Wydarzenia:

Strony:
Internet  
ArchiLATO w Wozowni / cykl spotkań on-line


Wykłady o współczesnej architekturze na stałe wpisały się w program Wozowni i nic (nawet pandemia koronawirusa) na razie tego nie zmieni. Ogólna, niestabilna sytuacja zachwiała nieco rytmem organizowanych w galerii spotkań, ale po kilkutygodniowej przerwie wracają do przestrzeni internetowej!

Od ostatniego wtorku lipca, co dwa tygodnie będziemy spotkać się on-line z badaczkami i badaczami architektury, którzy w ciekawej, nieakademickiej formule przybliżać będą wybrane zagadnienia, jakimi się zajmują. W ramach „ArchiLATA w Wozowni” będziemy przyglądać się założeniom wybranych nurtów i śledzić ewolucję koncepcji architektonicznych. Nie zabraknie też odniesień regionalnych, do budownictwa takich miast jak Toruń czy Bydgoszcz.

Zapraszamy na „ArchiLATO w Wozowni”!

PROGRAM:

28 lipca 2020 (wtorek), godz. 18.30
Michał Pszczółkowski: „Domy jak okręty. Architektura streamlined moderne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

11 sierpnia 2020 (wtorek), godz. 18.30
Błażej Ciarkowski: „Od pałacu do kapsuły mieszkalnej – transformacje budownictwa wielorodzinnego od wielkomiejskich kamienic czynszowych do futurystycznego mikro-mieszkania”

25 sierpnia 2020 (wtorek), godz. 18.30
Emilia Ziółkowska: „Papierowe miasto. Niezrealizowane projekty nowoczesnego Torunia lat 60. XX wieku”

08 września 2020 (wtorek), godz. 18.30
szczegóły wkrótce!

http://wozownia.pl/archilato-w-wozowni-cykl-spotkan-on-line/

Internet  
Od pałacu do kapsuły mieszkalnej / wykład dra inż. arch. Błażeja Ciarkowskiego


Od pałacu do kapsuły mieszkalnej: transformacje budownictwa wielorodzinnego od wielkomiejskich kamienic czynszowych do futurystycznego mikro-mieszkania – wykład on-line dra inż. arch. Błażeja Ciarkowskiego

11 sierpnia 2020 (wtorek), godz. 18.30
profil FB i YouTube Galeria Sztuki Wozownia
https://www.facebook.com/galeriawozownia/?eid=ARAzlZWbRQlnSH6VboKYUi-tf-sY0kohwTQZZAf6x2SUO1LhPtZ3XSkgWUOsMo8_VVG6rrdDRP-My_9r

Pandemia covid-19 w znaczący sposób wpłynęła na nasze codzienne życie. Konieczność utrzymywania „dystansu społecznego”, przeniesienie czynności zarezerwowanych dotąd dla biura czy szkoły w obręb naszych własnych czterech ścian skłoniły architektów do dyskusji na temat przestrzeni, w której żyjemy. Jakie są nasze mieszkania? Jaka jest przyszłość budownictwa wielorodzinnego? Czy będą to, jak chcą niektórzy, wielofunkcyjne mikro-apartamenty czy też powrócimy do tradycyjnego układu o wyraźnie wyodrębnionej strefie dziennej i nocnej?

Aby nakreśli prognozę na przyszłość należy najpierw sięgnąć do historii. Początek podróży przez kolejne etapy transformacji „mieszkaniówki” to XIX-wieczne wielkomiejskie kamienice czynszowe. Okazałe, bogato dekorowane budynki frontowe oraz znacznie skromniejsze oficyny stłoczone wokół podwórek-studni stały się jedną z przyczyn modernistycznej „rewolucji” w architekturze. Zafascynowani nowoczesnością projektanci z lat 20. XX wieku odrzucili dotychczasowe rozwiązania. Zamiast kamienic zaproponowali wzniesione wśród zieleni „bryły w słońcu”. Słabo oświetlonym izbom w oficynach i suterenach przeciwstawiali jasne i słoneczne mieszkania w blokach. Kolejne koncepcje nowej aranżacji środowiska mieszkaniowego prowadziły ku coraz bardziej fantastycznym wersjom „maszyna do mieszkania”: budynkom składającym się z wymiennych kapsuł, wizjom „miast mobilnych” czy osiedlowym megastrukturom. Wraz z domniemanym końcem modernizmu projektanci starali się powrócić ku tradycyjnym rozwiązaniom. Jednocześnie twórcy współczesnych budynków wielorodzinnych pełnymi garściami czerpią z tego, co kilkadziesiąt lat temu wypracował Le Corbusier czy Mies van der Rohe.

W wykładzie „Od pałacu do kapsuły mieszkalnej” przedstawiona zostanie droga jaką nasze środowisko mieszkaniowe przebyło od połowy XIX wieku do czasów współczesnych oraz nakreślone zostaną możliwości przyszłych przemian.

Błażej Ciarkowski – dr inż. architekt. Absolwent architektury na Politechnice Łódzkiej i historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. W 2012 r. obronił z wyróżnieniem dysertację doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w specjalności architektura i urbanistyka. Od 2017 r. jest adiunktem w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ. Od 2012 – adiunktem w Instytucie Historii Sztuki UŁ. Laureat nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę doktorską. Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Naukowego. Autor książek oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych. Zainteresowania badawcze koncentruje na powojennej architekturze polskiej i światowej, związkach architektury i polityki, a także konserwacji i ochronie dziedzictwa ruchu modernistycznego. Członek Docomomo International, PKN ICOMOS, Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Ogólnopolski konkurs dla absolwentów  
Przestrzeń wspólna jest wartością


Nagroda Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki – Przestrzeń wspólna jest wartością to konkurs dla absolwentów różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie obronione w latach 2019/2020. Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów i studentek do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.

Kategorie
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

W kategorii projektowej ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

Nagrody
I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł
I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł
Wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii): 5 000 zł

Jurorzy w kategorii projekt:
dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (Dyrektor NIAiU)
mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule
dr inż. arch. Jerzy Grochulski

Jurorzy w kategorii teoretycznej:
dr inż. arch. Tomasz Sławiński (Wicedyrektor NIAiU)
mgr Tomasz Fudala (kurator MSN)
dr hab. prof. Marta Leśniakowska (IS PAN)

Harmonogram
do 15 sierpnia 2020 Nadsyłanie pytań dotyczących konkursu na adres: nagroda@niaiu.pl
do 7 września 2020 do godz. 16.00 Ostateczny termin składania prac
9 października 2020 o godz. 16.00 Ogłoszenie wyników konkursu

Zgłaszanie prac
Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa (z dopiskiem Nagroda NIAiU 2020), do 7 września 2020 r. do godz. 16.00. Decyduje data doręczenia pracy do siedziby Instytutu.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 października 2020 r. o godz. 16.00 w Warszawie, w Pawilonie wystawowym SARP, ul. Foksal 2.

Regulamin oraz szczegóły:
https://niaiu.pl/nagroda2020/

Poznań  
NAWW- Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego


Od kilku miesięcy SARP O/Poznań razem z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów RP pracujemy nad czymś bardzo ważnym dla nas. Po wielu latach starań naszego środowiska na rzecz wspierania rozwoju wielkopolskiej architektury, estetyzacji przestrzeni miast i wsi, czy wreszcie promocji najlepszych dzieł architektonicznych regionu z dumą możemy ogłosić ustanowienie Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego – NAWW.

Nagroda ma uhonorować wyróżniające się dzieła architektoniczne zrealizowane na terenie Wielkopolski w roku poprzedzającym daną edycję Konkursu, w następujących kategoriach: OBIEKT ARCHITEKTONICZNY, DOM, WNĘTRZE i PRZESTRZEŃ WSPÓLNA, oraz wyłonienie spośród laureatów tych kategorii- nagrody głównej, jaką jest GRAND PRIX NAWW. Zależy nam także na wyróżnieniu młodych architektów – najzdolniejszych z nich co roku uhonorujemy nagrodą MŁODY TWÓRCA. Ostatnia kategoria – DZIEŁO EKSPORTOWE WIELKOPOLSKICH ARCHITEKTÓW to wyróżnienie dla najlepszego dzieła architektonicznego zrealizowanego poza granicami administracyjnymi naszego województwa autorstwa wielkopolskich projektantów.

Wszystkie informacje na temat Nagrody oraz Regulamin znajdziecie na stronie internetowejhttp://www.naww.pl
Na wasze zgłoszenia czekamy do 24 sierpnia 2020!

Ustanowienie Nagrody nie udałoby się bez wsparcia szeregu partnerów instytucjonalnych – Nagrodę patronatem objął Wojewoda Wielkopolski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego, jak i współpracy z partnerami komercyjnymi. Szczególne podziękowania należą się Sponsorowi głównemu Nagrody firmie Lena Lighting, której dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję, że to początek wieloletniej wspólnej pracy na rzecz regionalnej architektury.

SARP Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP, Lena Lighting, Aliplast, Baumit, Akademia Architekta, Duravit, Ipnotic Store Wienerberger, Betonowy Wojtek, Yerg, Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Patronat medialny: Architektura i Biznes, „ARCH” dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich, miesięcznik Architektura Murator, Głos Wielkopolski, whiteMAD, Radio Poznań, Zawód:Architekt, Życie Kalisza

Internet  
Konkurs Architektury Ceglanej


Ideą konkursu jest budowanie świadomości piękna architektury ceglanej, oraz propagowanie klinkieru jako najszlachetniejszego z materiałów elewacyjnych. Chcemy przybliżyć przyszłym architektom technologię elewacji z cegieł i płytek klinkierowych, oraz zapoznać ich z możliwościami jakie daje dziś architektowi - rynek ceramicznych materiałów elewacyjnych.

Celem konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych, w zakresie projektowania architektonicznego z wykorzystaniem wyrobów klinkierowych na elewacji oraz budowanie świadomości piękna architektury ceglanej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej w dowolnej formie rysunku. Obowiązujący format pracy to plansza 100x70 cm w układzie poziomym.

W konkursie oceniane są niezrealizowane projekty (koncepcje) mogące być wizją zagospodarowania konkretnej przestrzeni w istniejącej, lub abstrakcyjnej lokalizacji. Każdy uczestnik może złożyć pracę w jednej lub obu wyróżnionych kategoriach:

Kategoria I – Dom jednorodzinny

Kategoria II – Budownictwo przyszłości

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 1 września 2020.

Organizatorem konkursu jest Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej
przy merytorycznym wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich. Sponsorami konkursu są firma Winerberger, Roben, Vandersanden, Lode, King Klinker, Klinkier Gołowczyński. Patronatem medialnym portal domzcegły.pl.

Więcej informacji znajdziecie w regulaminie na stronie konkursu:
https://konkursarchitekturyceglanej.pl/

Zapraszamy do udziału!

Wrocław  
blok #4 | dach nad głową wydarzenia towarzyszące wystawie MNIE TU NIE MA. Ludzki wymiar architektury


[Architektura mieszkaniowa] to metalowa kulka z automatu, kierowana interesami i siłami, których architekci często nie są nawet świadomi. Budynki nie są tylko środkami do organizowania przestrzeni, są też maszynami do inwestowania, podstawą współczesnego systemu ekonomicznego i, jak mogliśmy się przekonać po kryzysie w 2008 roku, potencjalnym źródłem jego niestabilności. Budynki powstają w wyniku interakcji pomiędzy inwestorami, specjalistami do spraw kosztów, konsultantami rynku nieruchomości i innymi “ekspertami”.
fragment – “Ja was nauczę architektury!”

Reiner de Graaf, Cztery ściany i dach wyd. Instytut Architektury, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Kraków-Warszawa 2019

W zawiłym gąszczu wzajemnych relacji, które kierują rynkiem mieszkaniowym, gdzieś pomiędzy architektami a deweloperami pojawia się odbiorca. W zależności od posiadanych zasobów, zakorzenionych schematów i stylu życia wybiera odpowiednią dla siebie mieszkaniową strategię.

“W Polsce narracja gniazda i zakorzenienia w odniesieniu do domu wydaje się wciąż silniejsza od potrzeby mobilności i elastyczności mieszkaniowej.”
M. Skowrońska, Wynajmowane i własne [w:] Wynajęcie, red. N. Fiedorczuk

Posiadanie własnego „M” kojarzy się z brakiem przypadkowości, poczuciem bezpieczeństwa, możliwością spersonalizowania wnętrza, oswojenia i naznaczenia go własną osobowością. Zwolennicy innych sposobów zamieszkiwania cenią sobie jednak elastyczność, brak zakotwiczenia oraz wieloletnich zobowiązań…

Czy istnieje zatem model idealny? Co z alternatywnymi sposobami zamieszkiwania? Czy w naszym środowisku możliwe jest zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkaniowych?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas naszego kolejnego cyklu Blok #4 | dach nad głową, który towarzyszy wystawie MNIE TU NIE MA. Ludzki wymiar architektury, prezentowanej w naszym muzeum od 16 czerwca do 6 września 2020 roku.

Więcej o wystawie:
http://ma.wroc.pl/pl/artykul/mnie-tu-nie-ma/

 
Zgłoszenia do wystawy: Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Stowarzyszenie Architektów Węgierskich, rozpoczęło organizowanie corocznej edycji mobilnej wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.

Od samego początku istnienia imprezy Stowarzyszenie Architektów Polskich jest aktywnym uczestnikiem projektu. Wystawa, ciesząca się wielkim powodzeniem, zarówno pośród uczestników eliminacji, jak i gości, odwiedzających wystawę, na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w latach 2019 i 2020.

Informujemy, że zgłoszenia do tegorocznej imprezy należy dostarczyć na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów do dnia 15 września 2020 do godz.14.00 na adres SARP.

Szczegóły na stronie ZG SARP:
https://tiny.pl/7d8fv

Internet  
3. edycja konferencji Miasta Przyszłości


W dniach 15-17 września 2020 r. odbędzie się 3. edycja konferencji „Miasta Przyszłości” organizowana przez Fundację Miasta Przyszłości oraz Sweco Consulting.

Celem konferencji jest szerzenie wiedzy i podnoszenie świadomości uczestników w zakresie najnowszych trendów i rozwiązań dotyczących miast przyszłości. Program konferencji jest zróżnicowany i multidyscyplinarny, więc każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

Forma konferencja dostosowana do sytuacji

W tym roku, z troski o zdrowie uczestników oraz z powodu ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa, konferencja będzie przeprowadzona online w formie transmisji na żywo z profesjonalnego studia.

Każdego dnia konferencji, w godzinach 10:00-13:00, zaplanowane są trzy godzinne sesje tematyczne. Prelegenci będą mieli 20 minut na swoje wystąpienia. Następnie przez około 30-35 minut będzie prowadzona rozmowa prelegenta z zaproszonym dziennikarzem lub ekspertem. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania pytań poprzez platformę streamingową. Wszystkie transmisje będą tłumaczone na Polski Język Migowy, aby wartościowe treści docierały do jak największego grona odbiorców.

Rewitalizacja, innowacje budynkowe i wartość drzew

Pierwszego dnia konferencji Michał Sadowski i Marcin Grzelewski z pracowni APA Wojciechowski Architekci opowiedzą o rewitalizacji warszawskiego kompleksu pofabrycznego Elektrowni Powiśle. Proces ten uwzględniał zastosowanie zasad zrównoważonego budownictwa, co potwierdza certyfikacja w systemie BREEAM. Innowacyjne technologie budynkoweuwzględniające dobro ludzi i środowiska będą tematem wystąpienia Mirosława Czarnika, prezesa GPP Business Park. Z kolei na pytanie „po co miastu drzewa?” i jakie usługi ekosystemowe dostarcza nam zieleń miejska odpowie dr inż. Marzena Suchocka z SGGW.

Drewniane budynki, zdrowsze ulice i dyskusja o mieście

We wtorek, 16 września, o tworzeniu budynków z drewna, takich jak np. Mjøstårnet - najwyższy drewniany budynek na świecie, opowie specjalistka w tym zakresie Elżbieta Łukaszewska ze szwedzkiego oddziału Sweco. Tematem niezwykle pasującym do aktualnej sytuacji będą zdrowsze ulice. O nowych przestrzeniach pandemii i przyszłej normalności opowiadać będzie Marta Żakowska z Magazynu Miasta.

Drugiego dnia przewidziany jest także panel dyskusyjny w temacie „Miasto technologii czy miasto mieszkańców? Dokąd zmierzamy?”. W rozmowie wezmą udział Szymon Ciupa – specjalista ds. Smart City, Anna Dwurnik - kierownik referatu ds. jakości życia UM Kielce, Małgorzata Czaja z referatu ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania UM Gdynia oraz Magdalena Milert - Smart City Consultant w Almine działająca w sieci jako @pieing oraz Jan Mecwel – przewodniczący Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Wodne innowacje, cyfrowy model miasta i partycypacja społeczna

Trzeci dzień konferencji rozpocznie Kris Wójcik, który przedstawi innowacyjne rozwiązania dla budynków i miast pozwalające zaoszczędzić nawet 70% wody. Sprawne zarządzanie i rozwój miast nie jest możliwy bez właściwego wykorzystania danych. Dlatego o przykładach miast korzystających z City Information Models (CIM) opowie Kari Nöjd na co dzień zajmujący się takimi projektami w fińskim oddziale Sweco. Na zakończenie dr Piotr Czyż z Inicjatywy Miasto podejmie temat partycypacji społecznej i wyjaśni nam dlaczego to ludzie tworzą miasto.

Aby zwiększyć atrakcyjność konferencji organizatorzy zaprosili do przeprowadzenia rozmów z prelegentami dziennikarzy i ekspertów zajmujących się na miejską tematyką. Będą to m.in. Agnieszka Kalinowska-Sołtys (wiceprezes ds. środowiska i ochrony klimatu SARP), Bartosz Dominiak (wiceburmistrz warszawskiego Ursynowa oraz ekspert prowadzący Smart City Blog), Ilona Gosk (Fundacja Sendzimira) i Michał Łakomski (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City).

Konferencja będzie neutralna klimatycznie

Organizatorzy, tak jak w roku ubiegłym, podejmą działania, aby konferencja „Miasta Przyszłości” była neutralna klimatycznie. Oznacza to, że wszystkie emisje CO2 związane z jej organizacją zostaną skompensowane za pomocą nasadzeń drzew oraz poprzez skorzystanie z tzw. carbon credits.

Patronat honorowy nad konferencją objęły do tej pory następujące organizacje: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Polska Rada Centrów Handlowych, Fundacja Sendzimira oraz Fundacja Integracja. Partnerami merytorycznymi i medialnymi zostali blog Smart City Expert, Smart City Blog, Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, blog o ekologii Green Projects, Magazyn Miasta, URBNEWS.pl, Architektura-Murator, Architektura i Biznes.

Rejestracja i sprzedaż wirtualnych wejściówek trwa do 11 września.
Więcej szczegółów na temat konferencji znajduje się na stronie:
https://miasta-przyszlosci.pl/konferencja-2020/.

Bydgoszcz  
VIII Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Architektura miast”: Architekci w miastach XIX I XX wieku


Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU „ARCHITEKTURA MIAST”. ARCHITEKCI W MIASTACH XIX I XX WIEKU, która odbędzie się 24‒ 25 września 2020 roku w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Komitet naukowy: prof. dr hab. Jacek Woźny, dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, dr hab. Marek Romaniuk
Sekretarz naukowy – dr Agnieszka Wysocka

IDEA KONFERENCJI:
Bohaterami tegorocznej edycji będą architekci, czasami szerzej nie nieznani, pozostający w cieniu swoich dokonań. Zachwycamy się budynkami, stanowiącymi symbole miast, nie zastanawiając się kto je stworzył, opracował graficznie, zrealizował. Proponujemy przedstawić ich sylwetki oraz twórczość w trakcie konferencji. Chcemy przypomnieć działalność zwłaszcza tych, którzy nie są szerzej znani, chociaż w mniejszych ośrodkach miejskich odegrali znaczącą rolę. Interesujące będzie prześledzenie ich drogi twórczej, tego, gdzie się uczyli i studiowali, kim byli ich mistrzowie, skąd czerpali inspiracje, jakie były ich poglądy artystyczne. Pamiętając o historii Polski w XIX i na początku XX wieku interesujące będą dokonania polskich architektów, którzy pracowali poza obszarem ziem polskich znajdujących się pod zaborami. Warto zastanowić się również w jakim stopniu architekci byli świadomi przemian w architekturze i sztuce europejskiej i czy korzystali z nowych rozwiązań technologicznych? Ramy czasowe, w które wpisany jest tegoroczny temat pozwoli też przedstawić obecność kobiet w architekturze.

CELE KONFERENCJI:
Konferencja ma na celu pogłębienie tematyki dotyczącej architektury. Tematy związane z regionem kujawsko-pomorskim zostaną pokazane na tle zjawisk w Polsce i w Europie. Podstawowym celem konferencji jest przedstawienie zjawisk do tej pory nie znanych i najnowszych wyników badań związanych z tematem tegorocznej konferencji.

Konferencja będzie kontynuacją zorganizowanych w latach 2008, 2009, 2012, 2016‒2019 sesji naukowych odbywających się pod hasłem: Architektura Miast (poprzednie dotyczyły m.in. oper, filharmonii, teatrów, architektury mieszkaniowej, architektury sakralnej i terenów zielonych w miastach w XIX i XX wieku).

Organizatorzy: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Szczegóły:
https://kpck.pl/viii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-cyklu-architektura-miast-architekci-miastach-xix-xx-wieku/

Rio de Janeiro, ‎Brazylia  
27. Światowy Kongres Architektów UIA 2020 RIO


Światowy Kongres odbędzie się w centrum Rio de Janeiro, historycznym miejscu miasta, które zawiera dziedzictwo architektoniczne obejmujące cztery i pół wieku. Dziedzictwo mające wspaniałe przykłady od architektury kolonialnej po architekturę współczesną, gdzie wyróżnia się jeden z najważniejszych budynków nowoczesnej architektury, dawne Ministerstwo Edukacji i Kultury, dziś Palazzo Capanema. Zaprojektowany w 1936 roku przez zespół ówczesnych młodych architektów, Lucio Costę, Oscara Niemeyera, Jorge Moreirę, Afonso Reidy'ego, Ernani Vasconcelos i Carlosa Leão.

Kongres odbędzie się w dniach 18-22 lipca 2021 r

Pałac Capanema będzie jedną z siedzib 27. Światowego Kongresu architektów.

Rejestracja i szczegóły:
https://www.uia2020rio.archi/index_en.asp

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl