Konkurs jednoetapowy na opracowanie Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na budowę Parku Rady Europy - Centrum Kultury w Gdyni
projekt konkursowy

<<< powrót
 • A5architekci Sp. z o.o.
 • archi5 SARL
 • IOSIS Polska Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Thomas Dryjski  
 • Jakub Wroniszewski  
 • Piotr Waga  
 •  
 • współpraca autorska:  
 • Erik Giudice  
 • Anna Galek  
 • Agnieszka Staszek  
 • http://www.archi5.fr 
1. MIASTO

Projektowanie Centrum Kultury w Gdyni jest niezwykłe z wielu powodów, a rangę lokalizacji należy uznać za najważniejszy z nich. Miasto posiada ponadto unikalną jednorodność zabytkowej architektury modernistycznej, co stanowi bardzo ważny punkt odniesienia dla współczesnej zabudowy.
Proponowane Centrum w formie jednego budynku uważamy za najlepszą odpowiedź na potrzeby tego miejsca. Obecnie w najbliższym otoczeniu znajduje się wiele wolnostojących obiektów, takich jak Teatr Muzyczny, Muzeum Marynarki Wojennej czy CKR Gemini. Dzięki scaleniu poszczególnych funkcji unikamy dodatkowego rozczłonkowania przestrzeni. Masywny obiekt stanowi również niezbędną dominantę i zamknięcie dla Forum Morskiego projektowanego na styku z basenem jachtowym.
Za najwłaściwsze dla formy urbanistycznej uznaliśmy nawiązanie do kierunku brzegu i Bulwaru Nadmorskiego.
Podkreślony horyzontalny charakter budynku wydaje się być również najlepszym kontrapunktem dla górującego nad okolicą "Sea Towers".

Bryła Centrum zapewnia po swojej wschodniej stronie powiązanie widokowe Bulwaru Nadmorskiego z nowopowstałym Muzeum Miasta Gdyni, natomiast od strony zachodniej tworzy przedpole dla Teatru Muzycznego.

Spiętrzenie wszystkich funkcji w jednym budynku dało również możliwość wyniesienia dużej części powierzchni na wysokość zapewniającą użytkownikom widok aż po horyzont.
2. PARK I FORUM MORSKIE

Zagospodarowanie przestrzeni na obszarze objętym konkursem podporządkowane zostało Forum Morskiemu, osi Bulwaru Nadmorskiego oraz powiązaniom widokowym z morzem.
Odczytanie przestrzeni nowego placu możliwe jest dzięki zamknięciu go z jednej strony przez budynek Centrum, z drugiej przez sugerowaną rozbudowę funkcji towarzyszących i sezonowych od strony Alei Jana Pawła II a z trzeciej przez wysoką zieleń oddzielającą plażę.

Na projektowanym obszarze planowane jest pozostawienie jak największej liczby istniejących drzew z wyjątkiem tych, które uniemożliwiają powiązania widokowe Bulwaru oraz Centrum z morzem. Pomiędzy otwartym placem Forum a Centrum projektowane są rzędy nieregularnie sadzonych drzew dobranych tak by nie blokowały widoku w kierunku morza.
Tereny parkowe założono pomiędzy Centrum a ulicą Borchardta oraz Aleją Jana Pawła II.
Również proponowane w tym rejonie obiekty dla funkcji towarzyszących miałyby charakter niskiej – dwukondygnacyjnej architektury w zieleni.

Trzy skrzydła budynku tworzą dziedziniec otwarty na Forum i morze. Na nim znajdują się wejścia do wszystkich podstawowych funkcji Centrum.
Koniec najniższego skrzydła projektowanego budynku styka się z Bulwarem i stanowi zadaszenie jego fragmentu przyciągając na dziedziniec przechodzące osoby.

Na projektowanym obszarze priorytetowo potraktowane zostały ciągi piesze i rowerowe. Ruch kołowy wprowadzony jest w rejonie portu jachtowego, aby umożliwić jego obsługę. Ponadto nawierzchnia wzdłuż budynku od strony ul. Borchardta przystosowana została na przyjęcie ciężkich samochodów ciężarowych dostarczających dekoracje teatralne lub wielkogabarytowe dzieła sztuki.
3. BUDYNEK

Projektowany budynek składa się z trzech skrzydeł odpowiadających trzem głównym funkcjom. Parterowe skrzydło A zawiera Galerię, najobszerniejsze skrzydło B mieści w sobie teatr natomiast w nadwieszonym nad nimi skrzydle C znajduje się Biblioteka z funkcjami dodatkowymi.
Trzon komunikacyjny prowadzący z dziedzińca do biblioteki umożliwia łatwy dostęp na dach najwyższego skrzydła.
Znajduje się tam taras widokowy, sezonowy taras restauracji oraz letni amfiteatr.
Wszystkie części budynku zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. FORMA

Proponujemy, aby w miejscu objętym konkursem powstał nowoczesny obiekt nawiązujący do historycznego stylu miasta i jednocześnie dopasowany do portowego otoczenia.
W tym celu nieregularnie formowane bryły pomieszczeń zostały zamknięte między horyzontalnie prowadzonymi białymi liniami stropów. Dzięki temu mimo nieregularnych planów budynek zachowuje spokojny charakter, godny swej wyjątkowej lokalizacji.
Przecinające się obrysy pięter tworzą tarasy i nadwieszenia, szczególnie w najwyższym skrzydle z biblioteką i restauracjami.
Bryły pięter są częściowo otoczone dodatkową przezroczystą fasadą, której elementy można odsuwać w zależności od potrzeb. Dzięki temu liczne tarasy budynku mogą funkcjonować przez cały rok niezależnie od warunków atmosferycznych.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl