Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie
III nagroda

<<< powrót
 • JEMS Architekci
Skład zespołu:
 • Aleksandra Dutkowska  
 • Katarzyna Kuźmińska  
 • Mateusz Biskupek  
 • Łukasz Chaberka  
 • Aleksander Gadomski  
 • Łukasz Krzesiak  
 • Grzegorz Moskała  
 • Bartłomiej Najman  
 • Maciej Rydz  
 • Łukasz Stępnik  
 • Maciej Miłobędzki  
 • Paweł Majkusiak  
 •  
 •  
 • http://jems.pl/  
 •  

Zagospodarowanie terenu

Nowy stadion Polonii Warszawa wraz z budynkiem hali sportowej i budynkiem Centrum Wsparcia Sportu to w założeniu miejsce przeznaczone nie tylko do przeżywania wydarzeń sportowych i wspólnego kibicowania, ale przede wszystkim do codziennego wykorzystania i aktywnego wypoczynku dla mieszkańców miasta.

Znajdujący się w obszarze ścisłego centrum miasta teren opracowania jest doskonale skomunikowany (dostęp możliwy jest zarówno ze zlokalizowanych w rejonie ulicy Międzyparkowej przystanków tramwajowych jak i znajdujących się w niedalekiej odległości stacji metra). Lokalizacja projektowanych obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta, Muranowa, terenów wzdłuż skarpy wiślanej i Parku Traugutta powoduje, że staną się one niezwykle ważnym elementem nie tylko na turystycznej mapie Warszawy, ale także w codziennym życiu jej mieszkańców.

Wszystko to sprawia, że projektowany zespół i zagospodarowane wokół niego tereny przestrzeni publicznej staną się niezwykle atrakcyjną przestrzenią wypoczynku, rekreacji I sportu.

Granica pomiędzy terenami wymagającymi kontroli dostępu (stadion, hala), miastem i terenami parkowymi będzie „zacierać się” pod koronami drzew i dachami pergoli. Ich cień pozwoli pozwoli odnaleźć chwilę wytchnienia w oczekiwaniu na mecz czy koncert. W przestrzeni nowego placu miejskiego – Placu Polonii, można będzie aranżować targi śniadaniowe i wystawy czasowe.

Założenia urbanistyczne i architektoniczne

Jednym z podstawowych założeń projektu było dążenie do strukturalnej i estetycznej spójności całego kompleksu. Obiekty powstawać będą w kilku etapach, z możliwością ich niezależnego funkcjonowania, jednak dzięki estetycznym i przestrzennym powiązaniom po zrealizowaniu stanowić będą jeden zespół – Park Sportu.

Symetria osiowego założenia wyznaczonego przez zabytkowy budynek trybuny zachodniej zrównoważona będzie przez zieleń i dyskretne zróżnicowanie brył hali sportowej i Centrum Wsparcia Sportu. Zabieg ten, przy jednoczesnym zachowaniu podobnych w wyrazie środków architektonicznych pozwoli zachować historyczną wartość kompozycji urbanistycznej stadionu, a jednocześnie wprowadzić mniej monumentalny, a bardziej ludzki charakter całego zespołu.

Architektura nowych obiektów – wolnostojących pawilonów parkowych ma być tłem dla rozgrywających się w ich sąsiedztwie wydarzeń. Projektowane budynki mają nie dominować zabytkowego budynku trybuny zachodniej, a raczej „cicho” z nią współistnieć.

Wysoka jakość przestrzeni publicznej przy zachowaniu elastyczności i możliwości aranżacji w przestrzeni Placu wielu różnorodnych scenariuszy– od dużych imprez sportowych, po pikniki i targi miejskie pozwoli na aktywne wykorzystanie jej w trakcie całego roku. Założeniem architektonicznym jest współistnienie prostych, geometrycznych form, które nie konkurują ze sobą, ale uzupełniają się nawzajem, tworząc, wraz z budynkiem istniejącej sali sportowej i basenu, jedną harmonijną kompozycję.

Architektura, stadionu, hali sportowej i budynku Centrum Wsparcia Sportu oparta jest na analogicznej tektonice fasad, podobnych rytmach i rozwiązaniach materiałowych. To nawiązująca do otaczającej zabudowy kompozycja złożona z pionowych elementów konstrukcji, tworzących otwarte na park ażurowe struktury, wzbogacona stalowymi elementami siatek i blend umożliwiających penetrację i kontrolę ilości światła słonecznego wpadającego do wnętrza.

Charakterystyczne potraktowanie narożników stadionu i Centrum Wsparcia Sportu tworzyć ma ich charakterystyczny wizerunek od strony ulicy Konwiktorskiej, dodatkowo otwierając budynki na miasto i otaczający cały kompleks krajobraz. Urbanistyczne założenia projektu uwzględniają wymagania Zamawiającego dotyczące zarówno lokalizacji obiektów jak i wielkości programowych.

Stadion

Przyjęto realizację stadionu z widownią, miejscami dla prasy, miejscami VIP mogącego pomieści 15656 miejsc.

Stadion spełniać będzie podstawowe założenia określone w konkursie: pozostawienie nawierzchni boiska głównego i boiska treningowego. Przewidziano wydzielenie na całym obiekcie 3 stref dostępności:

Strefa 1 – płyta boiska wraz z pomieszczeniami dla zawodników, szatniami, pomieszczeniami sędziów trenerów i pomieszczeniami obsługi widowiska. W tej strefie (kontrolowanej i dostępnej przez wjazd od ulicy Konwiktorskiej) znajdują się także miejsca dla autokaru gospodarzy oraz wozów transmisyjnych (od strony południowej możliwe jest nawiązanie łączności satelitarnej bez przesłaniania przez zabudowę wysokościową znajdującą się po stronie zachodniej);

Pod poziomem promenady trybuny północnej znajdować się będą miejsca parkingowe przeznaczone dla autokarów drużyny gości (zawodników i kibiców); w tej części zlokalizowano pomieszczenia techniczne do obsługi murawy głównej i murawy treningowej, pomieszczenia socjalne pracowników;

Lokalizacja wjazdu na stadion od Ulicy Międzyparkowej została wybrana z uwagi na możliwość wjazdu bezpośrednio z ulicy na poziom murawy (dojazd pożarowy, dojazd dla karetek)

Strefa 2 – trybuny dla widzów – podzielone na niezależne, oddzielone od siebie sektory (w tym część wydzielona z niezależnym dojściem i częścią gastronomiczną dla kibiców gości) dostępnych z wejścia od strony ulicy Międzyparkowej), Pozostałe trybuny kibiców gospodarzy dostępne ze strefy promenady i wejść od strony Parku i ulicy Konwiktorskiej;

Strefa 3- Trybuna VIP dostępna bezpośrednio z wejścia na głównej osi stadionu ( w trybunie zachodniej) oraz z wydzielonej strefy na terenie otaczającym stadion jak i z podziemnego parkingu dla VIP, zlokalizowanego pod placem głównym. Na ostatnim piętrze trybuny VIP i na poziomie dachu istniejącego budynku zrealizowano zaplecze części VIP z wyjściem na taras zapewniającym widok w kierunku miasta i płyty boiska;

Wzdłuż ulicy Konwiktorskiej w poziomie chodnika zlokalizowano usługi ogólnodostępne, umieszczone w budynku stadionu. Dostęp do nich zapewniono bezpośrednio z ulicy.

Od strony ulicy Międzyparkowej – ponad poziomem promenady zaprojektowano budynek zaplecza sekcji sportowych; To niezwykle atrakcyjna lokalizacja z widokiem w kierunku Parku, Wisły i płyty stadionu widocznej przez narożnik trybun, zapewni doskonałe warunki pracy dla nowych polonijnych sekcji.

Od strony parku Traugutta i boiska treningowego w cokole stadionu przewidziano miejsce na pomieszczenia biurowe i siłownię otwierającą się widokowo na zieleń. Dzięki temu elewacja stadionu będzie żywa także z poziomu człowieka spacerującego parkowymi ścieżkami.

Hala

Projektowany obiekt będzie mógł pomieścić 1200 widzów; Zgodnie z założeniami określonymi w konkursie obiekt umożliwi organizację zawodów w piłce siatkowej, piłce ręcznej i koszykówce; Wymiary areny i wysokość nad boiskiem spełniają wymagania określone w warunkach konkursu; Układ funkcjonalny oraz łatwy dostęp do hali z poziomu garażu umożliwią wykorzystanie go dla organizacji konferencji, koncertów, targów;

Z uwagi na chęć uzyskania spójnej kompozycji przestrzennej oraz w założeniu optyczne zmniejszenie skali projektowanego obiektu hali zdecydowano się na obniżenie poziomu areny do poziomu -1.

Układ jednostronnej trybuny napełnianej wejściami zlokalizowanymi na poziomie parteru umożliwi realizację zakładanej wielkości areny i jednoczesne spełnienie wymagań projektu planu w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy;

Wejście na widownię zaprojektowano z lobby – otwartego i dostępnego z poziomu placu głównego;

Zaprojektowano dwa rodzaje wejść do hali:
• wejście główne w południowo -wschodnim narożniku, na osi z widokiem na fontannę na Placu, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej trybuny zachodniej;
• wejścia „meczowe” - przewidziane do obsługi dużej ilości ludzi wchodzących na halę - zaprojektowano wzdłuż południowej elewacji – z podcienia zlokalizowanego wzdłuż całej elewacji;

Przy obydwu wejściach możliwe będzie zainstalowanie bramek umożliwiających kontrolę wchodzących na teren hali;

Wejście do hali zaprojektowano także z poziomu garażu podziemnego.

Na poziomie -1 zaprojektowano wejście do hali połączone klatką schodową i windą z lobby wejściowym na parterze. Aby umożliwić zawodnikom dojazd do hali autokarami zakłada się możliwość połączenia lobby na poziomie -1 ze strefą wjazdu na stadion. Zlokalizowanie na poziomie -1 szatni dla zawodników umożliwi bezkolizyjny dojazd do obiektu dla drużyn gości i gospodarzy(poza strefą widzów);

Na poziomie terenu hala tworzy formę pawilonu o wysokości zbliżonej skalą do obiektu zabytkowej trybuny. W strefie cokołowej mieszczą się zarówno lobby wejściowe i trybuny jak również pomieszczenia techniczne. Pod stropem wokół strefy przyziemia zaprojektowano przestrzeń instalacyjną umożliwiającą rozprowadzenie kanałów wentylacji wokół hali i trybun. Przestrzeń instalacyjna - połączona będzie pod powierzchnią trybun z wentylatornią (zlokalizowaną na poziomie -2. Wokół budynku w uchylających się kulisowo ścianach przyziemia umieszczone będą kraty czerpni i wyrzutni instalacji wentylacji.

Na poziomie ostatniego rzędu trybun zaprojektowano – obiegającą wokół wnętrza hali - ażurową konstrukcję ścian i dachu.

Takie rozwiązanie tworzy niezwykle atrakcyjną przestrzeń wnętrza w której zarówno hala i trybuna mogą być oświetlone światłem naturalnym (pozwoli to zredukować do minimum koszty związane ze sztucznym oświetleniem.

Aby uniemożliwić nadmierne przegrzanie wnętrza konstrukcja przeszklonych ścian osłonięta będzie z zewnątrz ażurowymi siatkami zewnętrznych żaluzji. Światło dzienne sączyć się będzie do wnętrza i oświetlać równomiernym strumieniem zarówno poziom boiska jak również trybuny. W nocy obiekt stanie się „lampionem” świecącym swoim wnętrzem wzbogacając tym samym przestrzeń placu.
Zagłębienie znacznej części kubatury hali poniżej poziomu terenu pozwoli zredukować koszty związane z ogrzaniem i chłodzeniem obiektu.

Dach budynku będący piątą elewacją (widoczną z dachu budynków wysokich) będzie „kompozycją” wentylatorów oddymiających halę i paneli fotowoltaicznych.

Centrum Wsparcia Sportu

Budynek u zbiegu ulic Konwiktorskiej i Bonifraterskiej będzie trzykondygnacyjnym pawilonem wykorzystywanym dla funkcji centrum rehabilitacji i fizykoterapii. Jego forma to kontynuacja przyjętych rozwiązań przestrzennych zmierzających do znalezienia wspólnej skali budynków znajdujących się wokół Placu Polonii.

Obniżona w narożnikach budynków bryła znajduje swoje uzasadnienie w skali zabudowy po przeciwległej stronie ulicy Konwiktorskiej. Nawiązuje także do podziałów bryły budynku zabytkowej trybuny zachodniej.

Nowy obiekt to współczesny gimnazjon, w którym poza strefą ćwiczeń i salami sportów walki przewidziano także miejsce dla lokalizacji części gastronomicznej i odpoczynku.

Parter budynku, tworząc cokół z arkadowym obejściem - zajmować będą lokale przeznaczone na sklepy sportowe. Dzięki temu wzdłuż wszystkich elewacji możliwe będzie uzyskanie wrażenia „żywej” – miejskiej w swoim charakterze elewacji.

Wewnętrzna oś kompozycyjna poprowadzona wzdłuż przekątnej budynku łączy optycznie dwa wejścia: od strony skrzyżowania ulic Konwiktorskiej i Bonifraterskiej i od narożnika najbliższego trybuny głównej stadionu. Przebiegając przez wewnętrzne atrium (w którym zlokalizowano dwie ścianki wspinaczkowe) łączą one przestrzeń parteru w amfiladowy układ holu, do którego można wejść z dwóch przeciwległych narożników.

Poziom kondygnacji ponad parterem to przestrzeń mieszcząca funkcje utylitarne: centrum rehabilitacyjne, szatnie i pomieszczenia łazienek. Przeszklone transparentnymi ściankami z profilitu i przesłonięte dodatkowo ażurowymi żaluzjami z siatki stalowej pomieszczenia pozwolą zachować „sportowy” charakter budynku w estetyce zbliżonej do budynków: hali i stadionu. Zlokalizowane na ostatniej kondygnacji sale ćwiczeń mogą zachować swój otwarty – przestrzenny charakter. Przyjęto możliwość dodatkowego podziału sal na mniejsze pomieszczenia przy pomocy systemu ścian mobilnych. Zlokalizowane w narożnikach – tarasy to przestrzeń odpoczynku na świeżym powietrzu w trakcie odbywania treningu.

Dach budynku wykorzystano dla instalacji urządzeń klimatyzacyjnych i paneli fotowoltaicznych.

Garaż

Realizacja dużego parkingu miejskiego obsługującego w takcie trwania imprez – obiekty sportowe, a w dniach „niemeczowych” - pełniącego funkcję Parkingu Park&Ride to element niezwykle istotny dla koncepcji zagospodarowania przestrzeni Placu Miejskiego; Lokalizacja wjazdu na parking od strony ulicy Bonifraterskiej pozwoli uniknąć krzyżowania się ruchu samochodowego z wejściami na stadion; Dwie rampy jednokierunkowe (dwupasmowe) umożliwią sprawne korzystanie z parkingu nawet przy założeniu obsługi dużej ilości samochodów;

Parking w trzech poziomach umożliwi realizację 859 miejsc parkingowych – poza wymaganymi 775 miejscami dla kibiców zrealizowano dodatkowe miejsca dla pracowników i personelu oraz wydzielony parking VIP . Na poziomie -1 przewidziano także miejsca postojowe dla rowerów, szatnie z natryskami. W strefie sąsiadującej z budynkami hali i Centrum Sportu zlokalizowano także pomieszczenia techniczne.

Dojazd do stadionu zapewnią dwa projektowane wjazdy od strony ulicy Konwiktorskiej i Międzyparkowej. Na terenie stadionu nie przewidziano możliwości parkowania samochodów widzów. Stadion połączony będzie niezależnymi przejściami z: halą sportową – umożliwiając wykorzystanie podjazdu dla autokarów gości (pod północną trybuną) i podjazd autokarów z zawodnikami do hali sportowej; dodatkowo przewidziano także połączenie trybuny VIP z parkingiem publicznym pod Placem;

Dojazd dla autokarów gości przewidziano od strony ulicy Międzyparkowej.

Wjazd na płytę stadionu przewidziano od strony północnej. Dostawy towarów do usług oraz obsługa umieszczonych pod trybunami magazynów mogą być realizowane za pośrednictwem systemu korytarzowego obiegającego budynek stadionu i powiązanego z wjazdem na płytę oraz posiadającego dostęp z zewnątrz od strony ulicy Konwiktorskiej i Międzyparkowej. Obsługa hali – dostawy – jest zapewniona na poziomie -1 z poziomu dostaw do stadionu.

Etapowanie, przekładki i rozbiórki oraz użytkowanie istniejących obiektów.

Plan zagospodarowania i sposób organizacji i prowadzenia robót zakładają, że w trakcie budowy stadionu zarówno boisko istniejącego stadionu jak i trybuna zachodnia będą mogły być użytkowane dla prowadzenia rozgrywek. Zakłada się że w trakcie trwania przebudowy trybuny zachodniej zawodnicy będą mogli korzystać z szatni znajdujących się w obecnej lokalizacji i wychodzić na murawę przez osłonięty i zabezpieczający ich tunel; możliwy jest także scenariusz z czasowym wykorzystaniem pomieszczeń szatni przeznaczonych docelowo dla boiska treningowego;

W ramach realizacji nowych trybun zakłada się możliwość czasowego pozostawienia istniejących masztów z oświetleniem sztucznym.

Zakłada się też, że istniejące boisko treningowe, będzie mogło być użytkowane w trakcie budowy.

Przez cały okres budowy zapewniony będzie dojazd od strony ul. Bonifraterskiej, a ewentualne przekładki sieci będą wykonywane w taki sposób aby umożliwić funkcjonowanie obiektów, o których mowa wyżej.

Z uwagi na przyjęte rozwiązanie przestrzenne wszystkie projektowane obiekty uwzględniają jako podstawowe założenie chęć obniżenia ich wysokości; takie rozwiązanie pozwoli na harmonijne połączenie projektowanej zabudowy z istniejącym – zabytkowym budynkiem trybuny głównej; Obecny poziom murawy boiska zagłębiony w stosunku do poziomu otaczającego terenu oraz zaprojektowany jednopoziomowy układ wszystkich trybun umożliwiają ograniczenie wysokości projektowanego zadaszenia nad trybunami do niezbędnego minimum; wrażeniu optycznego obniżenia projektowanego obiektu służyć będzie także wycofanie trybun w narożnikach obiektu oraz ażurowe zwieńczenie korony i obejścia wokół ostatniego rzędu siedzisk na stadionie;

Projekt w pełni uwzględnia wymagania projektu Planu Miejscowego wskazane przez zamawiającego w warunkach konkursu; nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku projektu planu nie zostały przekroczone; Zachowana została także nieprzekraczalna wysokość zabudowy 16m;

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl