Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zielony plac” teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Wyróżnienie

<<< powrót
  • NM architekci Zuzanna Szpocińska, NM architekci Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski
Skład zespołu:

Teren opracowania studialnego obejmuje obszar wytyczony ulicami: Radzymińską, Łochowską, Otwocką, Siedlecką, Grajewską oraz nasypem kolejowym.

Szmulowizna położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Starej Pragi, w niedalekiej odległości od Dworca Wschodniego i dobrze skomunikowana z Centrum Warszawy. Stanowi atrakcyjne miejsce zamieszkania i pracy, gdzie obecnie w dużej mierze potencjał ten nie został wykorzystany.

Szmulowizna ze względu na swoją lokalizację (w niedalekiej odległości od centrum) oraz sąsiedztwa istniejącej infrastruktury kolejowej powinna mieć możliwość szybkiego połączenia szynowego z resztą miasta, dlatego w projekcie zaproponowany został przystanek kolei aglomeracyjnej na zakończeniu ulicy Łomżyńskiej nad przyszłym przejazdem w nasypie kolejowym.

Projekt przewiduje dogęszczenie istniejącej zabudowy pierzejowej z przeznaczeniem parterów pod miastotwórcze lokale usługowe. Podwórka kamienic, będące przestrzenią półpubliczną, proponuje się w maksymalnym możliwym stopniu zagospodarować terenami zielonymi, przede wszystkim krzewami ozdobnymi oraz małą architekturą. W podwórku ograniczonym ulicami Łochowską, Łomżyńską, Otwocką, planuje się dodatkowo ogrodzony wybieg dla psów oraz siłownię dla seniorów. W podwórkach przy ul. Grajewskiej zaprojektowany został ciąg ogrodów wertykalnych, stwarzając w ten sposób zacienioną przestrzeń publiczną dla mieszkańców, dającą wytchnienie latem. Przy ogrodach wertykalnych przewidziana została strefa aktywności miejskich dedykowana przede wszystkim nastoletnim mieszkańcom kamienic. Istniejący park na rogu ul. Siedleckiej i Otwockiej oprócz atrakcyjnej przestrzeni zielonej, wyposażony został w tematyczny plac zabaw oraz siłownię kalisteniczną.

Mała Warszawa, przestrzeń kulturalno-artystyczna, zlokalizowana w dawnej Fabryce Trzciny na rogu Otwockiej i Łochowskiej z podwórkiem od strony Łomżyńskiej jest miejscem, w którym organizowane są liczne wydarzenia kulturalne o znaczeniu i zasięgu ponadlokalnym. Podwórko od strony Łomżyńskiej służy obecnie jako parking. Projekt zakłada wynajem znajdujących się w podwórku budynków gospodarczych i garażowych na lokale gastronomiczno-kulturalne oraz wprowadzenie zieleni we wnętrzu podwórka, by stworzyć w tym miejscu zaplecze gastronomiczne zarówno dla Małej Warszawy oraz zielonej przestrzeni publicznej u zbiegu Łomżyńskiej i Jadowskiej. Wjazd od strony Łomżyńskiej planuje się zachować, jednak jest on jedynie wjazdem dla dostaw do lokali gastronomicznych.

Podwórko ograniczone ulicami Radzimińską, Łomżyńską i Otwocką posiada urbanistycznie zupełnie inny charakter niż poprzednie opisane podwórka ze względu na skalę zabudowy oraz usytuowanie budynków. Podwórka otwarte, zielone z wolnostojącymi jedenastopiętrowymi budynkami mieszkalnymi usytuowanymi wschód-zachód. Na osi ul. Wołomińskiej, utworzony został pasaż pieszy, przecinający podwórka, prowadzący skrótem do styku ulic Łomżyńskiej i Łochowskiej. Projekt zakłada zachowanie istniejącego placu zabaw oraz siłowni miejskiej, dodatkowo przewiduje takie funkcje jak tor rowerowy (pump truck), „Małpi Gaj” z elementami do ćwiczeń oraz zabawy, kolejką tyrolską oraz naturalnym zagospodarowaniem. Budynek znajdujący się w centralnej części podwórka w bliskim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw, przeznaczony został pod Miejsce Aktywności Lokalnej z przynależnym ogrodem społecznym. Jest to niekomercyjna przestrzeń dedykowana mieszkańcom, w której mogliby podejmować wspólne działania na rzecz osiedla czy organizować warsztaty. Byłoby miejscem spotkań między innymi lokalnych seniorów.

Wzdłuż Radzymińskiej pozostały miejscami przedwojenne kamienice, utrzymujące pierzeję ulicy, jednak zdecydowanie zdominowane zostały zabudową z lat siedemdziesiątych. Ze względu na brak usług na tym odcinku Radzymińskiej, zaprojektowane zostały jednokondygnacyjne pawilony usługowe, mające za zadanie zaznaczenie kiedyś istniejącej w tym miejscu pierzei Radzymińskiej, ale jednocześnie nie dominujące w tej przestrzeni.

Planuje się przywrócenie funkcji usługowych w parterach istniejących kamienic, wszędzie gdzie w przeszłości funkcjonowały, a obecnie stoją puste. We wszystkich nowoprojektowanych obiektach, także przewidziane zostały lokale usługowe, przez co Łomżyńska stałaby się chętnie odwiedzaną, atrakcyjną przestrzenią publiczną.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl