Wydarzenia:

Strony:
Warszawa  
Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego


10 lutego 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów.

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa są:
projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego są:
uchwalone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego województw.

Przedmiotem Konkursu mogą być tylko te prace, które zostały już wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od:
rozpoczęcia użytkowania,
uchwalenia.

W Konkursie mogą uczestniczyć:
w dziedzinie architektury i budownictwa - osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace;
w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego - gminy i województwa.

Wnioski wraz z dokumentami, należy składać w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Szczegóły:
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797571-p_2.htm

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl