Wydarzenia:

Strony:
Katowice  
15 lat Mistrzów Architektury - wystawa


7 grudnia 2019, godz. 18:00
Rondo Sztuki

W imieniu SARP Katowie oraz Zespołu Mistrzów Architektury, mamy przyjemność zaprosić Państwa na wystawę z okazji 15-lecia Mistrzów Architektury, która odbędzie się 7-mego Grudnia 2019 r. w Rondzie Sztuki!

Wystawa prezentująca 15-lat cyklu wykładów Mistrzowie Architektury będzie dotyczyć:

Wykładów organizowanych przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, które są unikalną w tej części Europy atrakcją dla wszystkich interesujących się architekturą. Do tej pory mieliśmy zaszczyt gościć ponad 50-ciu architektów z różnych stron świata, wśród nich laureatów nagrody Pritzkera oraz nagrody im. Mies’a van der Rohe. Każda kolejna edycja stanowi niepowtarzalne forum wymiany pomysłów, projektów i doświadczeń z całego świata.

Podczas wystawy będzie można zapoznać się z wszystkimi goszczonymi do tej pory biurami projektowymi, zobaczyć krótkie relacje z pobytu wybranych gości, zapoznać się z opiniami Mistrzów dotyczącymi Katowic. Chcielibyśmy również zebrać sugestie dotyczące pomysłów na rozwój działalności MA, wysłuchać wypowiedzi odwiedzających wystawę na temat atrakcyjności wykładów i korzyści, jakie daje uczestnictwo w takiej formie edukacji.

Zapraszamy do wspólnego świętowania okrągłych 15-tych urodzin MA podczas wernisażu który odbędzie się 7-mego grudnia 2019 r w Rondzie Sztuki. Czeka na Was poczęstunek w szampańskim nastroju oraz w trakcie trwania wystawy wśród uczestników rozlosujemy dla Państwa pamiątkowe nagrody!

Warszawa  
PIEKARNIA – Warsztaty projektowe OH Praga


Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP), w ramach działań PRAGA LAB, prowadzi nabór uczestników do warsztatów projektowych, których efektem będzie opracowanie autorskiego programu adaptacji budynku PIEKARNI znajdującego się na warszawskiej Pradze, w zakresie architektonicznym, gospodarczym i społecznym, z uwzględnieniem zidentyfikowanych wartości dziedzictwa. Na zgłoszenia organizator czeka do 8 grudnia 2019.

Celem warsztatów jest wypracowanie modeli nowego sposobu funkcjonowania i przywrócenie do życia opuszczonego budynku z zachowaniem jego tożsamości. Przedmiotem Warsztatów jest Piekarnia, zabytkowy zespół zabudowań położony przy ulicach: Stolarska, Letnia i Szwedzka. Założenie to składa się z budynku poprodukcyjnego dawnej piekarni i powiązanego z nim budynku o funkcji mieszkaniowej.
Proponowane przez uczestników rozwiązania muszą obejmować: identyfikację wartości dziedzictwa materialnego i niematerialnego PIEKARNI, określenie programu funkcjonalnego, który wzmocni potencjał lokalny Pragi w wymiarze społecznym i gospodarczym, propozycje rozwiązań architektonicznych oraz modeli inwestowania i późniejszego zarządzania PIEKARNIĄ. Opracowywane modele powinny łączyć aktualne i współczesne działania związane z pracą (zwłaszcza twórczą, wytwórczą, naprawczą i artystyczną) z tradycjami i dziedzictwem Pragi, zarówno materialnym, jak i niematerialnym.

Warsztaty zorganizowane są w formie dwuetapowej. W pierwszym prowadzony jest nabór zespołów projektowych na podstawie zgłoszeń, które można nadsyłać do 8 grudnia 2019. Wybrane przez jury interdyscyplinarne zespoły będą następnie przez kilka miesięcy pracować pod okiem jury i zespołu doradczego.

Złożenie prac przez uczestników warsztatów ma nastąpić do 30 marca 2020. Za swoją pracę zespoły otrzymują jednakowe wynagrodzenie.

Katarzyna Sadowy, członkini Praga Lab i przewodnicząca jury Warsztatów, wyjaśnia: „Poszukujemy rozwiązań, które w nowatorski sposób prezentują materialne i niematerialne dziedzictwo Pragi, które wskażą metody i narzędzia między różnymi partnerami – urzędnikami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, wszystkimi, którzy chcą rozwijać Pragę, ale nie stracić jej wartości. Rozwiązania muszą zapewnić, że nowe funkcje będą w stanie same się utrzymać, ale w ramach zasad ekonomii społecznej, czyli przedsięwzięć, w których wymiar społeczny dominuje nad maksymalizacją zysku. Zależy nam również na tym, aby wypracowane przez zespoły projektowe modele wzmacniały współpracę pomiędzy podmiotami już działającymi na Pradze i szerzej w Warszawie, a także były zgodne z zasadami circular economy”.

Więcej informacji, w tym regulamin warsztatów i formularz zgłoszeniowy:
https://ohpraga.pl/processes/places

Warsztaty organizowane są przez Oddział Warszawski SARP w ramach działań Praga Lab – części projektu OpenHeritage.eu. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 grant nr 776766.

Ogólnopolski  
KONKURS „TEORIA 2019” FUNDACJI IM. STEFANA KURYŁOWICZA


Organizatorem Konkursu jest Fundacja im. Stefana Kuryłowicza z siedzibą w Warszawie (03-908 Warszawa), ul. Berezyńska 25

Przedmiotem Konkursu jest wybranie najlepszego, wcześniej nie publikowanego, teoretycznego utworu słownego z dziedziny relacji architektury i kultury.

Celem Konkursu jest wspieranie:
1) rozwoju teoretycznych podstaw architektury;
2) szerokiej debaty o architekturze oraz jej wpływie na kulturę i ład architektoniczno-urbanistyczny
w przestrzeni publicznej;
3) kulturotwórczej roli architektury.

Terminy:
koniec rejestracji: 09 grudnia 2019 r
nadsyłanie prac konkursowych: 04 listopada 2019 r. – 07 stycznia 2020 r.

Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Fundacji pod adresem:
https://fundacja-sk.pl/konkurs-teoria-2/

Warszawa  
Uwaga, zabytek! Cykl bezpłatnych warsztatów i wykładów dla dorosłych


Zapraszamy na 12 spotkań z architektami, historykami sztuki i konserwatorami.
Tematykę dziedzictwa i jego ochrony przybliżymy przyglądając się współczesnej Warszawie – jakie obiekty zabytkowe możemy w niej wyróżnić, jak mieszkańcy mogą włączyć się w ich ochronę? Spojrzymy nie tylko w przeszłość, ale też w przyszłość, aby zrozumieć co współcześnie definiuje dziedzictwo.

Uczestnicy cyklu będą mieli okazję w pigułce poznać najważniejsze aspekty dotyczące dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego. Porozmawiamy o tym jak rozwijać potencjał drzemiący w zabytkach i zapomnianych obiektach, jak sensownie odzyskać je dla miasta i jego mieszkańców. Jakie wyzwania niesie ze sobą konserwacja, a jakie rewitalizacja. Celem projektu jest popularyzacja zagadnień związanych z ochroną zabytków, ale również budowanie świadomości o dziedzictwie kulturowym Warszawy. Mamy nadzieję, że uczestnicy cyklu wyjdą z niego bogatsi nie tylko o wiedzę,
ale i ciekawość odkrywania historii miasta i jego architektury.

→ Cykl potrwa od 1 października do 10 grudnia
→ Spotkania odbywają się we wtorki i w czwartki w godz. 18.00-20.00, w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ulicy Nowy Świat 18/20 w Warszawie
→ Gra spacerowa odbędzie się w Parku Rydza-Śmigłego, w piątek w godz. 17.00-19.00
→ Udział jest bezpłatny – obowiązują zapisy na stronie http://bit.ly/uwaga-zabytek
→ Zapisy startują zawsze tydzień przed wydarzeniem, we wtorek o godz. 11.00.

Terminarz spotkań
1 października – Formy ochrony zabytków
8 października – Co to jest GEZ?
15 października – Przypadek: Konserwacja
18 października – Park Rydza-Śmigłego – gra spacerowa
22 października – Zabytki – ochrona kontra zmiana
31 października - Detal architektoniczny – o materii budowlanej
5 listopada – Powojenny modernizm prawem chroniony
12 listopada – Waliców – wyzwania rewitalizacji
19 listopada – Urbanistyka pod ochroną – osie, place i ulice
28 listopada – Zapomniane obiekty sportowe
3 grudnia – Jak mogę dbać o zabytek – praktyczny przewodnik
10 grudnia – Eksperyment – mapa zabytków 2050

Bieżące informacje i opisy kolejnych spotkań publikowane będą na stronie wydarzenia
na Facebooku https://www.facebook.com/events/708974472862658/

Gdańsk  
Meeting Factory - Akustyka na co dzień. Budownictwo - Wnętrza - Wibroakustyka


Hotel QUBUS, ul. Chmielna 47-52 w Gdańsku

12 grudnia 2019 r. czwartek, godz. 10.00

W programie:
Odtajnienie tajników izolacyjności akustycznej w budownictwie mieszkaniowym *
• Komfort akustyczny w świetle najnowszych polskich norm
• Akustyka Wnętrz - Nowy Obowiązek. Dostosowane do oczekiwań systemy sufitowe spełniające wymagania normy PN-B-02151-4.
• Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach
• Izolacje Armacell dla akustyki budowlanej
• Wienerberger - Kompleksowe rozwiązania dla budownictwa - Wymagania izolacyjności akustycznej
• Izolacja drgań w budownictwie i przemyśle chroniąca zarówno przed zakłóceniami z zewnątrz jak i powstającymi wewnątrz budynków, mogących negatywnie wpływać na ich trwałość a także komfort osób, które się w nich znajdują 10.15 Komfort akustyczny w świetle najnowszych polskich norm

* Dr Jarosław Gil, tytuł doktora zdobył na Uniwersytecie Zielonogórskim badając izolacyjność akustyczną przegród między pomieszczeniami, w których wykonywana jest muzyka. Autor poradnika "Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym". Zajmuje się doradztwem z zakresu akustyki m.in. sprawował nadzór akustyczny przy budowie studia nagraniowego Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz studia nagraniowego przy Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zainteresowanych prosimy o rejestrację telefoniczną pod numerem tel.: 12 292 64 84 i kom.: 694 488 035 lub e-mailem: zaproszenie@meetingfactory.pl

Warszawa  
Premiera książki i spotkanie z Reinierem de Graafem


Na początku grudnia nakładem fundacji Instytut Architektury i oraz Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki ukaże się polskie wydanie bestsellerowej książki Reiniera de Graafa Cztery ściany i dach. Złożona natura prostej profesji. Książka de Graafa – partnera w OMA, jednej z najbardziej znaczących globalnych pracowni architektonicznych – to najgłośniejsza publikacja o architekturze ostatnich lat. Znalazła się w gronie najlepszych wydawnictw 2017 roku, między innymi, w podsumowaniach „Financial Times” i „Guardiana”.

Cztery ściany i dach to porywająca, oparta na tragikomicznych doświadczeniach autora relacja o współczesnych realiach zawodu architekta, utraconych ideałach architektury, fałszywych pretensjach jej twórców i całkowitym uzależnienia profesji od globalnej gry rynkowej. De Graaf w swoich przesyconych gorzkim humorem zapiskach rysuje obraz świata w pierwszych dekadach XXI wieku. Pozwala podejrzeć korytarze władzy w Moskwie, Dubaju i Londynie, szuka ginących śladów po programach budownictwa społecznego w St. Louis i na przedmieściach Nowego Jorku, zderza urojenia na temat smart city z ponurymi realiami megamiast globalnego Południa. Demaskuje bezradność architektów skazanych na konflikt interesów – obsługiwanie sił, którym należałoby stawić opór. Rosyjscy oligarchowie i szejkowie z Emiratów, pazerni deweloperzy i cyniczni konsultanci, politycy i miotający się w sieci zależności architekci budują razem świat, w którym nigdy nie wiadomo, kto pociąga za sznurki.

Zapraszamy na premierę książki i spotkanie z Reinierem de Graafem, które odbędzie się 12 grudnia 2019 roku między 17.00 a 19.00 w sali kinowej Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące tego wydarzenia oraz samej publikacji znajdą Państwo pod tymi linkami:
http://instytutarchitektury.org/cztery-sciany-i-dach-premiera-ksiazki/
http://niaiu.pl/2019/11/spotkanie-z-reinierem-de-graafem-oma-premiera-ksiazki/

Międzynarodowy konkurs dla studentów architektury  
International VELUX Award 2020


Konkurs International VELUX Award odbywa się co dwa lata, począwszy od roku 2004 jego zadaniem jest zachęcenie studentów do zwracania szczególnej uwagi na rolę światła naturalnego w architekturze, jako istotnego źródła oświetlenia, energii, dobrego samopoczucia i komfortu. Od pierwszej edycji wzięło w nim udział około 12000 studentów z 59 krajów, którzy zgłosili ponad 5000 projektów. Konkurs urósł do rangi największego tego rodzaju wydarzenia dla studentów architektury, a polscy studenci już czterokrotnie odnosili w nim sukcesy. Byli to reprezentanci Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Poznańskiej.

Laureaci otrzymują też nagrody pieniężne, które trafiają zarówno do studentów, jak i ich opiekunów naukowych. Łączna pula nagród wynosi 30 000 euro. Nagroda główna w każdej kategorii to 5 000 euro (4000 euro dla studenta i 1 000 euro dla opiekuna), natomiast nagrody za najlepsze prace w regionach w ramach każdej kategorii to 1 250 euro (1 000 euro dla studenta oraz 250 euro dla opiekuna). Jury może również nagrodzić autorów najlepszych projektów z zastosowaniem produktów VELUX, chociaż studenci nie mają obowiązku wykorzystywać ich w swoich pracach.

Jak przebiega konkurs?

Rejestracja już się rozpoczęła i potrwa do 1 kwietnia 2020 roku. Jest ona warunkiem obligatoryjnym do złożenia pracy konkursowej. Rejestracja odbywa się na stronie iva.velux.comA prace konkursowe mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach - „Światło naturalne w budynkach" oraz „Badania nad światłem naturalnym".
W lipcu 2020 jury wybierze po dwóch zwycięzców z każdego z pięciu regionów określonych przez Międzynarodową Unię Architektów: 1) Europy Zachodniej, 2) Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, 3) Ameryk, 4) Azji i Oceanii oraz 5) Afryki. Dziesięciu zwycięzców regionalnych zaprezentuje jury swoje projekty osobiście podczas Światowego Festiwalu Architektury w listopadzie 2020 roku. Wtedy jury wybierze jednego zwycięzcę globalnego w każdej z kategorii konkursowych. Do konkursu można zgłaszać się indywidualnie lub zespołowo. Każdy zgłaszający się student lub zespół powinien mieć swojego opiekuna naukowego.

Harmonogram konkursu przedstawia się następująco:
1 kwietnia 2020: zamknięcie internetowej rejestracji uczestników
15 czerwca 2020: ostateczny termin przesyłania projektów
lipiec 2020: ogłoszenie zwycięzców regionalnych
grudzień 2020: ogłoszenie zwycięzców globalnych
Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: iva.velux.com

URL :
http://prasa.velux.pl/ix-edycja-najwiekszego-konkursu-architektonicznego-international-velux-award/

Wrocław  
DoFA '20 - Konkurs "Superwizja"


Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław, zwane dalej
Organizatorem.

CEL I ZADANIE KONKURSU
Celem konkursu jest nagradzanie i tym samym promowanie młodych zdolnych architektów z regionu Dolnego Śląska o szczególnie interesujących dokonaniach twórczych, które pozostają w sferze niezrealizowanych przemyśleń, manifestów i wizji architektonicznych. Zadaniem konkursu jest wybór najlepszego PORTFOLIO, na które składają się prace wykonane w ciągu 5 lat poprzedzających edycję konkursu, a nie nagrodzone ani wyróżnione w poprzednich edycjach.

Zgłoszenie należy składać (pocztą, kurierem lub osobiście do dnia 24 stycznia 2020

Szczegóły:
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/dofa-20-konkurs-superwizja

Wrocław  
Konkurs fotograficzny "KADRY architektury"


Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do udziału w otwartym, ogólnopolskim konkursie fotograficznym "KADRY architektury", który będzie rozstrzygany w ramach 9. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA (maj 2020) pod hasłem "Otwarte Miasto".

Terminy:
zadawanie pytań - do 13 grudnia 2019
zgłoszenia - do 10 lutego 2020 do godz. 15.00 (liczy się data wpłynięcia)

Nagrody:
I miejsce: 1500 zł
II miejsce: 1000 zł
III miejsce: 500 zł

A także nagrody książkowe ufundowane przez SARP O/Wrocław, egzemplarze dwumiesięcznika "ARCH" oraz upominki – gadżety festiwalowa oraz katalog DoFA '20 z publikacją nagrodzonych prac.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa:
http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/konkurs-fotograficzny-kadry-architektury-w-ramach-dofa-20

Białka Tatrzańska  
XXIX Mistrzostwa Polski Architektów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – Ski Archi Cup 2020


Na przełomie lutego i marca 2020 (28.02-01.03.2020) odbędą się XXIX Mistrzostwa Polski Architektów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Zawody sportowe odbędą się na stokach Kotelnicy Białczańskiej, natomiast równie atrakcyjna część towarzyska imprezy będzie miała miejsce w hotelu Grand Nosalowy Dwór w Zakopanem.

Ski Archi Cup, bo tak w skrócie nazywane są Mistrzostwa, to największe ogólnopolskie wydarzenie zimowe dla architektów, którego początki sięgają lat 80., kiedy to Klub Architektów Narciarzy i Tenisistów zebrał środowisko na pierwszą edycję tych zawodów.

Zgromadzeni architekci będą rywalizować o tytuły najlepszych narciarzy i snowboardzistów w różnych kategoriach wiekowych oraz będą korzystali z bogatego programu towarzyszącego, wypełnionego konkursami z nagrodami, ciekawymi spotkaniami oraz pełnymi atrakcji wieczorami towarzyskimi.

http://www.skiarchicup.pl

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl