Konkurs na opracowanie koncepcji budowy Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego przy al. 3-go Maja w Krakowie
II nagroda

<<< powrót
 • Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • mgr inż. arch. Artur Jasiński  
 • mgr inż. arch. Marcin Godziński  
 • mgr inż. arch. Marcin Pawłowski  
 • mgr inż. arch. Paweł Wieczorek  
 •  
 • Współpraca autorska:  
 • stud. arch. Tomasz Lelek  
 •  
 • Wizualizacje:  
 • stud. arch. Sebastian Olbrycht  
 •  
IDEA I ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

Zamierzeniem pracy konkursowej jest stworzenie parkowego kompleksu hotelowo-rekreacyjnego, łączącego funkcje 5-gwiazdkowego hotelu i luksusowego, miejskiego ośrodka sportowo-rekracyjnego – Park Hotel & Spa. Sanus per aquam – czyli zdrowie dzięki wodzie, to idea tak stara jak nasza cywilizacja, ukształtowana za czasów rzymskich, a obecnie przeżywająca rozkwit. Spa to spokój ducha i relaks ciała, osiągany poprzez różnorodne zabiegi i kąpiele, ale także poprzez sprzyjające odpoczynkowi i przyjemne otoczenie. Współczesne SPA to ośrodek, w którym można wypocząć, odzyskać siły fizyczne i psychiczne. Rozwój medycyny potwierdził lecznicze działanie kąpieli wodnych, łącząc często hydroterapię z innymi zabiegami, takimi jak krioterapia, gimnastyka lecznicza, masaże etc. Kult zdrowia i sportowej sylwetki sprzyja także rozwojowi klubów tenisowych, fitness i siłowniom.
Parkowe otoczenie i bezpośredni kontakt z krakowskimi Błoniami, wspomagają planowaną funkcję centrum. Idea przestrzenna projektu to obraz niskich, ceglanych pawilonów, zanurzonych w morzu zieleni, otoczonych sadzawkami i fontannami, nawiązujących do zastanej na działce architektury modernistycznej. Centralna przestrzeń założenia urbanistycznego to ogród – łąka, otwarta na południe i powiązana z przestrzenią Błoń. Oprawą dla przestrzeni placu jest ażurowa kolumnada i parkowo potraktowana zieleń wysoka i niska, która stworzyć ma pierwszy plan dla dalekich wglądów w sylwety miasta i krajobraz wzgórz Sikornika.

Tworzywem kompleksu jest cegła, zieleń i woda. Projektowane obiekty w widokach dalekich tworzą tylko kreski dachów, zarysowane poniżej koron drzew. Hotel wtapia się w parkowe otoczenie. Częściowo przeszklona forma pływalni tworzy transparentną "obudowę” plaży basenu, gdzie równie ważne stają się widoki wewnętrzne jak i zewnętrzne. Tym samym podkreślona zostanie łączność obiektu i przyrody. Woda wokół budynków pełni rolę symboliczną, w lecie ożywiona jest fontannami, w zimie będzie ślizgawką.
ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE

W kompleksie wyodrębniono trzy kubaturowe zespoły funkcjonalne: budynek hotelowy z kawiarnią, restauracją i salami konferencyjnymi; budynek sportowo-rekreacyjny z basenami, kawiarnią, zespołami odnowy biologicznej, kręgielnią i klubem bilardowym oraz zespół kortów tenisowych. Hotel stanowi odrębną jednostkę, która, jeżeli zajdzie taka potrzeba, może zostać wydzielona od pozostałej części zespołu sportowo-rekreacyjnego. Wydzielenie może mieć charakter gruntowy, organizacyjny i instalacyjny. Całość kompleksu została powiązana arkadami, przekrywającymi ciągi piesze. Od wschodu hotel otwiera się na park, a od południa na centralny ogród – łąkę.

Obsługę komunikacyjną stanowi podjazd z parkingiem naziemnym, zlokalizowanym od strony ulicy Chodowieckiego. Z podjazdu zaprojektowano także dojazdy do podziemnych garaży: dla hotelu i odrębnie dla zespołu sportowo-rekreacyjnego. Drogi pożarowe ukształtowano wzdłuż podjazdu, wzdłuż wewnętrznego placu z fontannami i wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy al. 3-go Maja. Przestrzeń zewnętrzną wokół obiektów podzielono na strefy funkcjonalne (symboliczną, parkową i izolacyjną). Przestrzeń symboliczna to główna promenada, założona na osi wschód- zachód, z fontannami. Przestrzeń parkowa to obszary zieleni urządzonej przy hotelu. Przestrzeń zieleni izolacyjnej otacza ze wszystkich stron projektowane Centrum. Główne dojścia piesze poprowadzono od pętli tramwajowej, od podjazdu z ulicy Chodowieckiego i od strony południowej, z przestrzeni Błoń.

Zespół sportowo-rekreacyjny zaprojektowany został wokół 3-poziomowego centralnego hallu wejściowego, z którego dostępne będą poszczególne funkcje. Hall będzie elementem, który wizualnie i funkcjonalnie spaja obiekt. Przeszklone windy i kładki na wyższych kondygnacjach otwarte będą na przeszkloną halę basenową. Basen zlokalizowano na poziomie 1 piętra, co pozwoliło otworzyć go pasmem przeszklenia wokół plaży. Z basenu zapewniono atrakcyjne wglądy w przestrzeń błoń, sylwetę kopca Kościuszki i na otaczającą go zieleń. Także oświetlone sylwetki osób przebywających na basenie będą atrakcyjne dla widzów, a fakt że znajdują się znacznie powyżej obserwatora, pozwala na uniknięcie krępującego sąsiedztwa i bezpośrednich wglądów.

Hotel zaprojektowano w 4 poziomach, jako układ dwóch równoległych skrzydeł mieszkalnych połączonych kubaturowo w poziomie parteru i piwnic. Obsługę pionową zapewniają 4 klatki schodowe wokół których zgrupowano windy i główne szachty wentylacyjne. Na parterze, w centralnej części bryły, ulokowano hall wejściowy, recepcję i główne sale wielofunkcyjne. Skrzydło, w którym umieszczono restaurację i kawiarnię otwiera się na południe, na fontanny i tereny zielone a zespół sal konferencyjnych i biura do wynajęcia, wraz z administracją hotelu, zajmują parter pod skrzydłem północnym. W podziemiach zaprojektowano garaż dla gości hotelowych dla ok. 100 samochodów, pomieszczenia zaplecza gospodarczego i gastronomicznego wraz z podjazdem gospodarczym i pomieszczenia techniczne (kotłownia i centrala klimatyzacyjna).

Istniejący budynek mieszkalny został zaadaptowany na cele administracji i ew. mieszkanie służbowe, pozostałe budynki istniejące na działce proponowane są do rozbiórki (po uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych). Tymczasowo wykorzystane zostaną jako zaplecze kortów (klub tenisowy) i kawiarnia letnia obsługująca imprezy pod gołym niebem. Dla obsługi imprez letnich zaproponowano przekrycie namiotowe, o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, ustawiane sezonowo na głównym placu. Zgodnie z definicją podana w PN- ISO 9836:1997 zadaszenia i przekrycia ażurowe (niekubaturowe arkady, pergole, dachy i daszki) nie zostały wliczone do powierzchni zabudowy.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

Obiekty zaprojektowano w żelbetowej, szkieletowej konstrukcji słupowo-płytowej. Słupy nośne konstrukcji głównej ustawione zostały w module 7,50 x 7,50 m. Stanowią one także, wraz z żelbetowymi pasami między-kondygnacyjnymi, podkonstrukcję dla wentylowanych ścian osłonowych, wykonanych z cegły klinkierowej. Przekrycie sali basenów, o rozpiętości 22,5 m zaprojektowano z lekkich, przestrzennych kratownicowych belek wykonanych z zamkniętych profili stalowych. Pokrycie dachu systemowymi skrzynkami zamkniętymi, ułożonymi na płatwiach wykonanych z drewna klejonego. Dachy nad halą basenów kryte membraną EPDM. Przekrycie dachów nad częścią hotelową i nad zapleczem budynku sportowo-rekreacyjnego zaprojektowano w formie zielonych stropodachów odwróconych, z zasypem żwirowym, pokrytych roślinnością trawiastą, typu stepowego (bezobsługowa, nie wymagające podlewania).

Elewacje kompleksu rozwiązano jako częściowo przeszklone ściany kurtynowe, częściowo jako wypełnienia żelbetowe , obudowane zostaną cegłą klinkierową, zawieszoną na systemowych podporach ze stali nierdzewnej, z dociepleniem 15 cm wełny mineralnej. Partie przeszklone wykonane zostaną z systemowych, aluminiowych ścian osłonowych, a doświetlenia pasm świetlnych dachu basenu wykonane zostaną z dyli szklanych Dla ochrony przed przegrzewaniem obiektu zastosowane zostaną zewnętrzne, roletowe osłony tekstylne tzw. refleksole (externall roller blinds), z napędem elektrycznym, sterowane poprzez BMS. Posadzka we wnętrzu obiektu - płyty granitowe. Cokoły, chodniki i elementy małej architektury z piaskowaca Mucharz i granitowe. Nawierzchnia piesza placu z płyt granitowych, płomieniowanych i szlifowanych. Obiekty nocą iluminowane. Baseny i arkady podświetlone, fontanny także podświetlone z efektami wizualnymi dostosowanymi do muzyki.
Arkady wokół placu zaprojektowano jako prefabrykowaną konstrukcję żelbetową opartą na słupach ustawianych w module 3,75 x 3, 75, na fragmentach (przejazdy ppoż.) 3, 75 x 7,50 m. Wysokość arkad 6,90 w świetle. Słupy i lica dachów obłożone cegłą klinkierową, a podwieszone, podświetlane sklepienia wykonane z płyt celulozowo-cementowych. Zespół trybun kortów tenisowych ukształtowany został jako konstrukcja stalowa, oparta na słupach żelbetowych. Nawierzchnia kortów trawiasta, podgrzewana, ew. sztuczna trawa.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl