a-ronet.pl

portal architektoniczny o budownictwie i wnętrzach

Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Dom

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne to urządzanie elektryczne. Dysponują różnym zakresem mocy – w zależności od ilości paneli. Jeśli moc fotowoltaiki przekracza 6,5 kW konieczne jest uzgodnienie projektu instalacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Niezależnie jednak od tego wymogu prawnego , warto zadbać o zastosowanie odpowiednich środków prewencyjnych , które zabezpieczą nasz dom lub firmę przed ryzykiem pożaru.

Zagrożenia pożarowe generowane przez instalację fotowoltaiczną

Fotowoltaika jest uznawana powszechnie za jedno z najbezpieczniejszych źródeł energii odnawialnej, w szczególności w przypadku wysokiej jakości paneli i oprzyrządowania, jakie oferowane są przez www.esoleo.pl . Szacuje się, że ryzyko pożarowe może dotyczyć zaledwie około 0,033 procent podmiotów, korzystających z fotowoltaiki. Do czynników warunkujących uszkodzenie instalacji i powstanie zwarcia, które skutkować może powstaniem pożaru należą:

• oddziaływanie warunków atmosferycznych w postaci silnego wiatru lub wyładowań atmosferycznych,

• błędy ludzkie – tak w projektowaniu, jak i przy montażu elementów instalacji – chodzi tu głównie o niedokręcone śruby, nieprawidłowo osadzonych uziemień, błędnie poprowadzonych przewodów lub dobranych złączek,

• awarie elementów instalacji – pojawiające się najczęściej przy najbardziej rozgrzanych miejscach na panelach fotowoltaicznych, na których może dochodzić do mikrouszkodzeń, stanowiących wówczas punkty potencjalne punkty zapłonu.

Prewencja przeciwpożarowa – zadbaj o panele

Prewencja przeciwpożarowa to nie tylko dedykowane zabezpieczenia. To również prawidłowy ich montaż, który zapewni wyspecjalizowana, doświadczona firma oraz zakup dobrej jakości paneli fotowoltaicznych i ich oprzyrządowania. Konstrukcja całego systemu musi być trwała i stabilna, montażu powinni dokonywać wykwalifikowani profesjonaliści, którzy zadbają o każdy szczegół instalacji – znajdziesz ich na https://www.esoleo.pl/dla-domu/ .Ponadto, fotowoltaika powinna podlegać okresowej konserwacji, czyszczeniu i koniecznym naprawom.

Profesjonalne zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznych

Wyłączniki i bezpieczniki – zabezpieczenia nadprądowe

Specjalne, dedykowane instalacjom fotowoltaicznym bezpieczniki i wyłączniki klasy DC cechują się zmienna polaryzacją, dzięki czemu zapewniają niezawodność działania . Chronią systemy fotowoltaiki przed możliwością przeciążenia instalacji oraz powstawaniem zwarć.

Rozłączniki instalacyjne

Są stosowane wówczas, gdy dedykowane rozłączniki nie są scalone w falownikach instalacji. W momencie wykrycia pożaru lub innej poważnej awarii, mogącej zaszkodzić strukturze fotowoltaiki, rozłączniki automatycznie odcinają połączenie paneli z inwerterem. Dzięki temu prąd wytwarzany przez panele nie dostaje się do domowej instalacji elektrycznej.

Ograniczniki przepięć

W przypadku nieprawidłowości, awarii lub zachwiania w przepływie prądu, powstałego np. na skutek wyładowań atmosferycznych, ograniczniki przepięć chronią układ przed dostaniem się do niego nadmiernie skumulowanego napięcia. W instalacjach fotowoltaicznych stosowane są ograniczniki przepięć SPD – dla napięcia stałego – oraz ograniczniki standardowe typu 1 (T1) lub typu (T2), stosowane dla prądu przemiennego.

Dodatkowe możliwości ochrony instalacji przed ryzykiem pożaru

Oprócz wyżej wymienionych standardowych zabezpieczeń fotowoltaiki, można sięgnąć po bardziej zaawansowana ochronę. Do układu dołączyć można optymalizatory mocy i mikrokonwertery. Ich głównym zadaniem jest stały nadzór nad pracą instalacji fotowoltaicznej (są one dedykowane do zwiększania ich wydajności). Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrycie nieprawidłowości i odchyleń od normy w pracy paneli i elementów konwertujących prąd. Dodatkowym elementem zabezpieczenia przeciwpożarowego może również być przeciwpożarowy wyłącznik instalacji, jednakże w tym przypadku należy skonsultować się ze specjalistą – jest to bowiem dość duża ingerencja w układ, wymaga uziemienia i odpowiedniego usytuowania.

Prewencja przeciwpożarowa – o co możesz zadbać?

Dobre praktyki podczas planowania i instalowania instalacji fotowoltaicznej są głównym sprzymierzeńcem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Podczas montażu paneli fotowoltaicznych należy szczególnie dokładnie przyjrzeć się elementom i uwarunkowaniom, które mogą mieć wpływ na zabezpieczenie przeciwpożarowe naszego domu lub firmy, w szczególności:

• elementów posiadających certyfikaty i atesty potwierdzające ich bezpieczeństwo,

• zastosowanie odpowiednich przewodów i dedykowanych złączek (najlepiej tego samego producenta),

• używanie podczas instalacji jedynie dedykowanych narzędzi i dokładne dokręcanie wszystkich elementów,

• umieszczenie w okolicy falownika gaśnicy proszkowej,

• włączenie do projektu i zamontowania przeciwpożarowego wyłącznika fotowoltaiki,

• wykonanie po montażu niezbędnych pomiarów – badań termowizyjnych, pomiarów rezystencji i ciągłości przepływu prądu.

Zabezpieczenie przed możliwością powstania i rozprzestrzeniania się pożaru nie wymagają od nas wielkich nakładów finansowych, jednak często jest to aspekt, o którym zapominają inwestorzy mniejszych instalacji fotowoltaicznych. Niemniej jednak posiadanie elementów zabezpieczających układ przed zwarciem i powstaniem pożaru oraz narzędzi do skutecznego ograniczenia ognia – to ważna inwestycja – inwestycja w nasz spokój i bezpieczeństwo.