a-ronet.pl

portal architektoniczny o budownictwie i wnętrzach

zaprawa murarska
Budownictwo

Czym się charakteryzuje zaprawa murarska i zaprawa tynkarska?

Materiałami które mają wpływ na trwałość i wytrzymałość budowanego muru, są na pewno zaprawa murarska oraz zaprawa tynkarska. Tego rodzaju mieszanki mają dość podobny skład, jednak można dostrzec pomiędzy nimi pewne różnice (zarówno w składzie, jak i w sposobie użytkowania).

Czym się charakteryzuje zaprawa murarska?

Zaprawa murarska to mieszanina optymalnych proporcji: spoiwa, wody i piasku. Ze względu na użyte spoiwo, wyróżnia się murarskie zaprawy: wapienne, gipsowe, cementowe, gipsowo-wapienne i cementowo-wapienne. W zależności od typu zastosowanych składników oraz domieszek, uzyskuje się taką zaprawę murarską, która może mieć specyficzne dla siebie właściwości. Są to wtedy na przykład zaprawy: szybkowiążące, wodoszczelne, czy też zaprawy o niskim współczynniku przewodzenia cieplnego. Trzeba też pamiętać o tym, że wybierając zaprawę murarską, zawsze istnieje potrzeba uwzględnienia cech miejsca prowadzenia prac. Wybór danego typu materiału budowlanego będzie zależny od tego:

  1. a) czy prace będą prowadzone na zewnątrz czy wewnątrz budynku,
  2. b) czy dane pomieszczenie jest suche czy wilgotne.

Chociaż obejmuje ona tak naprawdę zaledwie nieznaczną część muru (mniej więcej 7-9%), to w dużej mierze właśnie od zaprawy murarskiej zależy trwałość całej konstrukcji. Dobrej jakości zaprawa będzie odznaczać się:

– świetnymi właściwościami wiążącymi, 

– dobrą przyczepnością do podłoża, 

– dobrą urabialnością,

– wytrzymałością.

Warto wiedzieć, że podstawowa różnica pomiędzy przedstawianymi tutaj zaprawami dotyczy granulacji użytego do mieszanki piasku oraz sposobu jej wykonania. Co więcej, zaprawy murarskie mają szersze zastosowanie niż te tynkarskie. Wykorzystuje się je bowiem do: murowania ścian i fundamentów, wykonywania obrzutek, okładzin ceramicznych, a także do wykonywania wylewki i podkładu pod posadzki. Tak więc przydają się one na różnych etapach budowy domu.

Zaprawy tynkarskie

Są one rodzajem zaprawy cementowo-wapiennej, które są w powszechnym użytku. Stosuje się je do stworzenia zewnętrznego albo wewnętrznego tynku. Klasyczny tynk cementowo-wapienny jest trójwarstwowy, a każda z trzech warstw opiera się na innej granulacji (grubości ziaren) piasku. Różnice te wpływają na wielkość tworzącego się systemu kapilar. Największe są w warstwie tuż przy murze, najmniejsze w warstwie zewnętrznej. Zadaniem kapilar jest przepuszczanie wilgoci oraz soli mineralnych. Trzy warstwy tynku to:

  1. Obrzutka (przy samym murze) – z piasku gruboziarnistego.
  2. Warstwa właściwa – z piasku o średniej grubości.
  3. Zewnętrzna gładź

Wykonane (w jak najbardziej prawidłowy sposób) elewacje z zaprawy tynkarskiej, odznaczają się bardzo dużą trwałością. Często mogą służyć przez 50, a czasami nawet przez 80 lat. Bardzo ważne, a zarazem niezwykle wygodne jest to, że zaprawy tynkarskie są uniwersalne. Oznacza to, że można je stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. We wnętrzach sprawdzą się zarówno w suchych, jak i w wilgotnych pomieszczeniach. Można je też kłaść na różnych podłożach mineralnych.

Oba typy zapraw wykorzystuje z właściwym im przeznaczeniem betoniarnia Kraków.