Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej rozbudowy Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1 w Warszawie
III miejsce

<<< powrót
  • Adam Derlatka, Agnieszka Gozdek, Joanna Migut, Paweł Migut
Skład zespołu:

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

Celem rozbudowy było zapewnienie przestrzeni integracji łączącej istniejący obiekt z nową salą widowiskową w obszarze foyer oraz przyległymi od wschodu terenami zielonymi. Dwukondygnacyjne foyer z przeszklonym dachem stanowi centrum domu kultury Zacisze. Przeprojektowano układ ścieżek na bardziej organiczny układ ścieżek z wkomponowaną sceną letnią.

Bryła obiektu została zaprojektowana w podziale na trzy tarasy, pokryte zielonym dachem, stopniowo obniżające się od ul. Radzymińskiej w kierunku ul. Bogumińskiej, charakteryzującej się niższą skalą zabudowy (przewaga zabudowy) jednorodzinnej. Układ funkcjonalny zaprojektowano z przejściem łączącym obie ulice.

Narożnik nowego skrzydła został zaakcentowany jako dominanta przestrzenna. Styk obu skrzydeł stanowi szklana pustka. Jako drugą skórę obiektu i element osłaniający pomieszczenia przed przegrzewaniem zaprojektowano raster z drewna w układzie "jodełki".

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE

Nowoprojektowana część przeznaczona pod salę widowiskową została zaprojektowana jako trzykondygnacyjna, z garażem podziemnym. Część sali widowiskowej i foyer jest dostępna bezpośrednio z poziomu otaczającego terenu i przez kilka stopni łączy się z pierwszym istniejącego budynku, oraz zlokalizowaną tam salą wielofunkcyjna. Z foyer nowego skrzydła zapewniono dogodny dostęp do I i II kondygnacji budynku istniejącego przez windę.

Część magazynowa i parking zostały zlokalizowane na kondygnacji podziemnej, dostępnej z ul. Bogumińskiej, wykorzystując niewielką różnicę terenu od wschodu.

Pracownie zostały zlokalizowane na I i II piętrze i połączone widokiem na zielony dach ekstensywny, mogący pełnić funkcje użytkowe, na około przewidziano całoszklane balustrady.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE

Budynek projektuje się w konstrukcji tradycyjnej.

Elewacja w znacznej części tynkowana w technologii BSO, na części okładzina z płyt z betonu architektonicznego na podkonstrukcji aluminiowej. Istniejącą część projektuje się przemalować z zaakcentowaniem części sali wielofunkcyjnej kolorem limonkowym.

Na elewacji zostały umieszczone rastry z ram z drewna ułożonego w jodełkę. Szerokość modułu rastru ok 120 cm.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl