Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie
I nagroda

<<< powrót
 • JSK Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Zbigniew Pszczulny  
 • Mariusz Rutz  
 • Piotr Bury  
 • Jakub Podgórski  
 • Marcin Bieńka  
 • Hubert Stelmasiewicz  
 • Antoni Murza-Mucha  
 • Mikołaj Kącki  
 • Aleksandra Antkowiak  
 • Konrad Kowalczyk  
 • Krzysztof Drewniak  
 •  
 •  
 • http://www.jskarchitects.com/  
 •  

Nowa jakość miejsca

Budowa zespołu Ośrodka Polonii Warszawa jest niezwykłą szansą na stworzenie wartościowego punktu w mieście przyciągającego miłośników sportu ale również miejsca związanego z kulturą i rekreacją. Z jednej strony położenie w ścisłej tkance miejskiej z ogólnodostępnym placem miejskim i fontanną oraz historycznym budynkiem trybuny zachodniej objętymi ochroną konserwatorską. Z drugiej strony bezpośrednie połączenie z parkiem Traugutta i jego zielenią niemalże wdzierającą się na teren stadionu. Proponowana przez nas architektura kompleksu sportowego posiada wspólny język estetyczny, który dostosowany do funkcji wpisuje się i reaguje na oba te oblicza – parkowe oraz miejskie. Prosta, nieagresywna forma Stadionu domknięta została rytmiczną kolumnadą. Zabieg ten pozwala osiągnąć efekt fasady miejskiej od strony ulicy Konwiktorskiej poprzez umiejscowienie w tej strefie części administracyjnej klubu, zaplecza sekcji sportowych oraz powierzchni komercyjnych. Uporządkowana struktura przerwana została na fragmencie od strony placu w celu właściwej ekspozycji budynku historycznego, który zyskał oprawę w postaci przestrzennej „ramy”. Jednocześnie od strony parku funkcja została wycofana pod trybuny a zadaszona promenada stadionu po której poruszają się kibice utrzymana jest w harmonijnym pawilonowym charakterze otwierając się na parkową zieleń.

Koncepcja Urbanistyczna

Układ urbanistyczny projektowanych obiektów narzucony w warunkach konkursu oraz planowanym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określa linie zabudowy nieprzekraczalne oraz obowiązujące. Jest to kompozycja osiowa, podkreślająca rangę placu oraz istniejącej fasady budynku trybuny zachodniej. Bryła projektowanego stadionu będzie podkreślać tę oś poprzez symetryczne rozłożenie dachu okalającego trybuny, promenadę oraz dodatkowe funkcje. Boisko stadionowe oraz treningowe pozostają w niezmienionej lokalizacji. Gabaryty budynków i ich wysokości zaprojektowane zostały zgodnie z założeniami. Dach stadionu w stosunku do płyty boiska zaprojektowano na wysokości ok. 19 m. W kontekście ulic i placu głównego wszystkie projektowane budynki utrzymują tę samą wysokość nieprzekraczającą 16m ponad poziom terenu. Naturalne spadki terenu w kierunku Wisły zniwelowane zostały skarpami oraz schodami terenowymi.

Na osi stadionu i jego historycznej części w postaci zaplecza trybuny zachodniej zaprojektowano plac miejski z zachowaniem istniejącej rzeźby oraz fontanny. Pełni on rolę głównego miejsca spotkań oraz przestrzeni reprezentacyjnej. Forma fontanny została odmieniona poprzez połączenie jej z wejściem na parking podziemny.

Obsługa komunikacyjna

Zaprojektowano obsługę komunikacyjną dla samochodów w postaci wjazdów i wyjazdów do garażu podziemnego od strony ulic Konwiktorskiej i Międzyparkowej. Z tych samych wjazdów korzystać będą autokary dla drużyn przyjeżdżające na mecz umożliwiając bezkolizyjne dojście drużyn tunelem podziemnym do strefy szatniowej. Parking dla autokarów piłkarzy zlokalizowany będzie w garażu podziemnym. Takie rozwiązanie oprócz wygody użytkowania przynosi także walory estetyczne - brak autobusów w pobliżu budynku historycznego. Na potrzeby dojazdu technicznego oraz drogi pożarowej umożliwiony został wjazd na plac wzdłuż zachodniej strony stadionu. Dodatkowy wjazd dla potrzeb boiska treningowego zapewniony został od strony ulicy Konwiktorskiej. Ponadto zaprojektowano wjazdy na boisko w narożnikach trybun zapewniając dostęp do drogi pożarowej znajdującej się na murawie. Dla kibiców drużyny gości zapewniony został dostęp od strony ulicy Międzyparkowej z możliwością postoju dla autokarów i bezpośrednim połączeniem z sektorem gości na stadionie.

Zieleń

Założeniem projektowym było połączenie stadionu z sąsiadującymi terenami zieleni. Stadion graniczy od wschodu z Parkiem Traugutta i Fortem Traugutta od północy. Przestrzeń między stadionem a ul. Międzyparkową została zaprojektowana w formie zielonego skweru. Skarpa biegnąca wzdłuż wschodniej granicy działki stała się naturalnym przedłużeniem promenady stadionu, dzięki podniesieniu obejścia dla kibiców do górnego poziomu wzniesienia. Rozciąga się z tego miejsca piękny widok na park ze starą aleją dębów. Od strony ulicy Konwiktorskiej pozostawiono dużą część istniejących drzew w tym bardzo charakterystyczne w tym miejscu wysokie topole. Stadion został wkomponowany w otaczający go krajobraz.

Podsumowanie

Homogeniczność materiałowa obiektów, analogie w rozwiązaniach fasad, ekspozycja historii miejsca, właściwa „oprawa” budynku historycznego, lokalizacja funkcji miastotwórczych od strony ul. Konwiktorskiej, integracja z Parkiem Traugutta, wydzielona strefa parkingu dla zawodników na poziomie -1, ekspozycja fontanny, plac miejski, otwartość – wszystkie te elementy mają za zadanie stworzyć Ośrodek Polonii Warszawa na nowo, jako rozpoznawalne i uczęszczane miejsce na mapie Warszawy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl