Wydarzenia:

Strony:
Warszawa  
26 lipca 2018 r. DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWYM!


Tegorocznej Edycji Kongresowi towarzyszyć będzie wystawa FIRE|EXPO 2018 i SECURITY|EXPO 2018 oraz przegląd nowości w ochronie przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeniach obiektów a także szereg pokazów i testów systemów nie zabraknie również zagadnień, które nurtują i inspirują projektantów,
prewentystów oraz są wyzwaniem dla instalatorów!

Oprócz interesujących wystąpień Ekspertów, zaplanowano szereg pokazów i paneli z obszaru projektowania, montażu i eksploatacji systemów i urządzeń przeciwpożarowych w praktyce.

Punkt Rejestracyjny czynny: od godz. 08.00 przez cały dzień wydarzenia
Oficjalne Uroczyste Rozpoczęcie Kongresu o godz.: 08.40 zakończenie k/ godz. 18.00
Kongres to 4 sesje merytoryczno-techniczne dla projektantów i praktyków oraz Warsztaty Pożarowe
dla Projektantów Instalacji Przeciwpożarowych oraz Ekip Serwisowych
POKAZY I TESTY w przerwach między wykładami (układ przerw oraz przerwa lunchowa w programie kongresu)
WARSZTATY od godz. 15.00 - sala B (PLAN WARSZTATÓW -https://bit.ly/2N1V6zm)
KONSULTACJE Z EKSPERTAMI: od godz. 09.00 do 17.00 na Galerii obok sal wykładowych
WYSTAWA I TESTY ROZWIĄZAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I SECURITY - w godz. 08:00-18.00
Wręczenie Certyfikatów o godz. 18.00

Szczegóły:
http://www.fire-expo.pl

Warszawa  
PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA JERZY SOŁTAN – LECH TOMASZEWSKI – ANDRZEJ JAN WRÓBLEWSKI


Dla Jerzego Sołtana, Lecha Tomaszewskiego i Andrzeja Jana Wróblewskiego architektura nie była stawianiem budynków, lecz organizowaniem dobrej przestrzeni. A dobrze zorganizowana przestrzeń jest przyjazna człowiekowi, otwiera go na otoczenie, naturę i innych ludzi, wreszcie pobudza do myślenia i wywołuje emocje. Problematyka ta pojawiała się zarówno w zrealizowanych, jak i tylko projektowanych formach architektonicznych: od pawilonów wystawowych, przez założenia pomnikowe, po kompleksy sportowe. Doskonałym przykładem takiej praktyki był też wizjonerski projekt rozbudowy Zachęty.

W PIĄTEK O PIĄTEJ. OPROWADZANIE TEMATYCZNE. ARCHITEKTURA DOBRZE ZORGANIZOWANEJ PRZESTRZENI
przewodnik: Paweł Freus
27 lipiec 2018 godz. 17.00

Wystawa jest czynna do 5 sierpnia 2018 r.

Wrocław  
Konkurs fotograficzny - KADRY industrialne


SARP O/Wrocław zaprasza do udziału w otwartym konkursie fotograficznym "KADRY industrialne", który będzie rozstrzygany w ramach 8. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA (28 września-5 października) pod tegorocznym hasłem "Miasto poprzemysłowe".

Terminy:
zadawanie pytań - do 15 lipca 2018
zgłoszenia - do 17 sierpnia 2018 do godz. 15.00 (liczy się data wpłynięcia)

Nagrody:
I miejsce: 1500 zł
II miejsce: 1000 zł
III miejsce: 500 zł
A także nagrody książkowe, egzemplarze dwumiesięcznika "ARCH" oraz upominki – festiwalowa torba, koszulka, katalog DoFA '18, w którym znajdą się nagrodzone i wyróżnione prace.

Regulamin oraz załączniki do pobrania:
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/wydarzenia/konkurs-fotograficzny-kadry-industrialne-w-ramach-dofa-18

Berlin  
Vita Contemplativa


Robert Konieczny wraz z zespołem KWK Promes zaprasza na wystawy Vita Contemplativa, która prezentowana jest w jednej z najlepszych galerii architektury, ARCHITEKTUR GALERIE BERLIN, przy ulicy Karl-Marx-Allee 96.

Prezentujemy tam swe projekty wraz z dwiema innymi pracowniami: Christopha Hesse i Snore Stinessenea.

Wystawa trwa od do 18 sierpnia 2018 r.

Link do filmu promującego wystawę:
https://vimeo.com/277156523

Kraków  
Konkurs „TWORZYMY KRAKÓW”

Przedmiotem Konkursu „Tworzymy Kraków” jest opracowanie autorskiego projektu małej lub średniej formy architektonicznej. Projekt powinien nosić znamiona nowatorskiego rozwiązania architektonicznego i łączyć w sobie elementy sztuki nowoczesnej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Podstawowe założenia dotyczące obiektów konkursowych:

- Nowoczesne konstrukcje użytkowe lub instalacje artystyczne
- Ponadczasowy design i charakter

Termin przyjmowania zgłoszeń do 31 sierpnia 2018 r.

Szczegóły:
http://tworzymykrakow.org/konkurs-tworzymy-krakow/

Białystok  
Konkurs skierowany do studentów i młodych absolwentów wydziałów architektury


Założeniem konkursu jest nagrodzenie dyplomowych projektów magisterskich, które wykorzystują zalety drewna w zakresie konstrukcyjnym, budowlanym i wykończeniowym albo w jednym z wymienionych aspektów. Można zgłaszać prace obronione nie wcześniej niż w styczniu 2013 roku.

Drewno jest ekologicznym materiałem budowlanym, który przeżywa swój złoty okres w architekturze. Stąd pomysł, by zorganizować ogólnopolski konkurs skierowany do studentów i młodych absolwentów wydziałów architektury – tłumaczy dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i przewodniczący jury konkursu, który organizuje białostocki wydział w porozumieniu z przedsiębiorstwami Unibep S.A. oraz Danwood S.A.

Oceniana będzie jakość architektoniczna projektu, wykorzystanie w nim estetycznych bądź konstrukcyjnych walorów drewna oraz klarowny sposób przedstawienia wartościowych rozwiązań i jakość relacji między tworzywem a formą.

Nagrody: I miejsce – 8000 zł, II miejsce – 6000 zł, III miejsce – 4000 zł, dwa równorzędne wyróżnienia po 2000 zł. Nagrody otrzymają również promotorzy zwycięskich i wyróżnionych projektów.

Najlepsze z nich zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie oraz znajdą się w pokonkursowej publikacji.

Termin składania lub przesyłania prac: 1-22 października 2018

Regulamin i szczeguły:
http://www.drewnowarchitekturze.pl

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl