Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie
Wyróżnienie

<<< powrót
 • Projektownia s.c.
Skład zespołu:
 • Bohdan Bay  
 • Lidia Trzebiatowska  
 • Olgierd Żwirełło  
 • Aleksandra Halarewicz  
 • Adriana Szubryt-Obrycka  
 • Ewa Tomanek  
 • Adrian Malcherek  
 • Przemysław Lipczyński  
 •  
 •  
 • http://www.projektownia.pl/  
 •  

OPIS KONCEPCJI:

Szczecin - miasto zieleni, miasto z potencjałem, miasto nad wodą, miasto otwarte, lecz bez określonego centrum, odwrócone od rzeki, przecięte nią. Gdyby stworzyć przestrzeń na miarę nowego czasu, integrującą mieszkańców prawo- i lewobrzeża? Z miejscami dla szukających ruchu i zgiełku, a także dla tych co lubią kontemplować w ciszy. Przyjazną mieszkańcom i przyjezdnym, zintegrowaną z przyrodą - nowoczesne centrum miasta, serce, agora tętniąca życiem o każdej porze dnia i roku.

Celem zaprojektowanej koncepcji jest stworzenie zagospodarowania obszaru Międzyodrza wraz z przestrzenią Łasztowni wykorzystującego możliwości terenu i wpisującego się w ideę miasta jako pływającego ogrodu. Zaprojektowana koncepcja urbanistyczno architektoniczna, uwzględniając uwarunkowania historyczne i przyrodnicze miejsca, odzwierciedla różnorodny charakter miasta, które zaskakuje swoją dynamiką i kreatywnością, będąc tym samym miejscem idealnym do życia, pracy i spędzania czasu wolnego.

Ponieważ obszar objęty opracowaniem nie może istnieć w oderwaniu od obecnego centrum miasta, jednym z głównych założeń projektowych było poszanowanie istniejącej tkanki miejskiej i struktury śródmieścia Szczecina. W celu opracowania przestrzeni koherentnej, która wzajemnie się przenika i uzupełnia, przeprowadzono analizy funkcji oraz organizacji centrum miasta. Skala oraz orientacja układu głównych ulic oraz kwartałów śródmieścia znalazła swoje odzwierciedlenie w przyjętej siatce projektowej będącej podstawą kompozycji zagospodarowania obszaru Międzyodrza.

Zobacz prezentację na YouTube:
PREZENTACJA >>>

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl