Konkurs na opracowanie koncepcji budynku szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej
I nagroda

<<< powrót
 • Graphite Group
Skład zespołu:
 • Piotr Piasecki  
 • Tomasz Pilarczyk  
 • Bogumiła Olczyk  
 • Tomasz Kroc  
 • Klara Amrozińska  
 • Yana Voloshyna  
 •  
 •  
 • http://www.graphite-group.pl/  
 •  

PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE – ZAŁOŻENIA OGÓLNE


Głównym założeniem prezentowanej koncepcji jest stworzenie przyjaznego, funkcjonalnego, wygodnego w użytkowaniu, czytelnego kompleksu o funkcji szkolno-przedszkolnej.

Jest to możliwe dzięki zaprojektowaniu dwóch niezależnie od siebie działających placówek: szkoły podstawowej dla klas I-III oraz przedszkola, znajdujących się w jednej rozrzeźbionej bryle, jednak funkcjonalnie nie krzyżujących się ze sobą.
Elementem łączącym oba obiekty, jednak zapewniającym oddzielne, bezkolizyjne przygotowanie posiłków, jest kuchnia z zapleczem obsługującym, znajdująca się na parterze kompleksu.

Projekt kuchni spełnia przepisy sanitarno-epidemiologiczne, a jego lokalizacja jest optymalna: umożliwia wydawanie posiłków na stołówkę szkoły i na potrzeby przedszkola z jednego miejsca, przy jednoczesnym uszanowaniu ich odrębności. Dostawy realizowane są osobnym wejściem, nie widocznym ze strefy wejściowej, dostępnym od istniejącej ulicy Partyzantów. Droga personelu kuchni odbywa się również od istniejącej ulicy.

Ponadto placówki posiadają niezależne wejścia od nowoprojektowanej drogi. Zgodnie z założeniami konkursu komunikacja pracowników między szkołą a przedszkolem jest możliwa.

Przedpola szkoły i przedszkola są wyposażone w elementy małej architektury: ławki połączone ze śmietnikami oraz stojaki na rowery. Jest to przestrzeń wolna odruchu kołowego, bezpieczna dla użytkowników.

SZKOŁA

Pomieszczenia szkoły znajdują się w kondygnacji podziemnej, na parterze oraz I piętrze.

Wszystkie sale uczniowskie szkoły wyposażone są w dodatkowe zaplecza na sprzęt dydaktyczny. Ponadto uczniowie, poza szatnią ogólną, znajdującą się na kondygnacji -1, mają dostęp do osobistych szafek znajdujących się w korytarzu przed salami.Na I piętrze korytarz uczniowski poszerza się w dwóch miejscach,tworząc przestrzeń rekreacyjną dla dzieci.Administracja szkoły znajduje się blisko strefy wejściowej obiektu na parterze. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice uczniów mogą w szybki sposób dostać się do dyrektora lub sekretariatu szkoły. Sala gimnastyczna szkoły podstawowej została umieszczona w obiekcie skomunikowanym z resztą kompleksu na kondygnacji -1. Sala wielkopowierzchniowymi oknami wychodzi wprost na mini boisko. Dzięki temu zabiegowi strefy sportowe przenikają się ze sobą. Sala obsypana jest z trzech stron ziemią i pokrywa ją zielony dach.

Biblioteka, jadalnia oraz świetlice umieszczone są w istniejącym budynku.Opis do koncepcji budynku szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej.

PRZEDSZKOLE

Wejście do przedszkola znajduje się w głębi działki. Dojście, ścieżka prowadząca do niego od nowo projektowanej ulicy biegnie wzdłuż licznych placów zabaw, co urozmaica codzienną podróż przedszkolaka na zajęcia.

Zdecydowana większość oddziałów przedszkola znajduje się w parterze kompleksu, w tym wszystkie przeznaczone dla najmłodszych. Zabieg ten ma ułatwić dzieciom poruszanie się po obiekcie. Oddziały dla najmłodszych ponadto wyposażone są w sypialnie do leżakowania. Każdy oddział posiada osobny trzon łazienkowy, co znacznie ułatwia opiekę nad grupą przedszkolaków.

ISTNIEJĄCY OBIEKT – SPOSÓB ADAPTACJI

Istniejąca kubatura jest starannie wkomponowana w nowo projektowaną bryłę. Jej konstrukcja jest zachowana i wykorzystana w całości pod potrzeby szkoły, głównie wielkopowierzchniowe sale, takie jak biblioteka, świetlica, czy stołówka, w których lokalizacja słupów nie koliduje z funkcjonalnością. Obiekt ulega przebudowie: najwyższa kondygnacja obiektu zostanie rozebrana i dzięki takiemu zabiegowi istniejąca struktura płynnie przenika się z projektowanymi bryłami. Wielkość okien ulega zmianie – zostają wydłużone.

MIEJSCA PARKINGOWE

W celu wyposażenia obiektu w dostateczną ilość miejsc parkingowych zaproponowano wzdłuż nowoprojektowanej drogi i parkingu jednotraktowego oraz wzdłuż ulicy Partyzantów 102 stanowiska, skupione w małych grupach poprzedzielanych drzewami. Pozostałe stanowiska znajdują się w podziemnym garażu obiektu – 25 sztuk dla personelu, dostępnym z ulicy Partyzantów.

Łączna ilość miejsc parkingowych na całym obszarze opracowania to 127.

PLACE ZABAW

Istotnym założeniem przy projektowaniu całego kompleksu jest zapewnienie dzieciom dużych, wygodnych i nasłonecznionych placów zabaw. W związku z różnym wiekiem ich użytkowników przewiduje się podział na place dla młodszych, średnich i starszych przedszkola oraz dla dzieci szkoły. Wszystkie place mają ekspozycję południowo-wschodnią, z dużą ilością światła. Wokół nich zaprojektowane są wysokie drzewa, w celu zapewnienia użytkownikom dostatecznej ilości cienia.

Na atrakcyjność części placów zabaw wpływa również fakt wykorzystania znacznej różnicy wysokości terenu. Powstają dwukondygnacyjne strefy zabaw ze specjalnie dostosowanymi do takich warunków urządzeniami.

NASŁONECZNIENIE I METODY ZACIENIANIA

Ekspozycja na strony światła uwzględniona jest również w lokalizacji sal dydaktycznych oraz oddziałów przedszkola i ponownie w większości sal jest to ekspozycja południowo-wschodnia. Widok z sal zajęć dla dzieci nakierowany jest na otwartą zieloną przestrzeń z placami zabaw i boiskiem. Cień przed słońcem zapewniony jest poprzez żaluzje harmonijkowe, stanowiące ruchomą część elewacji. Żaluzje te są wykonane z perforowanej blachy, która znacznie redukuje nagrzewanie się sal przy jednoczesnym zachowaniu optymalnie nasłonecznionego wnętrza. Opis do koncepcji budynku szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej.

Żaluzje znajdują się na wszystkich okna sal, w których przebywają dzieci. We wszystkich pomieszczeniach kompleksu,przeznaczonych do przebywania dzieci, zapewniona jest wymagany czas nasłonecznienia. Wszystkie okna w obiekcie wyposażone są w nawiewniki.

DOSTOSOWANIE KOMPLEKSU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W celu zredukowania różnic terenu na ich potrzeby zaprojektowane są lekko nachylone chodniki, płynnie wpisujące się w architekturę krajobrazu kompleksu. Zarówno część szkolna, jak i przedszkolna, wyposażone są w windy oraz toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

ZIELONE TARASY, WERTYKALNA ROŚLINNOŚĆ, ZIELEŃ WOKÓŁ OBIEKTU, OGRODZENIE

Na dachach niektórych części obiektu znajdują się zielone tarasy, które pozwalają bryle wpisać się w teren, dodatkowo podnoszą współczynnik powierzchni biologicznie czynnej, a także podnoszą świadomość ekologiczną dzieci. Dbanie o środowisko w okresie zmian klimatycznych jest istotnym punktem w edukacji. Elewacja od ulicy Partyzantów w szerokich pasach bez okien przewidziana jest pod porośnięcie wertykalną roślinnością.

Wokół obiektu zaprojektowane są nowe nasadzenia drzew między miejscami parkingowymi, a także łąkowa zieleń dookoła kompleksu. Wysokie trawy pampasowe mają sprawiać wrażenie przebywania na łące, są łatwe w pielęgnacji i nie wymagają dużej ilości wody.

Obszar opracowania jest ogrodzony. W kompleksie zaprojektowane są niezależne śmietniki na odpady wbudowane w kompleks.

UŻYTE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Planowanym materiałem budowlanym jest cegła silikatowa oraz docieplenie ze styropianu o grubości 20cm. Na większość elewacji ma być nałożona struktura wykonana z blachy perforowanej. Ponadto elewacje o nasłonecznionej ekspozycji dodatkowo wyposażone są w system ruchomych, perforowanych, harmonijkowych żaluzji – składanych okiennic. Pozostałe elewacje wykończone są okładziną z drewna, pochodzącego z lokalnych tartaków. Zielone dachy są stropodachami zielonymi pełnymi. Okna są potrójnie szklone i posiadają nawiewniki. Zadaszenia wejściowe są szklane.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DLA SYSTEMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE SZKOŁY

Elewacje szkoły i przedszkola,najbardziej poddane działaniom światła słonecznego, wyposażone są w składane okiennice. Zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne redukują ciepło pochłaniane przez obiekty, a także odbijają i rozpraszają promienie słoneczne. Zapobiegają w ten sposób oślepianiu użytkowników pomieszczenia. Ustawienie lameli okiennic pod kątem 45º jest optymalnym ich ustawieniem w stosunku do padających promieni słońca, pozwalającym uzyskać żądany stopień zacienienia zapewniając równocześnie przenikanie światła odbitego i rozproszonego.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl