Wydarzenia:

Strony:
Warszawa  
Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa


Ogłoszenie o rozpoczęciu 45. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

10 lutego 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii i zasad:
prace inżynierskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
prace magisterskie - maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
rozprawy doktorskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
rozprawy habilitacyjne - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek oraz dyplomów honorowych;
krajowe publikacje - maksymalnie 4 nagrody w formie dyplomów honorowych.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:
prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w terminie do 31 maja 2017 r.

Szczegóły:
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797572-p_2.htm

Inspired by nature  
Konkurs dla architektów i projektantów wnętrz


1. Wybierz swój ulubiony produkt Stegu
Tak... wiemy, że to zdecydowanie najcięższa część zadań konkursowych, dlatego żeby pomóc Ci w wyborze, przygotowaliśmy Listę Konkursową topowych produktów. Pamiętaj! Tylko jeden!

2. Wyobraź go sobie w otoczeniu przyrody
Teraz usiądź wygodnie, wyprostuj nogi, weź głęboki oddech i przenieś się myślami tam, gdzie najchętniej obcujesz z naturą. Gdzie jesteś? Stoisz na krawędzi nadmorskiego klifu? Wspinasz się po skalistej ścianie góry? Spacerujesz pośród sosnowych drzew?

3. Zaprojektuj wnętrze z wybranym produktem
Rozejrzyj się oczami wyobraźni i zapamiętaj, co czujesz. Spróbuj przenieść klimat otaczającej Cię natury w wybrane przez Ciebie miejsce w domu. Może to być kuchnia, salon, pokój dziecięcy, sypialnia. Wybór należy do Ciebie.

4. Wyślij zgłoszenie i projekt konkursowy
Wszystko już dopracowane do ostatniej kreski? No to renderujemy i wysyłamy! Jeśli Twój projekt pozwoli naszemu Jury złamać czasoprzestrzeń i oderwać się myślami od monitora komputera, to 16.06 zobaczysz swoje nazwisko na liście zwycięzców. Powodzenia!

Organizatorem Konkursu jest „STEGU“ Spółka z o. o.

Konkurs skierowany jest do osób/podmiotów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i zajmujących się zawodowo aranżacją i projektowaniem wnętrz.

Praca może być składana /nadsyłana/ do dnia 31 maja 2017 r.

Komisja Konkursowa przyznaje jedną nagrodę główną dla Zwycięzcy Konkursu w wysokości 5000 zł
oraz dwie następne nagrody o wartości 2500 zł

Strona konkursu wraz z regulaminem:
http://konkurs.stegu.com/#jury_section

Warszawa  
Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego


10 lutego 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów.

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa są:
projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego są:
uchwalone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego województw.

Przedmiotem Konkursu mogą być tylko te prace, które zostały już wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od:
rozpoczęcia użytkowania,
uchwalenia.

W Konkursie mogą uczestniczyć:
w dziedzinie architektury i budownictwa - osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace;
w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego - gminy i województwa.

Wnioski wraz z dokumentami, należy składać w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Szczegóły:
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797571-p_2.htm

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl