Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest utworzenie wielofunkcyjnego centrum literackiego pn. „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na terenie dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie
Projekt konkrsowy

<<< powrót
  • KUMstudio
Skład zespołu:
  • Łukasz Skorek  
  • Dominika Włostowska  
  • Marcin Rudnik  
  • Kornelia Zbieg  
  •  
  • https://kumstudio.com/  
  •  

Myśl przewodnia koncepcji.

Podstawową ideą projektu jest wypadkowa kilku metaforycznych konceptów budujących trójwymiarową przestrzeń Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem, nazwanych przez nas UNIWERSUM ANIZOTROPOWE (... zakrzyknął Trurl...)

Całość założenia zbudowana jest z mniejszych ELEMENTÓW MASZYNY, które tworzą zespoloną formę, pozlepianych ze sobą prostopadłościennych brył; najczęściej wertykalnych, lekko pochylonych, poukładanych na siebie. Jej zbędne elementy pozostawione w przestrzeni miasta, infekują okolice, promieniując na Kraków, w formie przestrzennych brył, rzeźb czy instalacji, działającej na zmysły wizualnie, świetlnie oraz dźwiękowo. Tworzymy dzięki temu zmieniającą się przestrzeń Uniwersum, których elementy architektoniczne, artystyczne i intelektualne przenikają się między sobą, odbijają, interferują.

Nowe elementy wniknęły również w starą tkankę zabytkowego budynku dawnego „Składu Solnego”, tworząc wizualne połącznie obiektu wbudowanego w obiekt, nazwany przez nas DUALIZMEM PLANETY LEMA, co stanowi jednocześnie metaforę sporu Trurla i Klaupacjusza. Wszystkie elementy Maszyny (poszczególne bryły budynku) wiąże NIEREGULARNA OŚ / RDZEŃ przestrzenno-komunikacyjny, który przechodzi pomiędzy poszczególnymi elementami, klucząc pomiędzy wertykalnymi elementami konstrukcji całego założenia, przenikającymi poszczególne kondygnacje. Buduje to we wnętrzu namacalną, zmaterializowaną WIZJĘ DRZEWA KOSMICZNEGO.

Całość obrasta CYBERPLAZMATYCZNY OGRÓD, dosłownie i przenośnie obrastający od spodu prostopadłościenne bryły Planety Lema. Są to organiczne płaszczyzny zieleni, nachodzące na płaszczyzny pionowe budynku, budując jednocześnie od strony wschodniej ogród czasowych działań edukacyjnych, wystawienniczych, plenerowej widowni i części wypoczynkowej.

Przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne.

Układ przestrzenny budynku stanowi otwarta przestrzeń wielofunkcyjna scalona z układem komunikacyjnym, zaledwie lekko wyartykułowana, wydzielona poprzez kawałki ścian czy słupów. Te fragmenty konstrukcji są szkieletem prostopadłościennych brył (elementów Maszyny) i wizualnie przybierają one postać przestrzennej rzeźby przenikającej poszczególne kondygnacje (wspomniana wyżej, zmaterializowana wizja drzewa kosmicznego).

Poprze połącznie zabytkowego i nowego obiektu, celowo powstał wewnętrzny ogród, miejsce niezbędnych, WEWNĘTRZNYCH ZMAGAŃ INTELEKTUALNYCH, którego przestrzeń pozostawiamy samemu sobie dla widza.
Ostatnią kondygnację mamy w całości poświęconą Wystawie Stałej, która zajmuje jakby koronę prostopadłościennych brył budynku. Przestrzeń sal ekspozycyjnych zamyka od góry niesamowita struktura dachu, bogato przenikających się brył, załamań, doświetlenia, cięć i pęknięć.

Skórę budynku / elewacje pokryte są panelami z blachy o lekko odmiennych strukturach matowości, z lekkim odbiciem, w ciemnych kolorach. Daje to efekt zmienności pod pływem różnego naświetlenia, warunków atmosferycznych i multiplikuje drobne odbicia. Budynek staje się żywy, z każdej perspektywy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl