Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej
III nagroda

<<< powrót
  • Jakub Kowalczyk Klub Architekci
Skład zespołu:
  • Jakub Kowalczyk  
  • Małgorzata Łapaj  
  • Łukasz Lichoń  
  • Agnieszka Fąfara  
  • Wojciech Tworek 

OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

Koncepcja zakłada gruntowną przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku – dawniej budynku sali zebrań i stołówki dla Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej powstałego w latach 70-tych ubiegłego stulecia. Budynek ten wraz z biurowcem Starostwa Powiatowego tworzy charakterystyczną zabudowę zbiegu Alei Tysiąclecia i ul. Gabriela Narutowicza o skali przekraczającej gabaryty budynków w tej części miasta.

Koncepcja opiera się na czterech głównych założeniach:

1. Pozostawienie i uszanowanie wartościowych cech istniejącego budynku, który nie będąc zabytkiem jest charakterystycznym przykładem architektury okresu, w którym powstał.

Na potrzeby nowej funkcji planuje się przebudowę budynku w zakresie:
• wprowadzenie kubatury mieszczącej zaplecze sceniczne, sznurownię oraz pozostałe elementy związane z funkcją teatralną
• dobudowanie przeszklonej przestrzeni foyer pomiędzy ażurową ścianą a istniejącą bryłą – z dwustronnym dostępem – od strony zachodniej ( oraz dziedzińca) i wschodniej.
• przebudowa strefy od strony południowej jako dopełnienie nowego foyer – wyburzenia mają na celu „wyczyszczenie” i doświetlenie przestrzeni
• termomodernizacja budynku wraz z wprowadzeniem nowej kolorystyki oraz ślusarki podkreślającej kompozycję istniejących elewacji, które wraz ze swoją artykulacją stanowią kontrast do nowych „płaszczyznowych” rozwiązań.

2. Budowa nowego budynku w zachodniej części działki jako odrębnej kubatury mieszczącej funkcje dodatkowe / pomocnicze. W parterze nowego budynku projektuje się kawiarnię stanowiącą ważny element życia centrum kulturalnego. Kawiarnia stanowi łącznik pomiędzy przestrzenią ulicy, nowego budynku oraz dziedzińca.

W przypadku realizacji parkingu podziemnego przewiduje się podbicie fundamentów oraz podwaliny istniejącego budynku palami w technologii jet grouting. Stropy w pomieszczeniach np. sali baletowej przewiduje się w technologii prefabrykowanych belek strunobetonowych.

3. Stworzenie pomiędzy budynkami przestrzeni dającej możliwość wielorakiego wykorzystania na potrzeby aktywności kulturalnych będących rozwinięciem działalności centrum kultury. Przestrzeń ta może stanowić również uatrakcyjnianie ciągu pieszego pomiędzy ulicami Brzeską i Gabriela Narutowicza i stać się jego częścią.

4. Opakowanie obu brył lekką, ażurową konstrukcją, która będąc twórczą odpowiedzią na ustalenia planu miejscowego w zakresie obowiązującej linii zabudowy tworzy przestrzeń dla nowego holu oraz wyznacza granice wnętrza urbanistycznego nowej zabudowy.

Struktura ta, pokryta zielenią pomaga „zmiękczyć” kompleks a tym samym lepiej wpisać go w okoliczną zabudowę. W podobny sposób mogłaby zostać potraktowana w przypadku modernizacji fasada budynku Starostwa tworząc razem z budynkiem teatru kompleks o współczesnej architekturze.

Koncepcja zakłada wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejącego budynku z przeznaczeniem na główne funkcje związane z funkcjonowaniem teatru. Funkcje pomocnicze / dodatkowe lokalizowane są w drugim skrzydle połączonym przewiązką na poziomie pierwszego piętra.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl