Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego Domu Studenckiego z częścią usługową oraz z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • FUNKCIONA Architekci Sp.p. Muñoz i Partnerzy Spółka Partnerska
Skład zespołu:
 • arch. Miguel MUÑOZ  
 • arch. Agnieszka ZYGMUNT  
 • arch. Natalia HINZ  
 • arch. Magdalena KUBICKA  
 • arch. Olga MARCOS  
 • arch. David MONTFORT  
 • arch. Luís CHIRIVELLA  
 • arch. Sylwia Eymont  
 •  
 • Wizualizacje – we współpracy:  
 •  
 • Xavier Olivella  
 •  
 •  
 • http://funkciona.com/  
 •  

WPROWADZENIE

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla budynku studenckiego z częścią usługową oraz wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na terenie Kampusu Morasko.


ZAŁOŻENIA IDEOWE PROJEKTU

Kiedy przystępowaliśmy do opracowania projektu domu studenckiego na terenie kampusu Morasko w Poznaniu, oprócz konieczności spełnienia kwestii wymienionych powyżej, jedna z myśli, która nam nie dawał spokoju była taka: „to będzie miejsce zamieszkania czasowego dla młodych ludzi, którzy dopiero co weszli w pełnoletność, lub będą wchodzić za kilka, a nawet kilkanaście lat. Jacy oni są, jaka jest ta ?”

Odpowiedź jest taka: to pokolenie Z, nazywane Generation Z, Generacja Z, Post-Millennialsi – ludzie urodzeni po roku 2000, najmłodsze pokolenie, które dopiero wkracza lub będzie wkraczać na rynek pracy. To pokolenie, dla którego technologia to główne narzędzie do poszerzania wiedzy, bo dorastają w świecie nowoczesnych technologii, a świat cyfrowy istnieje dla nich od zawsze.

Wypunktowaliśmy cechy jakimi się charakteryzują ci młodzi ludzie oraz co jest dla nich ważne, i była to dla nas podstawa do stworzenia portretu pewnej grupy, dla której zaprojektowaliśmy budynek, gdzie wg naszego mniemania, będą czuć się dobrze i swobodnie, i który będzie w pełni odpowiadał ich oczekiwaniom oraz pomagał wydobyć z nich to co najlepsze – pod względem społecznym i akademickim.

To na czym się skupiliśmy w naszym projekcie i co przede wszystkim określa Pokolenie Z, to:
• technologia
• relacje międzyludzkie
• zmiana i elastyczność
• inkluzywność/włączanie różnych grup
• ekologia i zdrowie

TECHNOLOGIA – to pokolenie czerpie wiedzę z Internetu, ma swoje własne słownictwo, jest nastawione na wyszukiwanie informacji, jest chętne do dzielenia się wiedzą w internecie, a zarazem zna dobrze zagrożenia czyhające w sieci, nie znają świata bez technologii
i rozumieją, kiedy tych rozwiązań nie ma dostępnych na wyciągniecie ręki.

Chcemy, aby budynek zaprojektowany przez nas był wyposażony w technologię, która będzie umożliwiała korzystanie z najnowszych nowinek technicznych, programów i aplikacji, dostępnych również na co dzień dla użytkowników obiektu (mieszkańców, administratorów, konserwatorów, itp.).

RELACJE – to pokolenie otwarte, mające ogromna potrzebę kontaktu z rówieśnikami, nie ma obaw przed podróżowaniem i poznawaniem nowych ludzi, najważniejsze jest dla nich budowanie relacji społecznych.
W naszym projekcie wielość i różnorodność przestrzeni wspólnych różnych typów umożliwi budowanie relacji na wielu poziomach.

ZMIANA I ELASTYCZNOŚĆ – to pokolenie wychowane w świecie, który ulega ciągłym przeobrażeniom – technologicznym, kulturowym, politycznym, społecznym. Potrzeba zmiany jest dla nich normalna i naturalna. Szacuje się, że w przyszłości, z uwagi na zmieniający się świat, w ciągu ich życia zawodowego pracę/wykonywany zawód zmienią nawet kilkanaście razy.

Zmiana i elastyczność to naszym projekcie ma wiele aspektów – począwszy od rożnych typów pokojów mieszkalnych, po elastyczny sposób pracy / nauki przy wykorzystaniu różnych przestrzeni w budynku, a nie tylko z jednego pokoju.

INKLUZYWNOŚĆ / włączanie różnych grup - wyobrażamy sobie społeczność studentów, którzy zapełnią akademik zaprojektowany przez nas jako grupę inkluzywną (w przeciwieństwie do grupy ekskluzywnej), której członkiem może być każda osoba. Nie są tutaj istotne żadne kryteria, takie jak narodowość, kraj pochodzenia, język, kolor skóry, przekonania religijne, preferencje seksualne, niepełnosprawność czy wiek.

Projekt budynku sprzyja temu poprzez rozwiązania takie jak: dostępność wszystkich stref dla osób o niepełnosprawnościach różnego rodzaju, typy pokoi które w swojej różnorodności są podobne i trudno jest znaleźć „lepsze czy gorsze”, a wielość i różnorodność stref i przestrzeni wspólnych sprzyja nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów i zacieśnianiu więzi międzyludzkich bez jakichkolwiek barier.

EKOLOGIA I ZDROWIE - uważa się, że to właśnie pokolenie Z będzie tym, które zatrzyma przesadną konsumpcję, zanieczyszczenie środowiska i związane z tym zmiany klimatu, a przede wszystkim ich styl życia i bycia. Dla tego pokolenia ważny będzie cel „Zero Waste” czyli zasada zgodnie z którą staramy się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zaśmiecamy środowiska. Sprowadza się to do kilku zasad określanych jako 5R: Refuse/odmawiaj (nie bierz, nie kupuj tyle), Reduce (ograniczaj, zmniejsz swoje potrzeby), Re-use (wykorzystaj ponownie, naprawiaj), Recycle (recyklinguj, przetwarzaj), Rot (kompostuj). Chcemy, żeby nasz budynek spełniał warunki tzw. zrównoważonego rozwoju, czyli odpowiedniego oddziaływania nie tylko na środowisko, zachowania innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań, ale także dobrego wpływu na środowisko społeczne i otoczenie obiektu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl