczucie estetyki,
  • kreatywność,
  • wyobraźnia przestrzenna
  • wiedza z zakresu możliwych do wykorzystania materiałów budowlanych,
  • dokładność,
  • terminowość,
  • komunikatywność.
ile zarabia architekt

Mimo zróżnicowania zarobków przyjmuje się, że średnia miesięczna pensja wynosi około 5500 zł brutto. Przy czym około 1/4 architektów zarabia mniej niż 4500 zł brutto miesięcznie, natomiast pensja najlepiej zarabiających przekracza 7000 zł brutto. Ponadto, zarobki uzależnione są od rodzaju specjalizacji i są one niższe w przypadku architektów wnętrz (mediana zarobków około 4200 brutto) oraz architektów krajobrazu (mediana zarobków około 3400 zł brutto). Należy również pamiętać o tym, że na wysokość zarobków wpływa doświadczenie i staż pracy. Młodzi architekci zarabiają około 4200 zł brutto. Podczas gdy osoby doświadczone mogą liczyć na zarobki przekraczające 7000 zł brutto. W tym osiągające nawet poziom kilkunastu tysięcy złotych brutto miesięcznie.

Ile zarabia architekt za granicą?

Analizując poziom zarobków architektów warto poznać stawki oferowane specjalistom za granicą. W Niemczech średnia pensja architekta wynosi około 26000 zł brutto. W Wielkiej Brytanii zarobki osiągają poziom 20 000 zł brutto, natomiast w Stanach Zjednoczonych – 30 000 zł brutto.

Witaj na naszym blogu! Znajdziesz tutaj artykuły w dziedzinie projektowania wnętrz i ogrodów. Jesteśmy pasjonatami akcesoriów i łączenia niezwykłych kolorów w przestrzeni domowej, a także interesują nas ciekawe rośliny, które nie tylko pięknie wyglądają, ale także mają niesamowite zastosowania. Zapraszamy do lektury naszych artykułów.