a-ronet.pl

portal architektoniczny o budownictwie i wnętrzach

Dom

Co zawiera projekt budowlany domu jednorodzinnego?

Projekt budowlany domu jednorodzinnego to zbiór wszystkich dokumentów, przedstawiających plan inwestycji budowlanej. Obejmuje nie tylko rysunki obiektu mieszkalnego, ale również projekt zagospodarowania terenu czy rozwiązania konstrukcyjne, a jego zawartość jest ściśle określona przez przepisy prawa. Według nowego rozporządzenia projekt budowlany dzieli się na trzy podstawowe części. Co znajdziemy w każdej z nich?

Kilka słów o projekcie budowlanym domu jednorodzinnego

Projekt budowlany to dokument przygotowany na papierze w formacie A4 oraz ujęty w twardą oprawę, przydatny na wszystkich etapach inwestycji. Zgodnie z nowelizacją z 19 września 2021 roku, w jego skład wchodzą 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz projekt techniczny. Jeden egzemplarz jest przeznaczony dla organu administracji architektoniczno-budowlanej, drugi – dla nadzoru budowlanego, natomiast trzeci – dla inwestora. Projekt budowlany będzie nam potrzebny w celu przygotowania kompletnej dokumentacji, którą przedłożymy w urzędzie wydającym pozwolenia na budowę lub przyjmującym zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych. Jest on niezbędny także podczas realizacji kolejnych prac na terenie naszej posesji. Co zawierają poszczególne części projektu budowlanego?

Projekt zagospodarowania terenu lub działki

Projekt zagospodarowania terenu lub działki to element dokumentacji obejmujący przestrzeń otaczającą planowany budynek. Jest on tworzony na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy. Taki projekt sporządza się na mapie do celów projektowych bądź katastralnej, na której zobaczymy między innymi usytuowanie domu na działce, dojście i dojazd do budynku, odległość od granic, wymiary obiektu, a także lokalizację miejsc postojowych. Dodatkowo w projekcie zagospodarowania terenu lub działki architekt uwzględnia wszystkie przyłącza, niezbędne do korzystania z domu jednorodzinnego oraz określa zakres oddziaływania budynku.

Projekt architektoniczno-budowlany

Kolejnym, niezwykle istotnym członem dokumentacji jest projekt architektoniczno-budowlany. Dzieli się on na część rysunkową i opisową. W pierwszej z nich znajdziemy rzuty wszystkich kondygnacji i dachu, przekroje poprzeczne i podłużne oraz rysunki elewacji . W części opisowej przeczytamy natomiast o zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych. W tym miejscu umieszczone są informacje dotyczące posadowienia budynku. Ważnym elementem sekcji opisowej są również dane liczbowe, obejmujące kubaturę, powierzchnię całkowitą, użytkową i netto oraz zestawienie metrażu wszystkich pomieszczeń.

Projekt techniczny

Wszystkie projekty domów zawierają także trzecią część, jaką jest projekt techniczny zajmujący około 35% całej dokumentacji. Choć nie jest on konieczny do uzyskania pozwolenia, a jego treść nie podlega kontroli urzędników – zawarto w nim wiele istotnych informacji. Znajdziemy tu projektowane rozwiązania konstrukcyjne wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi, jak również opracowania techniczne dotyczące instalacji. Również tutaj znajduje się informacja dotycząca charakterystyki energetycznej budynku oraz współczynnika izolacyjności cieplnej przegród.. 

Projekt budowlany to element stanowiący integralną część dokumentacji, na podstawie której uzyskamy pozwolenie na budowę lub zgłosimy jej zamiar. Sporządzony przez uprawnionego architekta zgodnie z zapisami Prawa budowlanego, jest niezwykle ważnym dokumentem formalnym, bez którego niemożliwa byłaby realizacja żadnej inwestycji budowlanej.

Zdjęcie: Projekt M253 Szczęśliwy z kolekcji Muratora, arch. Katarzyna Słupeczańska

Artykuł sponsorowany: Gotowe projekty domów od MURATORA – https://projekty.muratordom.pl

Witaj na naszym blogu! Znajdziesz tutaj artykuły w dziedzinie projektowania wnętrz i ogrodów. Jesteśmy pasjonatami akcesoriów i łączenia niezwykłych kolorów w przestrzeni domowej, a także interesują nas ciekawe rośliny, które nie tylko pięknie wyglądają, ale także mają niesamowite zastosowania. Zapraszamy do lektury naszych artykułów.