Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Liceum Ogólnokształcącego w os. Groszówka w dzielnicy Wesoła M.St. Warszawy
III miejsce

<<< powrót
  • Architekt Radosław Guzowski
Skład zespołu:

LOKALIZACJA i STAN ISTNIEJĄCY

Projektowane budynki znajdują się na działkach nr: 70,73,74,75, 66/4 obręb 6.01. Działka obecnie jest niezabudowana, otacza ją las oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Głównymi założeniami przyjętymi w czasie prac nad zagospodarowaniem terenu Liceum w Wesołej są:
- Jak największe ograniczenie wycinki istniejących drzew
- Kompaktowe i oszczędne rozplanowanie, umożliwiająca przyszłe inwestycje na tym terenie.
- Strefowanie, oddzielenie terenów publicznych od szkolnych przy jednoczesnym racjonalnym podziale funkcjonalnym

Główne wejście do szkoły znajduje się od ulicy Słowackiego. W tym miejscu znajdują się również parkingi dla gości, zatoczka dla autobusów oraz utwardzony plac. Budynek szkoły jest zlokalizowany w południowej części terenu. Od strony ulicy Narutowicza znajduje się wjazd na parking dla nauczycieli oraz miejsce dla dostaw. W pobliżu parkingu zlokalizowana jest wiata na rowery oraz wejście dla dostaw do zaplecza stołówki. Północną część działki zajmują boiska. Trzy torowa bieżnia lekkoatletyczna oddziela teren szkoły od dalszej części, która może w przyszłości zostać wykorzystana na inne cele inwestycyjne. Ogrodzenie szkoły dzieli teren na dwie strefy publiczna i szkolną. Wewnątrz terenu szkoły możemy wyróżnić utwardzony plac centralny, służący jako miejsce spędzania przerw w lekcji i zgromadzeń zewnętrznych oraz zalesione częściowo tereny zielone. W rejonie wejściowym przed szkołą oraz parkingu od ulicy przewiduje się miejscowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej w postaci krzewów i roślin płożących zimozielonych oraz miejscami drzew liściastych. Boiska przyszkolne jedno o wymiarach 47x29m przystosowane jest do gry w piłkę nożną. Boisko posiada nawierzchnię z sztucznej trawy oraz drenaż. Wyposażone jest w bramki i piłkochwyty za bramkami o szerokości samego boiska i wysokości 4m. Drugie o wymiarach przeznaczone jest do gry w koszykówkę i siatkówkę. Boisko to oraz bieżnia natomiast ma nawierzchnię z poliuretanu. Piłkochwyty zaprojektowano w postaci słupków stalowych malowanych w kolorze popielatym z rozpiętą miedzy nimi siatką. Parkingi zaprojektowane są z kostki betonowej szarej. Miejsca parkingowe wyznaczone kostką w kontrastowym kolorze. Plac przed szkołą oraz chodniki zaprojektowano z płyt chodnikowych betonowych.

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-PRZESTRZENNA

Głównymi założeniami przyjętymi w czasie prac nad koncepcja architektoniczno-urbanistyczną kompleksu Liceum w Wesołej są:
1. Etapowanie. Zaprojektowanie zespołu edukacyjnego w ten sposób, aby można było wybudować budynek Liceum, Salę Sportową i Boiska niezależnie od siebie.
2. Elastyczność wykorzystania. Stworzenie funkcjonalnego i czytelnego projektu, który pozwoliłby na maksymalna elastyczność jego wykorzystania, a jednocześnie spełniałby wszystkie wymagania przedstawioną przez inwestora. Możliwość wykorzystania obiektów rekreacyjnych takich jak boisko i Sala Sportowa przez mieszkańców okolicznych osiedli po godzinach.
3. Ekologia. Zaprojektowanie nowoczesnych proekologicznych budynków oszczędnych w eksploatacji.
4. Bezpieczeństwo. Zapewnienie bezpiecznego i zachęcające do nauki i rekreacji środowiska

Układ funkcjonalny szkoły jest prosty i łatwo jest się w nim zorientować. Składa się z podłużnego parterowego ciągu komunikacyjnego i ułożonego poprzecznie dwukondygnacyjnego bloku dydaktycznego. Na jednym końcu ciągu mamy wiatę na rowery, z stołówką. Na drugim salę gimnastyczna z zapleczami. W części środkowej znajduje się blok administracyjny z pokojem nauczycielskim i Aulą. Otrzymaliśmy w ten sposób ciekawą bryłę z wewnętrznym dziedzińcem. Dziedziniec jest ograniczoną i łatwo kontrolowalna przestrzenią służącą do zabawy, odpoczynku, organizacji uroczystości i apeli. Wejście główne do Liceum podkreślone jest nadwieszeniem bryły drugiej kondygnacji zawierającej szkolną bibliotekę. Hol główny z rozbudowanymi schodami zawierającymi również miejsca do siedzenia zwieńczony jest dużym świetlikiem. Świetliki doświetlają również korytarz w strefie administracji i dalszą część korytarza na drugiej kondygnacji. Pracownie lekcyjne znajdują się w idealnym dla ich specyfiki zakresie oświetlenia światłem naturalnym (wschodnim i zachodnim). Tylko pracownie tego nie wymagające , czyli plastyczna, chemiczna i fizyczna otwierają się na północ. Widok ten jest jednak spektakularny gdyż tworzy go pobliski las. Szatnie, ulokowane są w piwnicy. Bryła Sali Sportowej jest tak usytuowana, że możliwe jest korzystanie z Sali Gimnastycznej oddzielnie przez mieszkańców po godzinach nauki. Oddzielne wejście, zapewnia dostęp bez wkraczania na teren szkoły. Na teren samej Sali Gimnastycznej można wjechać z poziomu terenu. Widownia na 114 osób składa się z trybun stałych. Boisko można podzielić na 2 części rozsuwanymi kurtynami. Na parterze mamy poza tym cztery zespoły szatniowe. Z terenu Sali możemy też przedostać się na projektowane w sąsiedztwie boiska. Dwukondygnacyjna bryła budynku nie będzie dominować nad otoczeniem. Jej rozrzeźbiona lekko fasada i wykorzystanie okładzin drewnopodobnych swym charakterem wpisuje się w konwencje rezydencjonalnego charakteru okolicy.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wszystkie budynki są w całości dostępne dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się tylko 30cm powyżej poziomu terenu. Różnica ta jest możliwa do pokonania za pomocą nachylenia stref wejściowych, i niewielkich ramp. Dostęp na wyższą kondygnację umożliwia winda. Budynki są wyposażone w toalety dla osób niepełnosprawnych, a wszystkie przejścia i drzwi mają odpowiednią szerokość.

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Budynek Liceum jest częściowo podpiwniczony. Konstrukcję główna budynku stanowi system żelbetowy mieszany słupowo-ryglowy wraz z ścianami konstrukcyjnymi murowanymi z cegły pełnej silikatowej. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków ceramicznych typu Porotherm. Konstrukcja Sali Sportowej – słupy żelbetowe oraz dźwigary z drewna klejonego stężone prętami stalowymi jako konstrukcja dachu. Budynki posadowione są na stopach i ławach fundamentowych betonowych. Schody wewnętrzne projektuje się jako żelbetowe monolityczne. Stropy zaprojektowane są jako płyty wylewane, żelbetowe zbrojone krzyżowo. Ściany działowe zaprojektowano jako ściany murowane z cegły pełnej cementowo-wapiennej oraz bloczków ceramicznych typu Porotherm. W części administracyjnej proponuje się ścianki systemowe z okładziną z płyt G.K.

W projekcie mamy dwa rodzaje dachów płaskich:
- Dach płaski nad parterowymi częściami szkoły, kryty papą termozgrzewalną z warstwą wierzchnią z płukanego żwiru
- Dach płaski nad Sala Sportową i częścią dwukondygnacyjną, pokryty folią PVC np. firmy Sika kolor szary , mocowaną miejscowo.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl