Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej
Wyróżnienie

<<< powrót
  • Autorska Pracownia Projektowa 2
Skład zespołu:
  • - arch. Barbara Getter  
  • - arch. Andrzej Getter  
  •  

1. Założenia funkcjonalno przestrzenne.

Istniejący budynek jest dostępny głównie poprzez przewiązkę od strony obiektu biurowego, dlatego nie posiadał zdefiniowanego wejścia głównego od zewnątrz.

Ponieważ Inwestor przewiduje wydzielenie funkcjonalne nowego budynku wraz z wyodrębnieniem działki, dlatego zdecydowano ustalenie głównej dostępności od narożnika ul Gabriela Narutowicza i jedynego istniejącego ciągu pieszego od strony zachodniej. Tutaj zlokalizowano główne wejście poprzez hol kasowy, który jest dostępny niezależnie od godzin funkcjonowania całego obiektu.. Ponadto znajdują się dwa bezpośrednie wejścia do foyer, po obu przeciwległych stronach budynku, stanowiące równocześnie ewakuację.

Od strony ulicy Gabriela Narutowicza pozostawiono istniejący wjazd na parking który również nie ulega żadnej przebudowie. Jedynie oddzielono go od zaprojektowanej działki sali widowiskowej niewysokim murem oporowym. Z tego samego wjazdu można dostać się do podziemnego parkingu dla 20 samochodów osobowych, zlokalizowanego w podziemiu nowej kubatury rozbudowywanego obiektu.
Wymagana przez funkcję teatralną , dostępność do zaplecza scenicznego poprzez bramę przemysłową i rampę, jest zapewniona dla samochodów dostawczych, bezpośrednio od strony ul Gabriela Narutowicza, dzięki utwardzeniu powierzchni przedpola rampy wraz z chodnikiem.

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozbudowywanego budynku zakłada podział na strefy funkcjonalne. W budynku istniejącym przewidziano lokalizację całej funkcji sali widowiskowej. W kubaturze dobudowanej znajduje się pozostała funkcja użytkowa. Obie strefy oddziela foyer z przestrzenią wystawienniczą, na pełną wysokość budynku, tworząc monumentalne wnętrze. Obie funkcje połączone są na 4 kondygnacji poprzez wspólną kubaturę.

Widownię dla 450 osób zaprojektowano na dwóch poziomach. W poziomie parteru znajduje się 7 rzędów foteli z łatwym dostępem dla niepełnosprawnych oraz miejscem dla osób na wózkach. Poprzez 2 wejścia bezpośrednimi schodami, dostajemy się na poziom +3 m. Tutaj zaczyna się amfiteatralna część sal widowiskowej. Wznosi się ona do poziomu + 7 m, posiada 14 rzędów foteli i kończy się dwoma wyjściami ewakuacyjnymi. W jednym rzędzie znajdują się po 22 fotele szerokości 53 cm. Jest to normatywna ilość dopuszczana w 1 rzędzie. Pierwszy rząd ma ich 12 pozostawiając wolną podłogę dla wózków inwalidzkich.

Wszystkie wejścia na salę posiadają podwójne drzwi tworzące śluzę dźwiękową. Obie klatki schodowe doprowadzające widzów na poziom + 7 m posiadają windy dostępne dla niepełnosprawnych i bezpośrednie wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz. W kubaturze parteru, pod nadwieszeniem balkonu, znajduje się stanowisko realizatorskie z centralnym widokiem na scenę, natomiast na końcu amfiteatru znajdują się główne pomieszczenia reżyserskie. Przy proscenium, po jednej stronie, przewidziano podnośnik dla niepełnosprawnych umożliwiający dostanie się na poziom sceny.

Scena o wym. 12x11m i wysokości 8 m usytuowana jest na osi sali. Nad nią znajduje się przestrzeń sznurowni z wyposażeniem w sztankiety i dwa mosty oświetleniowe Od widowni scenę oddziela kurtyna stalowa p-poż oraz kurtyna dekoracyjna.

Po bokach sceny znajdują się dwie kieszenie oraz zascenie, głębokości 3 m i oddzielone również kurtyną tła. Zascenie poprzez wąski korytarz komunikacyjny styka się z garażową bramą oraz rampą rozładowczą.

Ewakuację ze strefy sceny pełnią dwie istniejące, adaptowane klatki schodowe. Stanowią one równocześnie komunikację dla aktorów i obsługi tej strefy. Poziom sceny stanowi przedłużenie poziomu istniejącego stropu w południowej części budynku. Podobnie przedłużono poziom piwnic tej strefy uzyskując pomieszczenia magazynowe oraz stolarni dla pracowni scenografii. Komunikację pionową zapewniają projektowane dwie windy towarowe.

Wokół sznurowni, na poziomie 3 kondygnacji, umieszczono garderoby z sanitariatami i podziałem na męski i damskie. Natomiast funkcję 4 kondygnacji stanowią - pracownia krawiecka, scenograficzna oraz pomieszczenia dla obsługi.

Zaplecze- foyer posiada funkcje pomocnicze: szatnię dla 450 osób i pomieszczenia sanitarne na poziomie parteru oraz 1 piętra. Uzupełnieniem liczby WC są pomieszczenia sanitarne przylegające do sąsiadującej ściany foyer. Wszystkie bloki pomieszczeń sanitarnych mają WC dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia na sprzęt porządkowy.

Środek przestrzeni foyer zajmuje aranżacja elementów wystawienniczych oraz siedzisk.
Funkcje towarzyszące zlokalizowano w odrębnej kubaturze połączonej funkcjonalnie z budynkiem adaptowanym.

Na poziomie piwnic przewidziano stanowiska parkingowe oraz pomieszczenia techniczne.
Na parterze znajduje się przestrzeń na wysokość 2 kondygnacji. Tutaj przewidziano wejście główne wraz holem kasowym oraz salę koncertową z zapleczem.

Na drugim piętrze zaprojektowano jedną wspólną przestrzeń dla pracowni artystycznych wraz z zapleczami. Posiadają one możliwość dowolnego podziału funkcji.

Na trzecim piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjne z tarasowym otwarciem na istniejącą zieleń i panoramę miasta. Cała zachodnia elewacja budynku jest oszklona stanowiąc widokowe otwarcie dla pomieszczeń.

Część dachu nad konstrukcją sali widowiskowej jest pogrążona poniżej ścian kolankowych, kryjąc panele fotovoltaniczne i urządzenia wentylacyjne.

2. Rozwiązania konstrukcyjne.

Adaptacja obecnego budynku oparta jest na wykorzystaniu istniejących elementów konstrukcji. Są to dwie boczne klatki schodowe, rzędy słupów po obwodzie elewacji, dwa wewnętrzne rzędy słupów niosących kratownicę dachową oraz dwa poziomy stropów od strony południowej elewacji.

Wyburzeniu podlega północna elewacja budynku zastępowana konstrukcją słupów, strop nad parterem, dach wraz ze stalowymi kratownicami oraz gruntowy poziom parteru, który zostaje obniżony.
Wszystkie istniejące słupy będą wzmocnione przez obustronne dodanie konstrukcji żelbetowej do szerokości 90 cm, lub zatopienie w ścianie żelbetowej.

Wzmocnienia te wykorzystują geometrię istniejących stóp fundamentowych które zostaną scalone murami fundamentowymi. Projektowane elementy ścian i stropów przewidziano z żelbetu.

Projektowana nowa kubatura posiada fundamenty w postaci żelbetowej skrzyni piwnic na której oparte są żelbetowe słupy i stropy, nawiązujące do modułów i poziomów budynku adaptowanego. Pomiędzy nimi znajduje się wysoka przestrzeń foyer wysokości 4 kondygnacji i doświetlona szklaną konstrukcją dachu.

3. Koncepcja plastyczna bryły i wnętrza oraz rozwiązania materiałowe.

Umiarowa, prostopadłościenna bryła budynku posiada surowy i minimalistyczny wyraz plastyczny. Zachowuje czytelną strukturę elementów składowych, budynku adaptowanego i dobudowanej oraz nadbudowanej nowej kubatury. Mimo tego zachowuje całościową jednorodność plastyczną. Sprzyja temu jednorodna, płaska i biała struktura ściany elewacyjnej.

Biała kolorystyka elewacji zewnętrznej została skontrastowana z elementami funkcjonalnymi wnętrza. Wszystkie bryły stanowiące bloki funkcjonalne wstawione niejako do strukturalnej siatki słupów posiadają kontrastowy, mocno ciemny kolor.

Dzięki temu uzyskano wrażenia przestronności wszystkich składowych elementów funkcjonalnych.

Proponowane materiały wykończeniowe elewacji są najprostszymi, typowymi materiałami budowlanymi. Są to:
- białe tynki mineralne na ocieplającym styropianie gr. 20 cm
- panele ślusarki aluminiowej w systemie WC70 ciepło – zimnym, zawierające wypełnienia otwieralnymi i stałymi oknami, szkłem nieprzeźroczystym kryjącym ocieplenie z wełny mineralnej, oraz wypełnienie płytami z alucobondu w kolorze srebrnym.

Wykończenia wewnętrznych elementów podstawowej struktury konstrukcyjnej, oraz gipsowych stropów podwieszonych, przewidziano z tynków i białej gładzi gipsowej. Pozostałe elementy funkcjonalne wnętrz, będą miały szlachetne okładziny kamienne lub panele w bardzo ciemnym kolorze. Podobne wykończenie będzie miała widownia przy starannym dobraniu parametrów akustycznych okładziny.
Podłoga wewnątrz budynku przewidziana jest w kolorze białym, z płyt marmurowych lub betonu architektonicznego.

Teren utwardzony wokół budynku z płyt granitowych –„Strzegom” lub biały beton architektoniczny. Jedynie fragment podłogi w rejonie głównego wejścia przewiduje się z ciemnego granitu lub ciemnego betonu.

Dostępność dla niepełnosprawnych.

Całość obiektu jest w pełni dostępna dla niepełnosprawnych. Poziom parteru znajduje się na poziomie wejścia głównego do budynku. Ponadto pozostałe wyjścia ewakuacyjne również prowadzą na zewnątrz bez różnicy poziomów.

Komunikacja pionowa klatek schodowych, wraz z towarzyszącymi im windami dla niepełnosprawnych, obsługuje wszystkie poziomy budynku. Również sala widowiskowa posiada jeden poziom dostępny bezpośrednio z parteru. Pozostała część amfiteatralnej sali ma własne ewakuacyjne klatki schodowe wraz z windami dla niepełnosprawnych. Przy każdym bloku funkcjonalnym toalet, znajduje się WC dla niepełnosprawnych. Również sprzęty i wyposażenie meblowe będzie umożliwiało taką dostępność.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl