Konkurs na opracowanie koncepcji programowo -przestrzennej obiektu użyteczności publicznej zlokalizowanego w Nowym Targu przy Pl. Evry. Obiekt sportu i rekreacji : KRYTA PŁYWALNIA
I nagroda

<<< powrót
 • eM4 Pracownia Architektury Brataniec
 • Superjednostka Szymon Majcherczyk
Skład zespołu:
 • arch. Marcin Brataniec  
 • arch. Szymon Majcherczyk  
 • arch. Damian Mierzwa  
 •  
 • współpraca:  
 • Jakub Marchwiany  
 • inż. Janusz Krzykawski  
 •  
 •  
 • http://www.em4.pl/  
 • http://www.s111.eu 
IDEA

RE-KREACJA odbudowanie, ponowne stworzenie przestrzeni dla człowieka by ten mógł odbudować siebie.
Forma obiektu to zapis relacji miasto- natura, człowiek- przyroda.
Architektura zapożycza łatwo i trudno dostępne widoki tworząc z nich fragment nowego, własnego krajobrazu. Poszarpane szczyty bliskich Tatr i prostopadłościenne formy miejskie spotykają się , w ich złożeniu jest wolna przestrzeń.

Kryta pływalnia jako :
- miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców , wizytówka dzielnicy, ale także obiekt technologiczny, trwały i łatwy w prowadzeniu.
- obiekt który proponuje wiele sposobów wykorzystania wolnego czasu.
- skromna i wyrazista architektura wpisana w zastany kontekst urbanistyczny
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Rozplanowanie na działce

Budynek zajmuje północna część działki. Od południa znajduje się parking dla 50 samochodów osobowych, w tym 2 miejsca przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych w pobliżu wejścia głównego. Podjazd i miejsce postojowe dla 2 autobusów - równolegle do ściany zachodniej budynku.

Dojścia, dojazdy i parking

Parking podzielony jest na 2 części. Samochody mogą parkować w zatoczce bezpośrednio z ulicy po południowej stronie inwestycji albo mogą wjechać na parking od ulicy gen.Maczka i Pl.Evry
Istnieje możliwość przeprojektowania parkingu i włączenia do niego także wjazdu od strony szkoły co znacznie ułatwiłoby ruch, lecz ograniczyło samodzielność zjazdu i parkingu szkolnego
W pobliżu wejścia autobusy mogą zaparkować na pasie postojowym wzdłuż elewacji zachodniej.
Dojazd do kotłowni albo węzła cieplnego oraz innych pomieszczeń technicznych zapewniony jest od strony północnej.
Dojazd do pomieszczeń basenu związany z okresowa obsługą urządzeń technicznych basenów – poprzez parking lub w miare dostępności z drogi dojazdowej do szkoły.

Rozplanowanie dojazdów maksymalnie wykorzystuje istniejąca infrastrukturę drogowa.
W proponowanym układzie z parkingów mogą korzystać nauczyciele/pracownicy szkoły, z kolei w wypadku przepełnienia, np. podczas zawodów, kibice mogą parkować na parkingu centrum handlowo.

Wejścia do budynku

Główne wejście znajduje się w narożniku południowo - zachodnim na elewacji zachodniej. Jest łatwo dostępne i widoczne z głównych ulicy i skrzyżowania.

Zapewniono możliwość wejścia na basen ze szkoły łącznikiem od strony wschodniej.
Uczniowie wchodzą bezpośrednio na hale basenowa. Przebieralnie można urządzić w poszerzonym łączniku albo w budynku szkoły. Rozwiązanie pierwsze wydaje się lepsze ze względu na swobodę rozplanowania szatni i węzłów sanitarnych i natrysków.
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Budynek jest zwarta prostopadłościenna bryłą zaburzona występami elewacji.
Prosta kubiczna form, typowa w tym otoczeniu zostaje wzbogacona nieregularną rzeźbą akcentującą funkcję ścianki wspinaczkowej.

Powierzchnia zabudowy 2 36,00 m2
Powierzchnia użytkowa 4 540,75 m2
Kubatura 24 890,87 m2

Części budynku

Budynek pod względem funkcji dzieli się na dwie części:
W części wschodniej znajdują się główne funkcje: basen, ściana wspinaczkowa i kawiarnia.
W części od ulicy usytuowana jest obsługa basenu i funkcje dodatkowe.

Basen i kawiarnia znajdują się na półpiętrze które jest wyniesione +1,35 m ponad poziom parter i terenu. Na tym samym poziomie co basen i bezpośrednio z niego dostępne są pokój pierwszej pomocy oraz pokój ratowników.

Pozostałe funkcje rozmieszczone są na parterze (poziom +/- 0,00 m)
oraz na piętrze (poziom +3,80 m).
Pod cala powierzchnia półpiętra budynek jest zagłębiony w ziemi na głębokość –2,22 m.

Rozplanowanie głównych funkcji w budynku

Parter


Holl główny ma wysokość 6,8 m. Jest przestrzenny i dobrze doświetlony. Poszczególne funkcje budynku są od razu rozpoznawalne a użytkownicy łatwo odnajdują właściwa drogę.

Na lewo po minięciu recepcji i szatni odzieży wierzchniej wchodzi się do hali przebieralni.
Osoby niepełnosprawne na wózkach nie przechodzą przez bramki, a maja własna szatnie dostępną z hallu.

W przebieralni jest 18 kabin, z tego 2 rodzinne o zwiększonych gabarytach
oraz 96 podwójnych szafek.

Przebieralnia rozciąga się prawie na cala długość budynku.

Stad wychodzi się na hale basenowa oraz do następujących pomieszczeń:

1. Dwóch saun fińskich
2. Pomieszczeń SPA
3. Bloku odnowy biologicznej składającego się z pokoju masażysty, fizykoterapii oraz solarium.

Dzięki temu, ze część wymienionych atrakcji znajduje się przy ścianie zewnętrznej, pomieszczania oświetlone światłem naturalnym.
Zamkniecie ich w mniejsze niezależne zespoły daje użytkownikowi poczucie intymności
i oddzielenia od zgiełku basenu. Jest to rozwiązanie stosowane w SPA w kurortach leczniczych. Pomieszczenia te traktowane są jako mini centra odnowy biologicznej i mogą być prowadzone przez niezależnych fizykoterapeutów.

Zaproponowany układ kabin do przebierania oraz szafek na ubrania umożliwia swobodne przechodzenie pomiędzy atrakcjami.
Istnieje możliwość takiego ustawienia szafek i kabin, że dostęp do SPA i pomieszczeń odnowy biologicznej będzie dostępny dla osób nie korzystających z basenu. Projekt umożliwia przearanżowanie układu właściwie z dnia na dzien.

W przypadku niezależnego dostępu właściciel - miasto ma możliwość wynajęcia tych pomieszczeń. Wpływy mogą częściowo pokrywać koszty utrzymania pływalni.
Do pomieszczeń możliwy jest całkowicie niezależne wejście z zewnątrz od ulicy, bez wchodzenia do hollu, np. w okresie gdy basen jest zamknięty.

Z przebieralni na hale basenowa prowadzi jedno wyjście główne, które zlokalizowane jest pomiędzy basenem sportowym i rekreacyjnym oraz dwa na skrajach przebieralni.
Wyjście przy przebieralni dla niepełnosprawnych ma podnośnik dla osób na wózkach.


Hala basenowa

Program spełnia wymagania zawarte w warunkach konkursu.
Hala basenowa ma wymiary 57,6 m x 22 m.
Średnia wysokość do podbicia stropodachu wynosi 8,5 m.

Jest to przestrzeń, której ogrzanie decyduje w największym stopniu o kosztach eksploatacyjnych obiektu. Stad dążąc do obniżenia przyszłych kosztów utrzymania zmieszono kubaturę tej części w stosunku do typowych basenów przez obniżenie stropu na basenami. Było to możliwe, ponieważ dzięki usytuowaniu basenu na półpiętrze, widownia 1 piętro jest zaledwie 1,7 m wyżej ponad poziomem podłogi basenowej, a nie 2,5 –3.2 m jak w typowych basenach.
Przekłada się to możliwość obniżenia stopu nad 1 piętrem, a co za tym idzie nad basenem.
Hala basenowa jest przestronna, ponieważ jest znakomicie rozjaśniona wielokierunkowym światłem naturalnym.
Światło pada przez górne okno nad trybunami na całej długości basenu. Jest to bardzo korzystne oświetlenie zachodnie, które pada na przeciwległa ścianę basenu i nie razi widzów.
Niskie przeszklenia do wysokości 2,4 m od poziomu posadzki znajdują na elewacji wschodniej. Takie okna zapewniają, ze kapiący się w basenie widza przez nie otoczenie, natomiast nikt z zewnątrz nie widzi osób w środku.
Jedynie elewacja południowa w kierunku kawiarni i ścianki wspinaczkowej jest całkowicie przeszklona.

Zredukowana znacznie ilość przeszklenia nie pogarszając komfortu użytkowania, a obniżając koszty.

Podniesienie hali uniemożliwia wgląd z poziomu terenu do wnętrza basenu, poprawia bezpieczeństwo (ewentualny wandalizm ,rozbicie szyby).
Przebywający na basenie czują się bardziej swobodnie będąc nie widoczni przez przypadkowych przechodniów, sami oglądają otoczenie z lepszej perspektywy.

Dojście na 1 piętro

Na 1 piętro można wyjść schodami mijając kawiarnie na półpiętrze.
Kawiarnia położona jest pomiędzy basenem i ściana wspinaczkowa. Można z niej oglądać z jednej strony kąpiących się przez przeszklenie na pełna wysokość basenu. Z drugiej - podziwiać wspinających się po ściance, których widać przez szczeliny i wycięcia.

Kawiarnia ma antresole, z której widać basen i można podziwiać panoramę Tatr.

Ściana wspinaczkowa ma formę „groty”. Niższa ściana na elewacji południowej o długości 16 m i średniej wysokości 4,8 m służy ćwiczeniom i rozgrzewce. Wyższa - pnie się pod sam sufit i ma długość 18 m.
Perforacje w ściance umożliwiają wspinaczom wgląd na basen, są elementem dekoracyjnym na elewacji z zewnątrz .Przez szczeliny padają promienie światła na posadzkę kawiarni i basenu. Jednocześnie taki kształt blisko odwzorowuje warunki naturalne w górach.


Widownia

Na piętrze znajduje się widownia ze 150 miejscami siedzącymi i 50 miejscami stojącymi.

Obniżenie trybun do w stosunku do poziomu basenu znacznie poprawiło widoczność, zbliżyło publiczność do areny sportowej i dało możliwość bliższego bardziej bezpośredniego uczestnictwa w wydarzeniach na basenie sportowym i rekreacyjnym.
Jest to zgodne z zaleceniami organizacji sportowych i widoczne projektach i budowach współczesnych np. stadionów.
Korzystający z basenów są dla widzów na trybunach dosłownie na wyciagnięcie ręki.
Jednocześnie widownia jest zdecydowanie oddzielona od basenu, co zapobiega nieupoważnionemu wtargnięciu osoby na hale i zanieczyszczeniu podłogi. Zaproponowane rozwiązanie godzi oba postulaty.

Na widownie prowadza 2 wejścia. Toalety dla widzów dostępne z holu pierwszego pietra tuz przy wejściach.

Pozostałe pomieszczenia 1 pietra

Na tym poziomie znajduje się siłownia i 2 salki do fitness wraz z zapleczem szatniowo – umywalniowym. W obrębie fitness wydzielono pomieszczenie odpoczynku – relaksu.
Z siłowni i sali fitness przez przeszklenie na pełną wysokość widać basen. Pomieszczania te można dzielić za pomocą ścianek składanych. Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowy zespołu fitness o dodatkowe pomieszczenie po drugiej stronie korytarza ewakuacyjnego, w zależności od ostatecznych wymaganych gabarytów wentylatorni.

Zarezerwowano pomieszczenie na wentylatornie na 1 piętrze. Nie ma potrzeby wzmacniać stropu, bo urządzenia wenylatorrni sa lekkie - głownie kanały. Zaoszczędzono dzięki temu najcenniejsza powietrznie parteru. Jest to tez korzystne rozwiązanie ze wzgl. na usytuowanie nad pomieszczeniami technicznymi na parterze, a dzięki bezpośredniej bliskości hali basenowej można skroić długości i przekroje kanałów wentylacyjnych oraz zmniejszyć zużycie energii.

Blok administracyjny zajmuje narożnik południowo – zachodni 1 pietra. Składa się z dwóch pokojów biurowych, pokoju dyrekcji. Pracownicy maja do dyspozycji pokój śniadań i własną toaletę.

Podbasenie

Min. wysokość w świetle - 3m. Zapewniono wejście z hollu drzwiami ukrytymi w podstawie ścianki wspinaczkowej, zjazd winda oraz wyjście na zewnątrz od strony wschodniej.
KONSTRUKCJA

Konstrukcja ścian i stropów – tradycyjna murowana i żelbetowa.
Ściany działowe w pomieszczeniach mokrych wykonane z cegieł tynkowane i malowane farba wodoodporna w rożnych kolorach.

Podparcie stropu hali basenowej stanowią dźwigary z drewna klejonego rozpiętości
26,5 m. Dźwigary spoczywają na słupach żelbetowych zatopionych w ścianie zewnętrznej i ścianie za trybunami przechodzącej na parterze w ścianę przebieralni.
Dźwigary ułożone są w rozstawie co 3,6m.
Dach bezpłatwiowy. Poszycie desek bezpośrednio mocowane do dźwigarów z krzyżowymi usztywnieniami od strony niewidocznej. Wysokość dźwigara przy podporze - 0,8 m, w środku rozpiętości - 1,8m.

Niecki żelbetowe basenów podniesione na słupach z pełnym dostępem od spodu.
ZAŁOŻENIA I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Opis technologii

Basen pływacki z rynna przelewowa typ fiński, basen rekreacyjny- rynna typu Zurich.

Pomieszczenia filtrów i uzdatniania wody oraz magazyny reagentów zlokalizowane w podbaseniu w narożniku południowo – wschodnim. Magazyny reagentów oraz podchlorynu wapnia – przy wyjściu na zewnątrz na elewacji wschodniej. Zamontowano wrota stalowe, umożliwiające wymianę urządzeń o max gabarytach 3 m x 2,8 m – np. filtrów.
Kształt i usytuowanie zbiorników przelewowych - pokazane na rzucie.
Wokół niecek zapewniono przestrzeń na urządzenia techniczne takie jak pompy, napowietrzacze itp.

W przyziemiu znajdują się także magazyny ogólne dla całego obiektu
ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA

Jedna z podstawowych intencji projektowych jest zmniejszenie kosztów użytkowania basenu


Zmniejszenie kosztów użytkowania osiągnięto w następujący sposób:

1. Zmieszono kubaturę budynku poprzez usytuowanie poziomu podłogi basenu na półpiętrze pomiędzy parterem i 1 piętrem.
Dało to możliwość znacznego obniżenia trybun w stosunku do typowego rozwiązania i obniżenie kubatury.

2. Zmniejszono powierzchnie okien w stosunku do typowych rozwiązań. Zastosowano tylko jedno duże przeszklenie na ścianie południowej hali basenowej. Jest to przeszklenie wewnętrzne. Ciepło tracone przez przegrodę ogrzewa przestrzeń kawiarni i hollu.

3. Zastawano kolektory słoneczne na dachu, które dają możliwość redukcji kosztów ogrzewania cieplej wody użytkowej i ogrzewania kaloryferowego.

4. Nowoczesne centrale klimatyzacyjne odzyskujące ciepło z powietrza powrotnego.

5. Możliwość zastosowania mat rolowanych na basenie zapobiegających parowaniu i stratom ciepła.

6. Zasadność zastosowania pompy ciepła jest uzależniona od wyników badań geologicznych.
Wariant z obiegiem wody w wężownicach ułożonych poziomych jest możliwy do rozważenia na terenie zielonym przed szkoła albo pod parkingiem pod warunkiem zastosowania nawierzchni biologicznie czynnej.

7. Postuluje się zastosowanie ponadstandardowych warstw ocieplających w celu osiągnięcia współczynnika przenikalności cieplnej E dla przegród zewnętrznych charakterystycznego dla budynków energooszczędnych.

8. Dzięki prostej geometrycznej bryle architektonicznej ograniczono straty ciepła przez zminimalizowaniu powierzchni ścian zewnętrznych.

Zmniejszenie kosztów budowy osiągnięto w następujący sposób:

1. Podniesione poziom basenów 1.35m powyżej poziomu otaczającego terenu.
W wypadku usytuowania basenu na poziomie terenu wymagane byłoby wykonanie wykopu do głębokości zapewniającej dostęp do spodu niecek żelbetowych w najniższym punkcie, czyli około 3,4 m.
W proponowanym rozwiązaniu łatwiejsze i szybsze staje okresowe spuszczanie wody z basenu dzięki wyniesieniu nad poziom istniejącej kanalizacji. Istnieje możliwość łatwiejszego podłączenia grawitacyjnego do kanalizacji z pomieszczeń podbasenia, które znajduje się wyżej w stosunku do poziomu istniejącej sieci.

2. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Nie wymaga użycia drogich materiałów i sprzętu. Łatwy do wzniesienia przez lokalne firmy

3. Zminimalizowano konieczność przekładek istniejących sieci uzbrojenia, m.in. sieci c.o. na której zlokalizowano parking.

Na szczególna uwagę zasługuje fakt, ze znaczne oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji i budowy wynikają z samego projektu architektonicznego.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl