Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy
II miejsce ex aequo

<<< powrót
  • ARSPLAN Grzegorz Rosa
Skład zespołu:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W granicach opracowania zaprojektowano jeden budynek wielorodzinny usytuowany na osi północ-południe.

Budynek został zlokalizowany w taki sposób, żeby nie kolidował z siecią ciepłowniczą (z wyjątkiem krótkiego odcinka dopuszczonego przez KPEC do relokacji).

W zagospodarowaniu terenu uwzględniono plac zabaw dla dzieci, teren rekreacji dla osób dorosłych, tereny zieleni, śmietnik, parking oraz dojścia i dojazdy.

Z uwagi na brak podpiwniczenia budynku mieszkania zlokalizowane na parterze mają możliwość bezpośredniej komunikacji z przylegającym terenem. W związku z tym projekt zakłada, że teren przylegający bezpośrednio do mieszkań na parterze zostanie oddany w użytkowanie ich mieszkańcom w formie ogródków rekreacyjnych. Realizując ideę Zamawiającego stworzenia przestrzeni rodzinnej, otwartej i przyjaznej dla mieszkańców projekt zakłada podkreślenie terenu przeznaczonego na rekreację dla dzieci i dorosłych trejażem z kolumnadą na planie łuku (przeznaczonego pod wegetację roślin pnących zimozielonych).

Kolumnada będąca charakterystycznym elementem architektonicznym jednocześnie wyróżnia i podkreśla wejścia do poszczególnych klatek schodowych budynku.

Centralnie usytuowany plac zabaw dla dzieci znajduje się w wymaganej przepisami odległości od budynku, drogi i miejsc parkingowych. Przestrzeń obok placu zabaw dla dzieci przeznaczono na funkcję rekreacji dla osób dorosłych.

Zgodnie z preferencjami Zamawiającego wszystkie miejsca postojowe (55 m.p.) zlokalizowano na terenie nieruchomości.

Dojazd i dojście do posesji planuje się zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz z decyzją o warunkach zabudowy od strony ulic: Swarzewskiej i Sobieszewskiej.

UZBROJENIE TERENU

Przewiduje się realizację następujących przyłączy:
• doprowadzenie energii elektrycznej - projektowane z sieci miejskiej
• doprowadzenie wody – projektowane do sieci miejskiej
• odprowadzenie ścieków sanitarnych – projektowane do sieci miejskiej
• odprowadzenie wód powierzchniowych - projektowane do sieci miejskiej
• centralne ogrzewanie – z istniejącej sieci KPEC

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Przyjęto program funkcjonalno-użytkowy projektowanego budynku odpowiadający wymaganiom konkursu.

Zaprojektowano budynek pięciokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o parametrach zgodnych z decyzją o warunkach zabudowy. W budynku znajdują się 4 sekcje wyposażone w odrębną komunikację (klatka schodowa z dźwigiem osobowym przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych), w skład których wchodzą:
• 55 lokali mieszkalnych
• 4 wózkownie (1 na każdą sekcję)
• 1 węzeł cieplny
• 1 pomieszczenie socjalne
• 2 pomieszczenia magazynowe
• 1 pomieszczenie na przyłącze wody
• 2 pomieszczenia porządkowe

Mieszkania zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego.

We wszystkich mieszkaniach zaprojektowano łazienki wyposażone w wannę 70x170, pralkę o szerokości 60cm z przednim załadunkiem, umywalkę o szerokości 60cm oraz kosz na brudną bieliznę.

W mieszkaniach M5 oraz części mieszkań M4 (M4.2, M4.3 i M4.4) zlokalizowano dodatkowe pomieszczenie WC z umywalką i kabiną prysznicową 90x90.

W budynku zrezygnowano z projektowania standardowych komórek lokatorskich – wszystkie mieszkania zostały wyposażone w pomieszczenia pełniące funkcje gospodarcze (garderoby).

Wszystkie okna (również okna klatki schodowej) zaprojektowano w sposób umożliwiający mycie bez konieczności zatrudniania firm specjalistycznych.

W pokojach stosunek powierzchnia okien do powierzchni podłogi wynosi powyżej 1,6.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl