a-ronet.pl

portal architektoniczny o budownictwie i wnętrzach

Co musi umieć operator wózka widłowego
Budownictwo

Co musi umieć operator wózka widłowego?

Wózki widłowe to obecnie coraz bardzo zaawansowane pojazdy, niekiedy wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie. Aby zdobyć uprawnienia do obsługi takich urządzeń, trzeba przejść specjalistyczny kurs i zdać egzamin. Dodatkowo przed rozpoczęciem pracy na stanowisku operatora wymagany jest instruktaż stanowiskowy.

Do zadań osoby obsługującej wózek widłowy należy szybkie transportowanie różnych towarów na niewielkie odległości. Jednocześnie musi ona mieć wiedzę z zakresu urządzeń transportu bliskiego i dzięki swoim kompetencjom zapewnić bezpieczeństwo sobie i pozostałym pracownikom. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem widłowym operator ma obowiązek zaznajomienia się z instrukcją obsługi oraz książką rewizyjną, w której powinien zwrócić szczególną uwagę na decyzję inspektora jednostki dozoru technicznego dotyczącą dopuszczenia urządzenia do eksploatacji. 

Jakie są obowiązki operatora wózków widłowych?

Operator wózków widłowych powinien obsługiwać urządzenie w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami, przy zachowaniu wszelkich norm i zasad zapisanych m.in. w  instrukcji obsługi sprzętu. Dodatkowo musi zadbać o załadunek, rozładunek oraz transport towarów. W przypadku urządzeń o napędzie gazowym operator musi dokonać wymiany butli gazowej, jeśli zajdzie taka konieczność. Jego obowiązkiem jest także codzienne sprawdzenie, czy pojazd jest gotowy do pracy oraz uzupełnianie dziennika konserwacji wózka i dbanie o dobry stan techniczny pojazdu. 

Jakie wymagania musi spełnić operator wózków widłowych?

Nie każdy może zostać operatorem wózka widłowego. Aby obsługiwać takie urządzenia trzeba mieć co najmniej 18 lat, ukończyć kurs na operatora wózków widłowych, zdać odpowiedni egzamin oraz mieć odpowiednie predyspozycje. Warunki dopuszczające do pracy w charakterze operatora wózka widłowego określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Kurs na operatora wózków widłowych

Według przepisów ustanowionych przez Urząd Dozoru Technicznego kurs dający uprawnienia do obsługi wózków widłowych musi trwać od 35 do 39 godzin lekcyjnych. W trakcie szkolenia uczestnicy mają zajęcia z wiedzy teoretycznej, praktycznej i lekcje uzupełniające. Po zakończeniu kursu  osoba ubiegająca się o uprawnienia musi zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zmianie przepisów w 2019 roku uprawnienia na wózek widłowy mogą zostać wydane na 5 lub 10 lat, natomiast wcześniej były wydawane bezterminowo. 

Praca operatora wózków widłowych wymaga wielu kwalifikacji. Istotne są praktyczne umiejętności oraz wiedza teoretyczna. Kurs na operatora wózków widłowych może być prowadzony w trzech kategoriach: I WJO, II WJO i III WJO. Dzięki takiemu kursowi można zyskać nowe umiejętności, a tym samym zdobyć lepszą pracę.

Witaj na naszym blogu! Znajdziesz tutaj artykuły w dziedzinie projektowania wnętrz i ogrodów. Jesteśmy pasjonatami akcesoriów i łączenia niezwykłych kolorów w przestrzeni domowej, a także interesują nas ciekawe rośliny, które nie tylko pięknie wyglądają, ale także mają niesamowite zastosowania. Zapraszamy do lektury naszych artykułów.