Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku Wodnego przy ul. Kościuszki w Zamościu
Wyróżnienie

<<< powrót
Skład zespołu:
  • Dubec Piotr Michał  
  • Paweł Nawrocki 
Układ
Koncepcję zagospodarowania rynku oparto przede wszystkim na renesansowym układzie przestrzennym Zamościa. Szczególnymi elementami, które uwzględniono w opracowanym projekcie są historyczne linie przechodzące przez obszar opracowania:

Dawna linia zabudowy wschodniej pierzei
Na projekcie została wytyczona na podstawie materiałów archiwalnych i w oparciu o plany zawarte w dokumentacji badań archeologicznych (Witkowski 1989). Na linii pierzei oparto cały układ przestrzenny rynku i modularny podział nawierzchni. Linia pierzei wschodniej dzieli projektowaną płytę rynku na dwie części o zbliżonej powierzchni. Dodatkowo podkreślono ją elementem wodnym (arkusz 2) i umieszczono wzdłuż niej punkty oświetleniowe.

Historyczna linia "miedzucha"
Została naniesiona na projekt zgodnie z mapą sytuacyjna (Radzik, Romański, 1997). W koncepcji przewidziano stworzenie linii świetlnej z lamp umieszczonych w nawierzchni wzdłuż "miedzucha"
Nawierzchnia
Podział płyty rynku na moduły nawiązuje do układu przestrzennego Zamościa. Wzór nawierzchni stylowo dopasowano do płyty Rynku Głównego. Podobnie jak na Rynku Wielkim zastosowano cegłę klinkierową drogową, kostkę granitową oraz płyty kamienne. W środkowej części projektowanego rynku wyróżniono rysunkiem w nawierzchni cztery kwatery centralne. Pod drzewami, wokół pni zaprojektowano ażurowe kraty stalowe o wymiarach 3 x 3m z wzorami stylizowanymi na renesansowe.

Mała architektura
Na rynku umieszczono ławki z drewnianymi siedziskami na konstrukcji stalowej. Umieszczono je zarówno w miejscach cienistych pod drzewami jak i w bardziej nasłonecznionej południowej części rynku a także w miejscach atrakcyjnych widokowo i przy traktach komunikacyjnych. Przy ławkach zaprojektowano kosze na śmieci.

Oświetlenie
W projekcie uwzględniono istniejące latarnie oraz zaprojektowano układ oświetlenia w płycie rynku składający się z: lamp podkreślających linie kompozycyjne oraz oświetlających całe założenie i reflektorów kierunkowych podświetlających drzewa.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl