Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie
II nagroda

<<< powrót
 • OPEN architekci
Skład zespołu:
 • Przemek Kokot  
 • Daniel Mermer  
 • Paweł Paradowski  
 •  
 • Anna Frączkowska  
 • Kacper Guranowski  
 • Monika Kalita  
 • Paulina Kalska  
 • Emil Kotowski  
 • Sebastian Przestrzelski  
 • Michał Ruman  
 • Piotr Skaliński  
 • Marta Sójka  
 • Karolina Szalbót  
 • Kasia Trochimowicz  
 • Anna Trząskowska  
 •  
 •  
 • http://openarchitekci.com/  
 •  

WSTĘP

Ośrodek Polonii zlokalizowany jest w północno wschodnim narożniku dzielnicy Śródmieście. Znajduje się na jej zakończeniu, gdzie tradycyjna zabudowa śródmiejska (zarówno historyczna, jak i współczesna) styka się z Parkiem Traugutta, a dalej z kompleksem Cytadeli. Ośrodek Polonii jest niejako ostatnim śródmiejskim przyczółkiem przed zielonymi terenami parkowymi, będącymi przedpolem Żoliborza. Z tego też powodu zarówno budynki hali sportowej i centrum wsparcia sportu, jaki i rozbudowany stadion powinny stanowić godne dopełnienie czy też zamknięcie Śródmieścia.

Zdecydowaliśmy się na projekt spójnego stylistycznie założenia miejskiego, gdzie przestrzenie publiczne wyznaczone są przez publiczne gmachy o architekturze tworzącej pierzeje, rozmawiającej z sąsiedztwem. Wszystkie nowe kubatury mają wysokość ok. 15 m tak, by nie dominować zabudowy wzdłuż ulicy Konwiktorskiej i przede wszystkim Parku Traugutta. Wszystkie budynki wykonane są z tego samego, solidnego materiału jakim jest beton. Dzięki tym decyzjom oraz "zsunięciu" zadaszenia znad istniejącego budynku maksymalnie w stronę (przeznaczonej do zachowania) murawy, istniejąca trybuna wraz z towarzyszącymi obiektami basenu i hali sportowej stały się ponownie "głównym graczem" założenia. Podziały elewacyjne zabytkowego budynku stały się również pretekstem do szukania odpowiednich proporcji budynków projektowanych. Kolumnady budynków flankujące plac, wysoki cokół nowych trybun oraz jednorodność materiałowa mają na celu "zszycie" nowego ze starym w logiczną całość przy oczywistej, przecież, różnorodności.

Formalizm założenia, zrozumiały w tym miejscu, od strony ulicy Międzyparkowej jest „rozpuszczony”. Tam zlokalizowaliśmy funkcje pozostałych sekcji sportowych oraz pomieszczenia administracyjne umiejscawiając je w budynku o lżejszej formie, otwartego na otaczający park.

Z racji na wymagane programem funkcje usługowe, jak i planowane wykorzystanie hali sportowej do innych niż sportowe celów, ograniczyliśmy grodzenie terenu do niezbędnego minimum, tak by plac, jaki i znajdujące się przy nim budynki, zapraszały do ich użytkowania.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Projekt spełnia wymagania zapisów projektu MPZP, jak i zapisy konserwatorskie. Konieczność zachowania istniejącej murawy oraz ochrona konserwatorska istniejącego budynku ustaliły lokalizację trybun. Podobnie rzecz ma się z budynkami Hali Sportowej i Centrum Wsparcia Sportu, których lokalizacja została narzucona. Rozwiązania komunikacyjne oraz techniczne są zatem tym decyzjom podporządkowane i z nich wynikają.

Pod placem zlokalizowano trzy kondygnacje parkingu podziemnego, dostępnego poprzez pochylnie z ulicy Konwiktorskiej i Międzyparkowej. Na kondygnacji - 1 znajduje się podwyższona hala, która służy do obsługi zarówno Hali Sportowej (autokary, dostawy) jak i Centrum Wsparcia Sportu. Na parkingu znajduje się 700 miejsc postojowych dla samochodów oraz 120 miejsc dla rowerów.

Kondygnacje podziemne są skomunikowane czterema klatkami schodowymi oraz dźwigami osobowo-towarowymi z poziomem placu (znajdują się w narożnikach projektowanych budynków).

Dojazdy do stadionu umiejscowiliśmy zarówno od strony ul. Konwiktorskiej (dojazd dla piłkarzy), jak i od ul. Międzyparkowej (autokary kibiców gości, służb ratunkowych). Od ulicy Międzyparkowej znajduje się również dojazd do budynku, w którym będą mieścić się pomieszczenia administracyjne oraz pozostałe sekcje sportowe.

Wejścia do Hali Sportowej oraz Centrum Wsparcia Sportu zlokalizowaliśmy z projektowanego placu. Dodatkowo, lokale komercyjne, dostępne są bezpośrednio z przestrzeni publicznych.

Wejścia na trybuny zostały wydzielone zgodnie z podziałem na sektory. Trybuny VIP zasilane są przez istniejący budynek. Kibice gości dostają się do swojego sektora od północno zachodniego narożnika (tam też znajduje się wjazd techniczny na płytę stadionu). Trybuna południowa zasilana jest od ul. Konwiktorskiej. Trybuna Kamienna zarówno od ulicy Konwiktorskiej jak i Międzyparkowej.

Plac Publiczny urządzony został jako plac miejski, wyposażony w miejsca wypoczynku, zieleń oraz zabytkową rzeźbę osadzoną w nowej niecce fontanny. Elementy te zostały podporządkowane nadrzędnej osiowości założenia.

ARCHITEKTURA

Najważniejszą decyzją projektową było spełnienie idei miejskości zespołu z racji na lokalizację oraz sąsiedztwo. Idei tej podporządkowaliśmy rozwiązania związane z proporcjami obiektów, jak i materiałem (budulcem).

Budynek stadionu (poza bogatą formalnie historyczną trybuną), został przewidziany jako pozbawiony ornamentu obiekt betonowy (decyzje konstrukcyjne są równoznaczne z decyzjami estetycznymi), złożony z części cokołowej, będącej kontynuacją budynku historycznego oraz kolumnady (przeciwwagi dla wspornika dachu), odsłaniającej zarówno funkcję obiektu jak i widoki ze stadionu na miasto i na zieleń. Zadaszenie nad trybunami, wykonane w konstrukcji stalowej jest wykończone od dołu siatką metalową a od góry membraną. Kolorystyka tych materiałów odpowiada kolorowi betonu. Końcówki dachu przekryte są przeziernymi elementami (membrana EFTE) w celu zapewnienia właściwego nasłonecznienia murawy (wegetacja trawy).

KONSTRUKCJA

Dla stadionu Polonii przyjęto przejrzystą koncepcję konstrukcji.

Podstawowy układ to słup głównej trybuny, który jest zwieńczony wspornikową belką (stalowa konstrukcja skrzynkowa) zadaszenia trybun. Słupy elewacyjne będą stanowiły przeciwwagę dla dużego wysięgu wspornika dachu, stropy i belki będą stabilizować i usztywniać cały układ, co w znacznym stopniu zmniejsza konstrukcję. Wszystkie elementy takie jak słupy, belki wspornikowe dachu stadionu, będą zatem stopniowo wzmacniane, usztywniane i stężane przez elementy drugo, trzecio i czwarto rzędowe. Dzięki takiej koncepcji elementy architektonicznie będą wykorzystane do optymalizacji gabarytów głównej konstrukcji. Wszystkie elementy stałe, będą ze sobą współpracowały, tworząc strukturę.

W budynkach, w których istnieje potrzeba uzyskania dużych powierzchni bez podpór będą wprowadzane elementy żelbetowe sprężone.

Zakładamy, że w przypadku stadionu wylewane na budowie będą jedynie fundamenty oraz ściany podziemne. Pozostałe elementy takie jak: słupy, belki, belki grzebieniowe, wspornikowe, stropy, główne ściany, trybuny będą prefabrykowane. Dla hali sportowej oraz Centrum Wsparcia Sportu część podziemna będzie żelbetowa wylewana na budowie, co jest w pracach podziemnych technologicznie najlepszym rozwiązaniem. Na tak zaprojektowanej „skrzyni” zostanie poskładana prefabrykowana hala zakończona sprężonymi dźwigarami struno-betonowymi.

Podstawową zaletą zastosowania prefabrykowanych elementów żelbetowych oraz stalowych jest dowolne ich kształtowanie, jakość wykończenia, trwałość, szybkość montażu, zminimalizowanie prac na budowie /realizacja w centrum miasta/ i duża konkurencyjność cenowa ze względu na wzrost kosztów robocizny.

STADION

Płyta boiska (pole gry), zgodnie z warunkami konkursu, pozostaje bez zmian (poziom -2.50). Przebudowie poddane zostaną wnętrza trybuny zachodniej (budynek historyczny), gdzie na poziomie płyty znajdzie się strefa dla zawodników i sędziów, strefa mieszana, szatnie, pomieszczenia dla mediów. Pod częścią trybuny wschodniej (Kamiennej) umieszczone zostaną pomieszczenia do obsługi boiska treningowego, dostępne od wschodu.

Z poziomu terenu otaczającego stadion tj, ul. Konwiktorskiej, ul. Bonifraterskiej i cokołu od strony ul. Międzyparkowej (0.00), dostępne są trybuny południowa, wschodnia i północna. Promenadę, wraz z toaletami i punktami gastronomicznymi na tych trybunach, zlokalizowano na tym poziomie.
Trybuny i loże VIP, dostępne przez hol z poziomu +1,75, na którym zlokalizowano również sklep i restaurację "Czarna Koszula", dostępne niezależnie od wejść na trybuny, znajdują się na poziomie +5.50. Tam też znajduje się restauracja oraz pomieszczenia obsługujące; kuchnie umieściliśmy na poziomie -2.85; dostępne dźwigami.

Strefa mediów (komentatorzy) znajduje się na poziomie +9.05.

Docelowa ilość miejsc na trybunach to 15 519, w tym:
• kibice gospodarzy - 13 879
• kibice gości - 840
• kibice z niepełnosprawnościami - 55
• miejsca dla opiekunów - 55
• miejsca VIP - 46
• loże VIP - 144

HALA SPORTOWA

Płyta Hali Sportowej została zagłębiona w stosunku do poziomu terenu o 5,2 m (do poziomu -1 garażu podziemnego). Na tym poziomie zlokalizowano szatnie dla sędziów i zawodników oraz wszystkie pomieszczenia towarzyszące rozgrywkom, magazyny, toalety dla kibiców. Z tego poziomu też będzie realizowana obsługa hali ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie zaplanowaliśmy strefę dostaw/parking dla autokarów.

Trybuny, w ilości 1246 (954 krzesełek na trybunach stałych oraz 292 na trybunach rozsuwanych) zasilane są z poziomu 0.00, na którym znajduje się hol wejściowy, dostępny z placu, kasy, szatnie, punkty gastronomiczne oraz promenada.

Na poziomie +5.20 umiejscowiliśmy trybuny VIP, miejsca prasowe oraz pomieszczenia związane z obsługą i monitorowaniem wydarzeń.

CENTRUM WSPARCIA SPORTU

Na parterze znajdą się hol wejściowy, połączony z przeszklonym atrium, w którym umiejscowiona zostanie ścianka wspinaczkowa oraz usługi komercyjne (sklepy sportowe i lokale gastronomiczne), dostępne zarówno z atrium jak i z zewnętrznych przestrzeni publicznych.

Na pierwszym piętrze przewidzieliśmy pomieszczenia siłowni wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym a na drugim klub sportów walki oraz centrum rehabilitacji i fizykoterapii.

Wszystkie kondygnacje połączone są trzonem klatkowo windowym oraz schodami w zlokalizowanymi w atrium. Przestrzenie przeznaczone pod sale do ćwiczeń, walki oraz pomieszczenia komercyjne, przewidziano jako hale, pozbawione podpór w celu zapewnienia elastyczności aranżacyjnych.

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE ORAZ POZOSTAŁE SEKCJE SPORTOWE

Wymagane programem pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia sportowe dla sekcji boksu, judo, szermierki znajdą się w dedykowanym im budynku zlokalizowanym w północnej części działki, wzdłuż ulicy Międzyparkowej. Ukształtowanie terenu (skarpa) umożliwia zarówno zasilenie z poziomu terenu części sportowej, rozciągniętej wzdłuż ulicy jak i części parkingowej i sekcji sportów motorowodnych, zlokalizowanych od strony stadionu. Na pozostałych trzech kondygnacjach znajdą się pomieszczenia biurowe.

PARKING

Pod placem oraz pod budynkami hali sportowej i centrum wsparcia sportu znajdzie się częściowo trzy-kondygnacyjny parking wraz ze strefą dostaw na ok. 520 stanowisk postojowych dla samochodów (hala sportowa) i ok. 340 (centrum wsparcia sportu). Parking został rozwiązany w sposób umożliwiający zarówno łączne jak i rozdzielne jego działanie. W jego przestrzeni zlokalizowano również parkingi dla rowerów, szatnie dla rowerzystów i pomieszczenia techniczne.

ETAPOWANIE

Planuje się następujące etapowanie inwestycji:
1. Etap to rozbiórka obecnej trybuny „Kamiennej” i realizacja trybun południowej, wschodniej i północnej. Pod trybuną wschodnią zlokalizowane zostaną tymczasowe szatnie dla zawodników i sędziów wraz z bezpośrednim dostępem na płytę boiska. Od strony ul. Międzyparkowej wybudowany zostanie budynek administracyjno-sportowy (biura, organizacje, pozostałe sekcje sportowe)
2. Etap to rozbiórka obecnego zadaszenia nad trybuną zachodnią, przebudowa historycznego budynku (zaplecze dla piłkarzy, trybuny VIP, media) oraz budowa nowego zadaszenia a następnie przebudowa zaplecza dla sportowców pod trybuną wschodnią na zaplecze obsługujące boisko treningowe.
3. Etap to realizacja hali sportowej oraz części parkingu podziemnego, powiązanego z ulicami Konwiktorską oraz Międzyparkową.
4. Etap to realizacja budynku Centrum Wsparcia Sportu wraz z pozostałą częścią parkingu podziemnego.

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE, ENERGOOSZCZĘDNE I ZMNIEJSZAJĄCE KOSZTY REALIZACJI

Planuje się:
1. Trybuny stadionu zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający ich naturalną, efektywną wentylację i przewietrzanie
2. Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań poprzez wykorzystanie technologii LED do oświetlenia obiektów, działające w systemie BMS
3. Wykorzystanie wód opadowych do podlewania murawy oraz zieleni na terenie
4. Wykonanie obiektów z materiałów naturalnych, których produkcja nie powoduje zanieczyszczenia środowiska
5. Na budynkach Hali Sportowej, Centrum Wsparcia Sportu i budynku administracyjnym zastosowano zielone dachy.
6. Wszystkie elementy konstrukcyjne jak i większość wykończeniowych będą wykonane z prefabrykatów co wpłynie na szybkość

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl