Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno–usługowej przy ulicach: Rogu Renifera – Kręta – J. Lenartowskiego oraz przy ulicach: Długa – H. Cegielskiego – Raduszyńska na osiedlu Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie
projekt konkursowy

<<< powrót
  • JAGIEŁŁO KRYSIAK ARCHITEKCI
Skład zespołu:
  • architekt Marcin Jagiełło  
  • architekt Jarosław Krysiak  
  •  
  • współpraca: architekt Piotr Jasiński  
  • http://www.jk-a.pl 
IDEA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNA

Przystępując do projektu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie, podejmując pierwsze decyzje projektowe, od początku kierowaliśmy się ideą jaka przyświecała twórcom miasteczka: profesorowi arch. Jerzemu Buszkiewiczowi i dyrektorowi Jerzemu Lenartowskiemu. Celem było "stworzenie siedliska mieszkaniowego, które wyrasta z miejscowej tradycji, wpisanego w krajobraz Wielkopolski. Małego miasteczka dla silnie związanej grupy ludzi, gdzie wszystko jest znane, zrozumiałe, gdzie następuje zżycie się mieszkańców. Miasteczko gdzie wszystko jest na miarę człowieka, a nie na miarę norm"(cytat z regulaminu). W naszym projekcie chcemy być kontynuatorami tej idei. Chcemy by ten projektowany przez nas fragment miasteczka stał się częścią większej całości, jego skali i tradycji.

Dlatego pierwszym zadaniem było wykonanie analizy urbanistycznej położenia terenu w stosunku do całości osiedla. Stwierdziliśmy, iż obszar opracowania znajduje się w "pasie obwodowym" na przejściu między intensywną zabudową osiedla a rozwijającymi się właśnie ekstensywnymi terenami zabudowy jednorodzinnej i sportowo rekreacyjnej. Forma i sposób zagospodarowania przestrzeni, która wydaje nam się najbardziej adekwatna to istniejąca już w "pasie obwodowym" zabudowa. Chcemy zastosować metodę transplantacji urbanistycznej. Metoda polega na przeszczepieniu pewnego typu zabudowy w inne miejsce o podobnych uwarunkowaniach przestrzennych.
Zabudowa ta to, niewielkie domy jedno i wielorodzinne, nawiązujące do tradycji i krajobrazu Wielkopolski. Spadziste dachy, czerwona dachówka, dużo zieleni oraz przestrzeni prywatnych i półprywatnych, tak niezbędnych w zabudowie mieszkaniowej a często pomijanych w dzisiejszych modernistycznych osiedlach. Chcemy w naszym projekcie dokonać połączenia i uwypuklenia pozytywnych cech tradycyjnej zabudowy jednorodzinnej z niezaprzeczalnymi pozytywnymi ze względów ekonomicznych aspektami zabudowy wielorodzinnej, co w sposób graficzny zostało przedstawione na poniższym schemacie:


Mix "dom z ogrodem w bloku" łączy w sobie cechy dwóch typów zabudowy:
"jednorodzinnej" - zielona przestrzeń prywatna dla każdej jednostki mieszkalnej, wejście do j.m. bezpośrednio z zewnątrz bez tworzenia zamkniętych przestrzeni wspólnych, intymność
"wielorodzinnej" - lokalizacja bliżej centrum, niższe koszty budowy i eksploatacji, zagospodarowana przestrzeń publiczna, wspólne zarządzanie.

Pracując nad projektem mieliśmy również na uwadze obecny dojrzewający rynek budowlany, na którym lokale w zabudowie wielorodzinnej aby pozostać atrakcyjnym towarem muszą zwiększać swój standard oraz jakość rozwiązań architektonicznych.
ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE

Układ drogowy i parkingi
Projektowane budynki zlokalizowane są przy ulicy Krętej, nowo projektowana ulica Rogu Renifera będzie zapewniała dojazd do parkingów znajdujących się pod budynkami. Dojazd od strony północnej.
Równolegle do tej drogi, został przewidziany parking ogólnodostępny z 82 miejscami postojowymi. Miejsca parkingowe dla mieszkańców, oprócz w garażach podziemnych, zlokalizowane są również w sąsiedztwie wjazdu do tych garaży oraz przy głównej ulicy Krętej, od strony pawilonów usługowych. Łączna suma miejsc parkingowych przewidzianych dla mieszkańców wynosi 142, co nam daje średnią dla jednego mieszkania 1,84 miejsca.

Układ budynków
Trzy zaprojektowane budynki są w układzie równoległym do siebie, zorientowane na działce prostopadle do ulicy Krętej, dzięki temu główne elewacje budynków, są oświetlone światłem wschodnim i zachodnim. Od strony wschodniej zostały przewidziane wejścia do mieszkań (na parterze poprzez ogródki, na piętrach z galerii)

Przestrzenie prywatne i publiczne + zieleń
Idea "dom z ogrodem w bloku", którą zawarliśmy w naszym projekcie, spowodowała, ze przestrzeni prywatnych jest zdecydowanie więcej niż w tradycyjnej zabudowie wielorodzinnej. Prawie każde projektowane mieszkanie ma własny ogród, taras. Naszym celem było maksymalne wykorzystanie terenu, przestrzeni i kubatury bloku na stworzenie prywatnych miejsc. Budynek z obu stron jest otoczony ogrodami, na kondygnacji +2 zostały zaprojektowane duże tarasy, wiele mieszkań posiada duże loggie. Od strony północnej zaproponowana jest strefa publiczna, strefa wypoczynku mieszkańców z placami zabaw oraz boiskiem sportowym.

Komunikacja wewnątrz budynków
Celem, który chcieliśmy osiągnąć było zminimalizowanie tradycyjnej komunikacji jaka występuje w budynkach wielorodzinnych, zminimalizowanie wielkości tej komunikacji. Dlatego zaproponowaliśmy wejście do mieszkań znajdujących się na parterze, bezpośrednio z prywatnych ogródków. Do wyższych kondygnacjach dostep jest z galerii, aby jej wielkość ograniczyć, wiele mieszkań na parterze jest 2 kondygnacyjnych.
Każda galeria obsługiwana jest klatką schodową, którą można zejść do parkingu podziemnego.
Zaprojektowaliśmy dwie klatki na jeden budynek.

Struktury i układy mieszkań
Pracując nad koncepcją architektoniczną, naszym celem było racjonalnie powiązanie struktury mieszkań z konstrukcją budynku. Założyliśmy siatkę konstrukcyjną o szerokości 4,1m. Podzieliło nam to budynek na 14 części o wymiarach w osiach 4,1m x 12,0m. Tak powstał moduł, który jest punktem wyjścia do tworzenia mieszkań o różnej powierzchni i standardzie. Poprzez modyfikacje tego modułu, łączenie dwóch modułów (w pionie lub poziomie),otrzymaliśmy wymagane rodzaje mieszkań w wielu opcjach, co zostało pokazane na planszach.

Pomieszczenia usługowe
W każdym z 3 budynków, od ulicy Krętej, została przewidziana powierzchnia pod usługi.
Dostęp do tych pawilonów, bezpośrednio z ciągu pieszego wzdłuż ulicy.

Pomieszczenia techniczne i pomocnicze
Na poziomie – 1, w każdym budynku zostały przewidziane po 2 pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie na odpady, zlokalizowane tuż przy wjeździe do garażu podziemnego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Dla osób niepełnosprawnych przewidziano kilka mieszkań na kondygnacji "0" (wszystkie poza dwupoziomowymi). Wejścia do tych mieszkań, jak i do pawilonów usługowych są z poziomu terenu. Dla osób niepełnosprawnych zostały przewidziane miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Krętej.
Mieszkania dostępne dla niepełnosprawnych zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwą ich adaptacje.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl