Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku.
projekt konkursowy

<<< powrót
 • COPLAN POLSKA Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • ARCHITEKTURA:  
 • arch. Katarzyna Czajko  
 • arch. Bartosz Łojewski  
 • arch. Leszek Tarnawski  
 • arch. Maciej Gwóźdź  
 • arch. Tomasz Dziurdziński  
 • arch. Marcin Fik  
 •  
 • WSPÓŁPRACA:  
 • arch. Winicjusz Momont  
 • arch. Marta Koperska  
 • arch. Marta Rogalska  
 • arch. Magdalena Kwasniewicz  
 • arch. Tatiana Pacha  
 • arch. Karol Jagłowski  
 • arch. Aleksandra Bojarska  
 • arch. Mariusz Budźko  
 • stud. Stanisław Szablowski  
 •  
 • KONSTRUKCJE:  
 • inż. Kazimierz Linkowski  
 •  
 • INSTALACJE SANITARNE:  
 • inż. Dorota Gulczyńska  
 • mgr inż. Marcin Surowiec  
 •  
 • INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:  
 • mgr inż. Krzysztof Szczesny  
 • mgr inż. Tomasz Kompiel  
 •  
 • http://www.coplan.pl/ 
Opis przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych

Projekt I etapu przewiduje usytuowanie budynku Terminalu na południe od projektowanego pasa startowego, zapewniającego możliwość obsługi jednocześnie odprawę 4 samolotów klasy C, a także umieszczenie dodatkowego pasa postojowego dla samolotów w drugie linii od budynku. Pas ten, będzie obsługiwany przez autobusy i zapewni dogodne warunki obsługi dla LCC, a także stanowić będzie płytę parkingową.

W I etapie założono 10 miejsc na płycie postojowej. W II etapie przewiduje się rozbudowę Terminalu w kierunku wschodnim umożliwiająca jednoczesną odprawę 9 samolotów klasy C i rozbudowę płyty postojowej do 20 miejsc łącznie dla I i II etapu.

Koncepcję rozbudowy o Terminal II etapu oparto na zasadzie „lustrzanego odbicia”.

Budynek Terminalu I etapu zaprojektowano i zlokalizowano z uwzględnieniem przebiegu istniejącego kolektora sanitarnego przeznaczonego wg wytycznych konkursowych do zachowania. Budynek zaprojektowano w miejscu zapewniającym powstanie Terminalu I etapu i zachowanie pierwotnego przebiegu kolektora.

Dojazd do Terminalu I etapu odbywa się od strony południowej za pomocą jednokierunkowej klamry drogowej składającej się z dwu-jezdniowej drogi.

Droga przed łukiem ostatniego zakrętu rozdziela się na dwa pasy, separując autobusy i taksówki od samochodów osobowych. Przed łukiem samochody osobowe kierowane są na parking Short Term (194 miejsca postojowe) i Long Term (308 miejsc postojowych). Dojazd do terminalu II etapu umożliwi powiększenie zaprojektowanej dla I etapu klamry drogowej.

Klamrę podłączono na osi ronda, w miejscu układu drogowego założonego jako obowiązujący wg wytycznych konkursu . Także projektowana linia kolejowa dla szynobusu biegnie wzdłuż drogi dojazdowej do Terminalu I etapu stanowiącą oś kompozycyjną układu urbanistycznego projektowanego założenia. Stację szynobusu zaprojektowano jako połączoną z zachodniej częścią Terminalu I etapu. Przy stacji zlokalizowano przystanek autobusowy jak i parking dla autokarów.

Do tego samego ronda podłączono drogę łączącą klamrę drogową obsługującą zaprojektowane na zachód od projektowanego Terminalu wszystkie obiekty infrastruktury lotniskowej dla I , II i późniejszych etapów rozbudowy lotniska objętych zakresem konkursu. Są to: Wieża kontroli lotów, budynek administracji lotniska, parkingi osobowe i TIR, zaplecze techniczne utrzymania ruchu, terminal cargo, baza paliw jak i rezerwę terenu pod zaplecze zapolu lotnictwa sanitarnego i porządku publicznego, oraz rezerwę terenu bod funkcje komercyjną.

Klamra ta stanowi także drogę dostaw do projektowanego terminalu.

Wzdłuż zaprojektowano także , linie kolejową prowadzącą do bazy paliw jak i terminalu cargo .

Ruch na skrzyżowaniach w miejscach połączenia "klamry" dla bezkolizyjnego przebiegu jest kontrolowany i regulowany za pomocą systemy monitoringu przepływu samochodów. System pracuje w połączeniu z sygnalizacją świetlną i umożliwia płynne sterowanie ruchem dostosowując go do wymogów godziny szczytowej.

Etapy rozbudowy i etapowania inwestycji przybliża schemat na planszy nr 8.
Budynek Terminala

Budynek zaprojektowano jako wolnostojący, z jedną kondygnacją nadziemną, częściowo podpiwniczony. Celem opracowania koncepcyjnego budynku Terminala było stworzenie obiektu który zapewniając poziom obsługi B jest za razem funkcjonalny i elastyczny w planowaniu i ewentualnej przyszłej rozbudowie. Projekt wyodrębnia kilka modułowych stref funkcjonalnych tzw. MSF (schemat na planszy nr 2):

- komunikacja ogólnodostępna (biały kolor)
- check-in (pomarańczowy kolor)
- przyloty (niebieski kolor)
- strefa kontroli bezpieczeństwa (czerwony kolor)
- strefa komercyjna (zielony kolor)
- odloty (żółty kolor)

Łączone jak klocki elementy MSF umożliwią planowanie funkcjonowania i określenie potrzeb wielkościowych poszczególnych stref lotniska. Właściwa organizacja przestrzenna i funkcjonalna wymaga określenia w ramach MSF dodatkowych stref, które zostały opisane na rzutach i wyodrębnione kolorami. Dla umożliwienia w miarę swobodnego kształtowania funkcji projekt zakłada jednoprzestrzenne wnętrze ustawione na regularnej siatce i przekryte dachem opartym na słupach,. Dzięki temu w sposób elastyczny i ekonomiczny będzie można dostosowywać wnętrze do zmieniających się potrzeb jego użytkowników i operatorów, a w momencie koniecznej rozbudowy/dobudowy Terminalu II etapu umożliwi to jego ciągłą i niezakłóconą pracę. Przyjęta modułowość i powtarzalność segmentów umożliwia szybką i sprawną prefabrykację elementów stalowych i betonowych.

Powtarzalny rytm przęseł zadaszenia będzie stanowił nie tylko element konstrukcyjny dachu, ale także podstawę dla elewacji tworzących z dachem jednolitą aerodynamiczna formę.
Budynek Terminalu I etapu

Wielkości i parametry dla Terminalu I etapu przyjęto zgodnie z wytycznymi IATA i policzono dla przepustowości 1mln PAX. Po rozbudowie Terminalu II etapu da to przepustowość łączną 3,2 milionów pasażerów rocznie, przyjętą z wytycznych konkursowych. Przyjęto, że Terminal będzie zapewniał poziom obsługi B co jest zgodne z wytycznymi Zamawiającego. Terminal zorganizowano w układzie jednopoziomowym w I etapie i dwupoziomowym w II etapie. Przy czy odprawa pasażerów dla I i II etapu rozbudowy Terminalu odbywać się będzie w jednym poziomie.

W Terminalu I etapu, w jego zachodnim skrzydle znajduje się strefa przylotów z odbiorem bagażu jak i połączona z terminalem stacja szynobusu. Plac dostaw przylega do zachodniej elewacji terminalu. We wschodnim skrzydle mieści się strefa odlotów z sortownią bagażu i strefa VIP, posiadająca niezależne wejście jak i podjazd do terminalu. W centralnej części terminalu została zlokalizowana kontrola bezpieczeństwa, której wielkość strefy można regulować dostosowując ją z czasem do natężenia i rodzaju ruchu pasażerskiego. Po kontroli bezpieczeństwa znajduje się dostępna tylko dla pasażerów część komercyjna. Wysokość hali terminala daje możliwość wykonania w przyszłości dodatkowego poziomu komercyjnego zlokalizowanego bezpośrednio nad strefą sortowni bagażu. Układ zaplecza i korytarzy technicznych połączonych z pionami zapatrzenia daje możliwość ciągłej, 24h dostawy towarów. W terminalu zapewniono funkcjonowanie niezależnych ścieżek dla załóg i obsługi naziemnej, VIP-ów i Bussines Class, pasażerów lotów zagrożonych i podlegających częściowej kwarantannie, dla pasażerów niebezpiecznych i podlegających ekstradycji. Stworzono także miejsca na zlokalizowanie punktów kontroli paszportowej zarówno w hali przylotów jak i odlotów, których ilość można zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb.

Po rozbudowie Terminalu w II etapie centralną strefą będzie jedna, rozbudowana sortownia bagażu, zdwojona natomiast zostanie wielkość stref kontroli bezpieczeństwa, komercji, check-in , odlotów jak i strefa przylotu i odbioru bagażu. Połączenie obu stref odlotów jak i komercji I i II etapu umożliwi zlokalizowanie na piętrze ( nad sortownią bagażu) strefę komercyjną dostępną poprzez chodniki ruchome i windy przewidziane dopiero w II etapie rozbudowy Terminalu.
Budynek administracji lotniska

Zaprojektowano jako wolnostojący, pięciokondygnacyjny. Cztery kondygnacje zaprojektowano jako biurowe, kondygnację piątą jako techniczną, z klatka schodowa umożliwiającą wyjście na dach. W budynku zaprojektowano centralną klatkę schodowa z przylegającą do niej windą. Ze względu na zastosowany układ konstrukcyjny, możliwe jest swobodne kształtowanie wnętrz, w zależności od potrzeb użytkownika. Owalny kształt budynku jak i przeszklenia na cala wysokość kondygnacji dale doskonały widok na otaczający przyległy teren jak i lotnisko.

W pobliżu budynku zaprojektowano duży służbowy parking na 147 miejsc postojowych, oraz zarezerwowano miejsce pod rozbudowę na cele komercyjne.

Budynek wieży kontroli ruchu

Zaprojektowano jako wolnostojący, siedmiokondygnacyjny. Najwyższą kondygnację całkowicie przeszkloną zajmuje pomieszczenie kontroli lotów. Poniżej znajduje się pomieszczenie dyżurnego ruchu z zapleczem socjalnym. Pozostałe kondygnacje zajmują pomieszczenie pomocnicze, centrum zarządzania kryzysowego oraz pomieszczenia techniczne. Budynek znajduje się w ogrodzonej strefie lotniska.

Oba budynki administracji lotniska jak i wieża kontroli lotów zlokalizowane zostały nieopodal siebie w pobliżu zachodniego skrzydła projektowanego terminala w którym znajduje się stacja szynobusu oraz pobliski przystanek autobusowy. Taka lokalizacja umożliwia pracownikom łatwe korzystanie z obu środków transportu.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl