Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Placu Inwalidów w Krakowie z pomnikiem Orła Białego.
I Nagroda

<<< powrót
  • Grupa Projektowa Proxima
Skład zespołu:
  • arch. Sławomir Kogut  
  • arch. Borysław Czarakcziew  
  • arch. Katarzyna Kowalska  
  • arch. Maciej Kociołek  
  • arch. Mikołaj Iwańczuk  
  • arch. Magdalena Zygier  
  • arch. Kinga Trąbińska  
  • stud. Magdalena Dróżdż 
Uzasadnienie Jury:

-Za udaną próbę stworzenia nowej przestrzeni publicznej, wpisanej w istniejącą tkankę urbanistyczną. Właściwie przyjęta formuła funkcjonalna "miejskiej aktywności" pozwala na kreowanie zróżnicowanych działań w przestrzeni związanej z pomnikiem.

-Czytelny układ kompozycyjny amfiteatralnie ukształtowanego zespołu : plac – pomnik - istniejący zespół zieleni o dużej prostocie przyjętego rozwiązania. Niezbędnym będzie zwiększenie bezpośredniej dostępności placu w stosunku do otaczających ciągów pieszych na osi Park Krakowski – przystanki ul.Królewskiej i ich skala.

-Właściwie zlokalizowany pomnik stanowi dominantę i zamknięcie osi kompozycyjnej placu. Nie do końca zdeterminowana i uzewnętrzniona w przekazie graficznym prosta forma o właściwej skali kryje możliwości
dynamicznej ,a zarazem symbolicznej kreacji rzeźbiarskiej.

-Zastosowana interesująca koncepcja wyprowadzenia formy rzeźbiarskiej ze szczeliny świetlnej nie dość konsekwentnie powiązana z geometrią bryły i jej dynamiką i nie powinna stanowić przeszkody na płaszczyźnie placu. Wskazanym jest również użycie bardziej atrakcyjnych materiałów , podkreślającą biel formy, adekwatną do treści ideowej pomnika.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl