Wydarzenia:

Strony:
Szczecin  
Targi Budowlane BUD-GRYF


Odbędą się w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2017 r. w hali targowej MTS, to wydarzenie skierowane do firm i osób poszukujących nowych technologii, materiałów i produktów związanych z budownictwem, a także z energią odnawialną oraz konwencjonalną.

Pierwszy panel poświęcony zostanie zagadnieniom zebranym pod wspólnym hasłem „Od edukacji do technologii”. Podczas tej części omówione zostaną m.in. możliwości wspierania polsko-niemieckich projektów szkolnych w zakresie odnawialnych źródeł energii i regionalny system alternatywnych źródeł energii. Przedstawiona zostanie również możliwość wykorzystania mikroglonów jako źródła energii odnawialnej. Ta część spotkania z pewnością stanowić będzie inspirację dla młodzieży i kadry nauczycielskiej szkół ponadgimnazjalnych, które w profilu nauczania zajmują się szeroko rozumianymi zagadnieniami energetycznymi.

Druga część konferencji dotyczyć będzie przede wszystkim zagadnień zrównoważonego rozwoju regionu. Podczas tego panelu omówiona zostanie m.in. jakość powietrza w naszym województwie, zrównoważona mobilność miejska oraz aspekty gospodarki niskoemisyjnej.

Na zakończenie zaplanowano panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy konferencji będą mogli zasięgnąć opinii ekspertów z dziedziny odnawialnych źródeł energii i energetyki.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na konferencję:
http://zegluga.szn.pl/pl/wydarzenia/2017/bud-gryf/informacje-o-wydarzeniu

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Konferencję organizuje Żegluga Szczecińska wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Ośrodkiem Szkoleniowo Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej OSTOJA oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Opole  
Konkurs - Sztuka w przestrzeni miejskiej - 800 powodów do wypoczynku


Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie małej architektury spełniającej funkcję siedziska lub leżanki wykonanej z betonu, a także zaaranżowanie jej w formie powielonej w konkretnej lokalizacji oraz ustawienie w określonych konfiguracjach - plan rozmieszczenia form/mebli w przestrzeni stanowi jeden z elementów konkursu.

Organizatorzy konkursu: Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie, Miasto Opole.

Biuro konkursu:
Galeria Sztuki Współczesnej, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole,
tel. +48 77 407 61 36, e-mail: sztukawprzestrzenimiejskiej@gmail.com

Opis konkursu:
Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie małej architektury spełniającej funkcję siedziska lub leżanki wykonanej z betonu, a także zaaranżowanie jej w formie powielonej w konkretnej lokalizacji oraz ustawienie w określonych konfiguracjach - plan rozmieszczenia form/mebli w przestrzeni stanowi jeden z elementów konkursu.
Projekt powinna cechować ciekawa koncepcja formalna i opcjonalnie dodatkowa funkcja formy/mebla (np. funkcja interaktywna, funkcja multimedialna, stojak rowerowy, kwietnik, ładowarka do urządzeń mobilnych, i inne).

Konkurs organizowany z okazji 800 lecia lokacji Miasta Opola ma na celu uzyskanie ciekawych propozycji rozwiązania przestrzeni publicznej wokół opolskiego Ratusza - jego wschodniej części, na której znajduje się Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu. Konkurs jest przyczynkiem do dyskusji nad funkcją i estetyką tego miejsca, odpowiedzią na zapotrzebowanie na charakterystyczny punkt na mapie miasta, służący do wspólnych spotkań i przywołanego w tytule konkursu wypoczynku. Konkursowa realizacja wpisywać się ma zarówno we współczesne trendy w projektowaniu, jak i zabytkową architekturę Rynku. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez Górażdże Cement S.A. i przekazany Miastu Opole.

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy.
W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Konkurs kierowany jest w szczególności do artystów plastyków, studentów i absolwentów ASP, studentów i absolwentów kierunków architektonicznych i wzorniczych oraz innych wyższych szkół artystycznych, a także członków SARP, profesjonalnych studiów architektonicznych czy projektowych.
Organizatorzy dopuszczają zgłoszenia prac zespołowych.

Udział w konkursie jest bezpłatny.
Nagrody:
I miejsce: 14.000,00 PLN brutto
II miejsce: 8.000,00 PLN brutto
III miejsce 5.000,00 PLN brutto
Wyróżnienia: 2 x 1.000,00 PLN brutto

Terminarz Konkursu:
1. Ogłoszenie Konkursu - styczeń 2017
2. Składanie prac konkursowych - 03.04.2017 do godz. 16.00
3. Obrady Sądu Konkursowego - 11-12.04.2017
4. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wystawa pokonkursowa i podsumowanie konkursu - 25.04.2017
5 Wdrożenie zwycięskiego projektu do realizacji - maj-wrzesień 2017
6. Posadowienie mebli w przestrzeni publicznej - wrzesień 2017

W sprawach organizacyjnych związanych z konkursem należy kontaktować się
z sekretarzem organizacyjnym konkursu Magdą Wolnicką, e-mail: sztukawprzestrzenimiejskiej@gmail.com, tel. +48 77 407 61 36

Wrocław  
DoFA - konkurs na plakat festiwalowy


Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu ogłasza konkurs na projekt plakatu VII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA '17, organizowanego w tym roku pod hasłem "Miasto w zieleni".

Termin zgłaszania prac: 24 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00.

Regulamin i załączniki:
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/dofa-konkurs-na-plakat-festiwalowy

Rumia  
Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRZEDMIOT ARCHITEKTURA ŚRODOWISKO


Konferencja jest planowaną kontynuacją spotkań z lat 2015-2016, integrujących przedstawicieli różnych dziedzin sztuki i dyscyplin projektowych, takich jak wzornictwo, architektura wnętrz, architektura i urbanistyka. Oprócz podkreślanego w poprzednich edycjach kontekstu związanego z kształceniem i dydaktyką, czyli nauczaniem w sztukach projektowych, będzie ona okazją do szerszego rozwinięcia tematu teorii i praktyki projektowania.

Tym razem chcemy też wprowadzić do dyskusji wątek środowiskowy, czyli zastanowić się nad zagadnieniem obecności problematyki społecznej i proekologicznej w projektowaniu. Rozważając rolę Design we współczesnym świecie, można za Timem Brownem zadać pytanie: na ile projektowanie jest metodą rozwiązywania problemów projektowych, a za Dejanem Sudjicem: co jest dziś prawdziwym luksusem – posiadanie pewnych rzeczy czy raczej rezygnacja z nich? Warto, wydaje się, zastanowić się głębiej nad kwestią, co postawa przyjazna środowisku zmienia w podejściu do projektowania. Czy ograniczenie lub zaniechanie działania może być sposobem na projektowanie? Czy projektowanie musi oznaczać tworzenie nowych rzeczy, czy może być elementem procesu zmiany i przekształcania? Na ile zasada Reduce, Reuse, Recycle, Recover (4R) obecna jest w projektowaniu?

Inkluzywność projektowania i jego procesualny charakter są kolejnym podejmowanym wątkiem debaty. To proces z jego złożonością przebiegu oraz bogactwem implikacji towarzyszących, a nie wyizolowany akt twórczy ukazuje formę przebiegu zmian w przestrzeni. W architekturze oznacza to zrównoważenie twórczego talentu rzemiosłem rozumianym jako zaawansowana umiejętność. Wówczas treść zawarta w obiekcie pozostaje zgodna z oczekiwaniami i czytelna dla odbiorców. W ten sposób przestrzeń idei współistnieje z egzystencjalnym aspektem przestrzeni zamieszkiwania. Pytanie, czy ten rodzaj myślenia o działaniach w przestrzeni ujawnia się podobnie w każdej zasugerowanej skali?
Wzorem lat ubiegłych zajmować się będziemy różnymi skalami projektowania: od przedmiotu, poprzez architekturę, po środowisko naturalne i zbudowane.

Debata konferencyjna odbędzie się w trzech panelach tematycznych: PRZEDMIOT, ARCHITEKTURA, ŚRODOWISKO, każdorazowo podejmując poddane wątki i próbując poszukiwać odpowiedzi na zadane pytania.

Komitet Organizacyjny Konferencji
dr Magdalena Berlińska IW PK
dr hab. inż. arch. Robert Idem WA PG
dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska IW PK
dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska WA PG
Sekretarz Konferencji: mgr inż. arch. Anna Stasiak WA PG

Miejsce konferencji: Stacja Kultura, ul. Starowiejska 2, 84-230 Rumia, Polska
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2017
Termin potwierdzenia zgłoszeń i akceptacji abstraktów: 07.03.2017
Termin konferencji: 26.04.2017

Języki konferencji: polski, angielski i rosyjski.
Języki publikacji: polski i angielski.

Zgłoszenia i artykuły prosimy przesyłać na adres: e-mail: pas.conference2017@gmail.com

Uczestnicy Konferencji nie ponoszą kosztów udziału w Konferencji i kosztów publikacji.
W monografii zamieszczone zostaną te artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje.
Wytyczne edytorskie i ramowy program Konferencji ukażą się w Komunikacie nr 2.
Organizatorzy Konferencji nie zapewniają noclegów.

Kontakt: pas.conference2017@gmail.com

Szczegółowe informacje:
http://arch.pg.edu.pl/katedra-projektowania-srodowiskowego/-/przedmiot-architektura-srodowisko

Wrocław  
DoFA '17_konkurs "Wnętrze & Dizajn"


Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu pn. "WNĘTRZE & DIZAJN"

organizowanego we współpracy z wrocławskim Okręgiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
Konkurs rozstrzygany będzie w październiku br. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA '17 pod tegorocznym hasłem przewodnim "MIASTO W ZIELENI".

Nagrodzone i wyróżnione realizacje zostaną opublikowane w katalogu DoFA'17.
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa:

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/dofa-17-konkurs-wnetrze-dizajn

Karty zgłoszenia (wraz z załącznikami graficznymi i opisowymi) należy składać (liczy się data wpłynięcia) do dnia 28 kwietnia 2017 r.

 
Międzynarodowy konkurs „Miedź w Architekturze”


Już po raz 18. zgłaszać można projekty architektoniczne wykorzystujące miedź i jej stopy. Europejski konkurs „Miedź w Architekturze” jest szansą na zaprezentowanie prac przed międzynarodowym jury i publicznością, jak również na szeroką promocję.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2017 r.

Odbywający się co dwa lata europejski konkurs „Miedź w Architekturze” służy uhonorowaniu najlepszego współczesnego projektu z zastosowaniem miedzi. Prezentuje i nagradza koncepcje architektoniczne, w których wykorzystano elewacje, pokrycia dachowe lub inne elementy architektoniczne wykonane ze wspomnianych materiałów. Rosnący zasięg i rozwój tego konkursu w ciągu ostatnich dwóch dekad odzwierciedla fundamentalne zmiany zachodzące w zastosowaniach miedzi w architekturze: od praktycznego poszycia dachu po wyrafinowany materiał architektoniczny, dający nieskończone możliwości projektowania pokryć wielu elementów budynku. – Początkowo organizowany był wyłącznie dla architektów brytyjskich, ale stopniowo rozszerzano zarówno formułę konkursu, jak i grono uczestników. Obecnie to bardzo prestiżowa rywalizacja, w ostatniej edycji napłynęło ponad 50 zgłoszeń z 17 europejskich krajów – mówi Michał Ramczykowski, prezes Europejskiego Instytutu Miedzi, współorganizatora konkursu.

Szczegóły:
http://copperconcept.org/pl/artykuly/rozpoczeto-przyjmowanie-zgloszen-do-europejskiego-konkursu-miedz-w-architekturze

Wrocław  
Konkurs na wydarzenia DoFA'17 "Miasto w zieleni"


Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu ogłasza otwarty konkurs na wydarzenia, które zostaną włączone do programu VII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA '17 pod hasłem "Miasto w zieleni".

Warunki naboru zgłoszeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/open-call-konkurs-na-wydarzenia-z-programu-dofa-17

Zgłoszenie projektu na konkurs następuje poprzez dostarczenie projektu osobiście, pocztową przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską w nieprzekraczalnym terminie do 08 maja 2017 r., do godz. 15.00.

Szczecin  
Najlepsza przestrzen publiczna wojewodztwa zachodniopomorskiego


W ramach VIII edycji Konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej w 2016 r., w szczególności polegające na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych wartości.

Termin składania wniosków - 19 maja 2017 r. do godz. 15:30

Celem nadrzędnym Konkursu jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej Województwa Zachodniopomorskiego oraz kreowanie dobrej jakości realizacji urbanistycznych i architektonicznych, kształtujących przestrzeń publiczną w Województwie.

Więcej informacji oraz regulamin Konkursu znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

http://rbgp.pl/345/konkurs-przestrzen-publiczna

Warszawa  
Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa


Ogłoszenie o rozpoczęciu 45. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

10 lutego 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii i zasad:
prace inżynierskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
prace magisterskie - maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
rozprawy doktorskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
rozprawy habilitacyjne - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek oraz dyplomów honorowych;
krajowe publikacje - maksymalnie 4 nagrody w formie dyplomów honorowych.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:
prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w terminie do 31 maja 2017 r.

Szczegóły:
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797572-p_2.htm

Inspired by nature  
Konkurs dla architektów i projektantów wnętrz


1. Wybierz swój ulubiony produkt Stegu
Tak... wiemy, że to zdecydowanie najcięższa część zadań konkursowych, dlatego żeby pomóc Ci w wyborze, przygotowaliśmy Listę Konkursową topowych produktów. Pamiętaj! Tylko jeden!

2. Wyobraź go sobie w otoczeniu przyrody
Teraz usiądź wygodnie, wyprostuj nogi, weź głęboki oddech i przenieś się myślami tam, gdzie najchętniej obcujesz z naturą. Gdzie jesteś? Stoisz na krawędzi nadmorskiego klifu? Wspinasz się po skalistej ścianie góry? Spacerujesz pośród sosnowych drzew?

3. Zaprojektuj wnętrze z wybranym produktem
Rozejrzyj się oczami wyobraźni i zapamiętaj, co czujesz. Spróbuj przenieść klimat otaczającej Cię natury w wybrane przez Ciebie miejsce w domu. Może to być kuchnia, salon, pokój dziecięcy, sypialnia. Wybór należy do Ciebie.

4. Wyślij zgłoszenie i projekt konkursowy
Wszystko już dopracowane do ostatniej kreski? No to renderujemy i wysyłamy! Jeśli Twój projekt pozwoli naszemu Jury złamać czasoprzestrzeń i oderwać się myślami od monitora komputera, to 16.06 zobaczysz swoje nazwisko na liście zwycięzców. Powodzenia!

Organizatorem Konkursu jest „STEGU“ Spółka z o. o.

Konkurs skierowany jest do osób/podmiotów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i zajmujących się zawodowo aranżacją i projektowaniem wnętrz.

Praca może być składana /nadsyłana/ do dnia 31 maja 2017 r.

Komisja Konkursowa przyznaje jedną nagrodę główną dla Zwycięzcy Konkursu w wysokości 5000 zł
oraz dwie następne nagrody o wartości 2500 zł

Strona konkursu wraz z regulaminem:
http://konkurs.stegu.com/#jury_section

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl