Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej
Wyróżnienie

<<< powrót
  • NM architekci Zuzanna Szpocińska, NM architekci Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski
Skład zespołu:

Projektowany budynek sali widowiskowo-teatralnej przy istniejącym obiekcie Bialskiego Centrum Kultury, zlokalizowany w ścisłym centrum miasta, przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnych ma szansę stać się nowym kulturalnym przystankiem na mapie Białej Podlaskiej.

Projektowany budynek charakteryzuje wielofunkcyjność i elastyczność polegająca na możliwości adaptacji do nowych funkcji w związku z potrzebami mogącymi się pojawić w przyszłości.

URBANISTYKA

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego obiektu Bialskiego Centrum Kultury, w którym obecnie znajduje się przede wszystkim sala widowiskowa oraz stołówka.

Na terenie opracowania obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Projekt uwzględnia wszystkie zapisy planu poprzez podporządkowanie się obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ul. Narutowicza.

Pomimo dozwolonej przez MPZP nadbudowy budynku, zespół projektowy zdecydował jedynie o jego rozbudowie w stronę zachodnią (w kierunku ciągu pieszego), ze względu na bliskie sąsiedztwo Kościoła NMP, będącego dominantą wysokościową w tym miejscu. Dzięki swojej wysokości projektowany obiekt nie konkuruje gabarytowo z zabytkowym kościołem, natomiast jest charakterystyczną ze względu na swoją formę, nową przestrzenią kulturalną w Białej Podlaskiej. Celem projektantów było stworzenie obiektu o wysokiej jakości architektury, przez co staje się dominantą przestrzenną w tym miejscu, nadając BCK bardziej reprezentacyjnej rangi.

W założeniu projektantów, nowa bryła ma być swoistą szkatułką na muzykę i sztukę.

Rezygnacja z nadbudowy budynku podyktowana została również tym, że cały zakładany przez Zamawiającego program, mieści się w projektowanej rozbudowie.

W najbliższym sąsiedztwie projektowanego założenia znajduje się pięciokondygnacyjny budynek biurowy Starostwa Powiatowego, z którym istniejący obiekt połączony jest obecnie łącznikiem. Projekt zakłada likwidację łącznika i oddzielenie komunikacyjne obu obiektów.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Przed budynkiem biurowym znajduje się istniejący wielostanowiskowy parking naziemny, w ramach którego wydzielone zostaną miejsca postojowe dla projektowanego budynku sali widowiskowo-teatralnej. Na parkingu, miejsca postojowe najbliżej wejścia, przeznaczone zostaną na miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Dojazd do zaplecza budynku (zarówno starej jak i nowej części), odbywać się będzie od strony północnej. Droga dojazdowa do zaplecza łączy komunikacyjnie strefę parkingu oraz ciąg pieszy po zachodniej stronie projektowanego założenia. Na ciąg pieszy, będący deptakiem z małą architekturą i dojściem do przestrzeni ogrodu w ramach projektowanego złożenia, obowiązuje zakaz wjazdu samochodów, natomiast nie dotyczy to dostaw i obsługi sali widowiskowo-teatralnej.

ARCHITEKTURA

Budynek zaprojektowany został jako ażurowa miedziana bryła, w której skład wchodzą istniejący obiekt BCK oraz jego rozbudowa od strony zachodniej.

Charakterystyczna miedziana elewacja, którą otrzymuje zarówno stara część obiektu oraz nowa, zaprojektowana została z ram, odzwierciedlających wysokości poszczególnych najważniejszych kondygnacji w budynku. Ramy wypełnione zostały szprosami miedzianymi o takim samym odcieniu, jednak płytszymi oraz cieńszymi, dzięki czemu tworzą ażurową okładzinę zarówno ścian zewnętrznych budynku oraz zewnętrznych przestrzeni zielonych. Elewacja, poprzez swoją ażurowość, jednocześnie pozwala na naturalne doświetlenie najbardziej reprezentacyjnych części budynku (dwukondygnacyjne foyer), ale także chroni przed nadmiarem promieni słonecznych. Ekspozycja elewacji frontowej na południe, skutkuje zmieniającym się we wnętrzu foyer światłocieniem utworzonym przez ażurową elewację.
W zwartym urbanistycznie założeniu, wydzielone zostały dwie przestrzenie zielone. Jedna – przeznaczona na zielony plac przed głównym wejściem do budynku oraz druga – ogród dedykowany wystawom plenerowym oraz na co dzień spełniający funkcję ogródka kawiarnianego przy głównym foyer.

Elewacja frontowa od strony ul. Narutowicza ujmuje starą i nową kubaturę oraz wyznacza przestrzeń zielonego placu wejściowego do budynku, delikatnie wydzielając go z przestrzeni ruchliwej ul. Narutowicza. Dzięki takiemu rozwiązaniu w projektowanym założeniu jednocześnie tworzy się wydzielony plac miejski, będący przestrzenią przed głównym wejściem do budynku oraz utrzymana zostaje pierzeja ulicy Narutowicza.

Zielony plac wejściowy jest kameralną przestrzenią publiczną z małą architekturą oraz zielenią. Pozwala na odpoczynek nie tylko użytkownikom obiektu, ale także zachęca przechodniów do wejścia do środka BCK i skorzystania z jego oferty.

Druga przestrzeń zielona wyodrębniona w nowym założeniu Bialskiego Centrum Kultury zaprojektowana została od strony zachodniej, przylegając do pieszego deptaku. Tutaj podobnie jak w przypadku zielonego placu wejściowego do budynku, ogród ma jasno określone ramy i mogą się tutaj odbywać wystawy plenerowe oraz inne wydarzenia kulturalne na świeżym powietrzu w okresie letnim. Jego sąsiedztwo w postaci pieszego ciągu, zachęca przechodniów do skorzystania z oferty BCK. Dodatkowo w południowo-zachodnim narożniku budynku, przewidziana została kawiarnia, z której bezpośrednio znajduję się wyjście na zewnętrzny ogród.

Ogród zaprojektowany od zachodu, jest także próbą zachowania jak największej ilości zieleni wzdłuż ciągu pieszego.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl