Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku.
I nagroda

<<< powrót
 • SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.
 • ARE Sp. z o.o.
 • SENER Sp. z o.o.
 • POLCONSULT Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.  
 •  
 • (asystencja techniczna i koordynacja oferty, plan ogólny lotniska, projekt funkcjonalny terminala, obliczenia powierzchni budynków i ilości miejsc postojowych)  
 •  
 • • inż. lotn. Francisco José Rodriguéz Angelina  
 • • mgr inż. Karol Cichecki  
 • • inż. lotn. Fernando Mosquera Martinez  
 • • inż. lotn. Gorka Agustín González Iraeta  
 • • inż. lotn. Pablo Querol Suquia  
 • • inż. lotn. Nestor Matabuena Durango  
 •  
 •  
 • ARE Sp. z o.o.  
 •  
 • (projekt architektoniczny budynku terminala, wieży kontroli lotów oraz budynku administracji i obsługi lotniska, prezentacja graficzna oferty)  
 •  
 • • arch. Jakub Wacławek  
 • • arch. Grzegorz Stiasny  
 • • arch. Adam Kluczek  
 • • arch. Tomasz Starczewski  
 • • arch. Krystyna Godlewska  
 • • arch. Aleksander Krauze  
 • • arch. Izabela Bartosik  
 • • arch. Bartosz Świniarski  
 • • arch. Maksym Tkacz  
 • • tech. arch. Rafał Lichota  
 •  
 •  
 • SENER Sp. z o.o.  
 •  
 • (parkingi i układ komunikacyjny lotniska, koordynacja prac)  
 •  
 • • mgr inż. Piotr Szczepański  
 • • inż. lotn. Lope Seco González  
 • • arch. Marcin Tomaszewski  
 • • mgr inż. Piotr Rebajn  
 • • mgr inż. Bernard Kendra  
 • • mgr inż. Tomasz Gutkowski  
 • • mgr inż. Jacek Chamioło  
 •  
 •  
 • POLCONSULT Sp. z o. o.  
 •  
 • (pole wzlotów, pole manewrowe, płyty postojowe, sygnalizacja)  
 •  
 • • mgr inż. Ryszard Zaremba  
 • • arch. Janusz Stanisław Targowski  
 • • mgr inż. Zygmunt Kulesza 
Port lotniczy w dzisiejszych czasach stał się pierwszą wizytówką miasta, regionu, bramą wiodąca do lokalnej rzeczywistości. Dlatego chcieliśmy w naszym projekcie wyrazić dynamikę i otwartość regionu Lublina na nowych przybyszów, a współczesna, zapraszająca forma budynku była zapowiedzią pozytywnej energii emanującej z miasta i przyjaznego nastawienia jego mieszkańców.

Zagospodarowanie terenu
Przewidujemy budowę pierwszego etapu budynków lotniska wzdłuż linii projektowanego pasa startowego tworzących wydłużony pas zabudowy. W centrum tego pasa na osi poprzecznej pasa startowego umieszczony został centralny element zagospodarowania – budynek terminala. Przedłużenie tej poprzecznej osi stanowi dojazd kolejowy do terminala umożliwiający wjazd szynobusów centralnie do budynku terminala. Układ taki umożliwia logiczne rozdzielenie ruchów wokół terminala na strefę odlotów i strefę przylotów z dojazdem kolejowym pomiędzy nimi. Umożliwia też rozłożenie wszystkich
wymaganych funkcji na jednym poziomie. Domknięciem wnętrz urbanistycznych wytworzonych przez wklęsłe w planie przedpola stref odlotów i przylotów będzie łagodnie wyginająca się ściana lasu zachowanego w strefie pomiędzy miastem a przedpolami budynku terminala. Będzie tez ona tłem dla możliwych przyszłych budynków komercyjnych towarzyszących terminalowi np. hotelowi.

Projekt przewiduje usytuowanie budynku w odległości od pasa startowego zapewniającego możliwość obsługi samolotów klasy C, a także umieszczenie dodatkowego pasa postojowego dla samolotów. Pas ten, będzie obsługiwany przez autobusy i zapewni dogodne warunki obsługi, a także stanowić będzie płytę parkingową. Założyliśmy także, możliwość dalszej rozbudowy Terminala i Portu Lotniczego w przyszłości, co naszym zdaniem umożliwia usytuowanie budynku równolegle do pasa startowego. Takie ustawienie Terminala gwarantuje możliwość przyszłej rozbudowy o kolejne niezbędne części. Dojazd do Terminala odbywa się za pomocą dwóch jednokierunkowych klamer drogowych składających się z jednojezdniowej drogi. Rozdział na klamry stanowiące osobne podjazdy pod część odlotową i przylotową podyktowany jest osiowym wprowadzeniem kolei i końcowego przystanku szynobusu prostopadle do terminala. Taki układ redukuje do minimum ilość punktów kolizji układu drogowego i szynowego. Na projektowanym rondzie w południowej części terenu następuje rozdział ruchu w kierunku odlotów i przylotów. Dojazd do pętli przed frontem strefy odlotów odbywa się z projektowanego ronda po wschodniej stronie terminala. Rondo to służy rozdzieleniu ruchów do terminala pasażerskiego (odloty), terminala Cargo i bazy paliw oraz tranzyt do miejscowości Mełgiew. Dojazd do strefy przylotów łączy także dojazd do zaplecza technicznego, bazy lotnictwa cywilnego i budynków administracyjnych. Poszczególne drogi dojazdowe przed łukiem podjazdu pod odloty/przyloty rozdzielają się na dwa pasy, separując autobusy i taksówki od samochodów osobowych. Rozłożenie dojazdów drogowych umożliwia wydzielenie po południowej stronie terminala terenów dla działek pod przyszłe inwestycje (hotel, parkingi jedno i wielopoziomowe, budynki administracyjne, itp.)
Terminal

Lokalizację projektowanego drugiego terminala pasażerskiego przewidziano równolegle w stosunku do pasa startowego i planowanej drogi kołowania na ich osi symetrii. Linie zabudowy wyznaczyliśmy w większej odległości od planowanej podstawowej drogi kołowania niż przewidziano w założeniach konkursu. Lokalizacja ta umożliwia realizację płyty postoju samolotów kodu „C” w dwóch rzędach ( 1. rząd – pozycje kontaktowe, 2. rząd – pozycje oddalone) oraz drugiej, równoległej drogi kołowania niezbędnej w przypadku rozbudowy portu lotniczego do planowanej docelowej przepustowości.

- Głównym obiektem kubaturowym jest budynek terminala. Jest to trójskrzydłowa hala mieszcząca obie strefy funkcjonalne, tzn. związane z płytą lotniska (airside) - sortownię bagażu, poczekalnie, hale odbioru bagażu przylatującego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi jak również strefy związane ze stroną miejską (landside) - hale odpraw biletowo-bagażowych (odlotów i przylotów), oraz dworzec szynobusu, a także lokale komercyjne: biura linii lotniczych, gastronomię itd.

- Budynek terminala zaprojektowano w układzie głównej funkcji jednopoziomowym, podjazd pod terminal od strony ogólnodostępnej zorganizowany w jednym poziomie, odloty i przyloty od strony płyty aranżowane także w jednym poziomie.
Funkcjonowanie terminala

Wielkości i parametry dla Terminala przyjęto zgodnie z wytycznymi IATA i policzono dla przepustowości 1mln w pierwszym etapie i 3.2mln docelowo PAX. Daje to przepustowość przyjętą z wytycznych konkursowych. Przyjęto, że terminal będzie zapewniał poziom obsługi B co jest zgodne z wytycznymi Zamawiającego. Terminal zorganizowano w układzie z centralnie ustawioną kontrolą bezpieczeństwa. Wielkość strefy można regulować dostosowując ją z czasem do natężenia i rodzaju ruchu pasażerskiego. Wysokość hali terminala dała możliwość wykonania antresoli w centralnej części nad sortownią bagażu i pomieszczeniami obsługi na której zorganizowaliśmy dodatkowe pomieszczenia komercyjne, biurowe, sale konferencyjne, kaplicę oraz ogólnodostępną platformę widokową. W osobnym budynku poza zasięgiem przewidywanej rozbudowy terminala umieszczono funkcję administracyjną oraz wieżę kontroli wraz z jej pomieszczeniami obsługi.

W terminalu zapewniono funkcjonowanie niezależnych ścieżek dla załóg i obsługi naziemnej, VIP-ów, pasażerów lotów zagrożonych i podlegających częściowej kwarantannie, dla pasażerów niebezpiecznych i podlegających ekstradycji. Stworzono także miejsca na zlokalizowanie punktów kontroli paszportowej zarówno w hali przylotów jak i odlotów. Pomieszczenia komercyjne dla strefy miejskiej (landside) zlokalizowano w pobliżu głównych wejść do hali tak, że flankują one perony szynobusu, są to głównie pomieszczenia dla bezpośredniej obsługi pasażerów takie jak: biura podróży, wypożyczalnie samochodów, sprzedaż biletów linii lotniczych itp. Pozostałą część ogólnodostępnej strefy komercyjnej umieszczono na antresoli z tarasem widokowym, pomieszczono tam także salę konferencyjną i kaplicę. Strefę gastronomiczną zlokalizowano na krańcu hali odlotowej. Dla strefy odlotowej płyty (airside) przewiduje się wydzielenie części strefy poczekalni dla modułowych powierzchni handlowych montowanych lub rozmontowywanych w zależności od potrzeb, oraz wydzielenie strefy gastronomiczno – barowej.
Opis rozwiązań architektoniczno-budowlanych

Chcemy aby nasz terminal oprócz sprawnego funkcjonowania wykreował trwałe, współczesne wartości architektoniczne. Proponujemy formę lekkiej, jednoprzestrzennej hali, zadaszonej przekryciem o wyrazistym i dynamicznym kształcie. Forma przekrycia lotniska inspirowana jest kształtami aerodynamicznymi latawca, czy lotni wydętej przez unoszący ją wiatr. Ma w związku z tym kształt płaskiej czaszy wyciętej przez trójramienny obrys hali, z najwyższym punktem nad centralną częścią hali odpraw. Tak kształtowana forma daje ekspresyjny i unikalny kształt połaci dachu, zapraszający pasażerów do odbywania podróży powietrznych i pozwalający na identyfikację obiektu z regionem. Dach podparty został poprzez okrągłe słupy stalowe ustawione na siatce o module 15 metrów. Jedynie w strefie centralnej czaszy nad holem wejściowym i strefą odprawy bagażowo – biletowej utworzono centralną bezsłupową przestrzeń przekrytą rusztem ze stalowych kratownic o rozpiętości 30m. Zastosowaliśmy trójramienne podpory ustawione ukośnie, o pochyleniu zgodnym z krzywizną dachu. Dążyliśmy do uzyskania wrażenia, w którym dach hali usiłuje oderwać się od ziemi, a słupy nie tyle podtrzymują jego ciężar, ile powstrzymują go przed odlotem. Układ ten znakomicie porządkuje wnętrze hali i nadaje mu indywidualny rytm.

Ukształtowanie hali pozwala z każdego jej punktu ocenić jej jednoprzestrzenność, a więź widokową pomiędzy stroną miejską i stroną płyty lotniska ułatwia orientację i kierunki przepływu pasażerów.
W czaszy dachu umieściliśmy rzędy okrągłych świetlików, które skupiają się w miejscach najważniejszych dla funkcjonowania terminala, tworząc jednocześnie z powietrza niepowtarzalny wzór – rodzaj druku na dużej powierzchni dachu hali.

Zastosowane górne doświetlenie hali głównej, zapewnia doprowadzenie do wnętrza terminala dużej ilości naturalnego światła, co w sposób istotny podnosi jakość jego przestrzeni. Jednocześnie aby ograniczyć efekt olśnienia przez górne światło proponujemy zastosowanie ażurowego listwowego sufitu podwieszanego dającego efekt rozproszenia wpadającego przez dach światła. Fasadę budynku zaprojektowano jako przeszkloną w całości szkłem float o odpowiednich parametrach izolacyjnych (chroniącą zarówno przed przegrzaniem jak i zbyt dużym nasłonecznieniem), podtrzymywaną konstrukcją słupowo-ryglową. Z zewnątrz fasady przewiduje się system bezszprosowy (fugi silikonowe) dla podkreślenia jej delikatności i przejrzystości co stworzyć ma wrażenie niematerialnej membrany
oddzielającej wnętrze od zewnętrza.

Zadaszenie terminala, elementy konstrukcyjne i systemowe panele z metalu powlekane lakierami proszkowymi użyte jako elementy fasadowe i dachowe, zaprojektowano w jasnych srebrzystych barwach charakterystycznych dla lotnictwa. Kondygnacja podziemna oraz antresola zostanie wykonana w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. We wnętrzu terminala zaproponowano materiały zapewniające oprócz oczywistych oczekiwań dotyczących estetyki, trwałość obiektu i łatwość utrzymania go technicznie i estetycznie w dobrym stanie, takie, jak kamień naturalny jako materiał podłogowy na posadzki przestrzeni publicznych, ceramikę na posadzkach toalet i przestrzeni personelu, aluminium oraz ewentualnie punktowe zastosowanie drewna przy okładzinach ściennych.
Układ funkcjonalny projektowanego terminala pasażerskiego jest nowoczesnym rozwiązaniem spełniającym wszelkie wymogi stawiane międzynarodowym portom lotniczym w zakresie standardów operacyjnych i funkcjonalnych a w szczególności uwzględnia specyficzne wymogi odpraw pasażerskich zgodnie z zasadami układu z Schengen, z zachowaniem stosownych, obowiązujących w Polsce regulacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego w tym zakresie. Zasada elastycznego, modularnego i powtarzalnego projektowania w połączeniu z wysoką jakością architektury i jej detalu składają się na jej uniwersalność i trwałość. Poszczególne strefy funkcjonalne w częściach przeznaczonych dla pasażerów przewiduje się jako rozdzielone przeszkleniami strukturalnymi, tak aby zachować maksymalną przejrzystość wnętrza. Dzięki temu terminal cechować będzie otwartość i maksymalna przejrzystość, oraz elastyczność przestrzeni umożliwiająca łatwe reagowanie i dostosowanie się do zmieniających się wymogów w zakresie bezpieczeństwa odpraw pasażerskiego transportu lotniczego, jak i dostosowanie się do zmieniających się potrzeb przepustowości portu w różnych grupach odpraw pasażerskich – wszystko przy zachowaniu wysokiego standardu obsługi pasażerów. Projekt cechuje przejrzystość i czytelność funkcji, co osiągnięte zostało poprzez umożliwienie odprawianym pasażerom utrzymania ciągłego kontaktu wzrokowego zarówno z podjazdem miejskim, jak i z płytą lotniska, co w znacznej mierze ułatwia orientację przestrzenną. Dzięki zastosowaniu linearnego rozmieszczenia stref funkcjonalnych (patrząc od podjazdu dla pasażerów) terminala - droga, jaką pasażer pokonać musi ze strefy miejskiej (landside), tj. z podjazdu, miejsc parkingowych do strefy powietrznej (airside), tj. wyjścia do samolotu, skrócona jest do niezbędnego minimum.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl