Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest utworzenie wielofunkcyjnego centrum literackiego pn. „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na terenie dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
 • BBGK Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Jan Belina Brzozowski  
 • Konrad Grabowiecki  
 • Wojciech Kotecki  
 •  
 • współpraca:  
 •  
 • Mateusz Góra  
 • Aleksander Maciak  
 • Tomasz Ploch  
 • Mariusz Wronowski  
 •  
 •  
 • http://www.bbgk.pl/  
 •  

URBANISTYKA

Terra Incognita


Skład Solny nie przynależy do żadnego z terytoriów miasta. Obszar jest odcięty od Wisły ulicą i wykopem. Jest oderwany od terenów przemysłowego Zabłocia linią kolejową. Nie należy także do XIX wiecznych kwartałów mieszczańskiego Podgórza.

Brak zdefiniowanego charakteru miejsca to jednocześnie wielki potencjał terenu na którym ma stanąć Centrum Planeta Lem. Zabłocie, dawny obszar przemysłowy ulega coraz szybszej gentryfikacji.
Planeta Lem jako wyjątkowe miejsce wzmocni powiązania pomiędzy Zabłociem a Podgórzem i przywróci miejscu jego wyjątkową tożsamość.

Proponujemy:
1. Stworzyć obszar ogólnodostępny w formie parku. W przyszłości park może stać się częścią większego założenia otuliny bulwarów Wisły.
2. Wytyczyć amfiteatralny plac wejściowy którego geometria wzmocni dwa najważniejsze powiazania funkcjonalne: z placem Bohaterów Getta i z mostem prowadzącym do centrum Krakowa. Plac osłonięty od ulicy, z kameralną kawiarnią, wodą oraz oczyszczaczem powietrza stanie się miejscem do spotkań. Amfiteatralny kształt będzie sprzyjał organizowaniu na nim imprez plenerowych.
3. Aktywować otoczenie poprzez szlak Planet Lema, w formie pętli otaczającej budynki. „Planety” to instalacje artystyczne oraz maszyny ( oczyszczacz powietrza, demonstrator technologii energooszczędnej, itp.) inspirowane światem stworzonym przez Stanisława Lema.

Skład Solny

Niepozorny, zaniedbany budynek jest świadkiem historii sięgającej czasów średniowiecza, historii o budowaniu potęgi Krakowa na handlu rzecznym - o białym złocie – minerale tak cennym, że używany był jako środek płatniczy. Do dziś angielskie słowo „salary” oznaczające wynagrodzenie, ma swój korzeń w łacińskim „sal” oznaczającym sól.

Skład Solny jest dla nas budynkiem w którym zdeponowana jest tożsamość miasta. Projekt adaptacji zachowuje w nienaruszonym stanie elewacje, oraz eksponuje najważniejsze fragmenty wnętrz - kolebkowe sklepienia i charakterystyczne schody. Zmiany we wnętrzach podkreślają oryginalną halową strukturę budynku.

Zadaszenie wejścia do Centrum Planeta Lem wykonane jest z bielonego betonu. Wyraźnie sygnalizuje nową funkcję budynku, pozwalając jednocześnie odczytać oryginalną kompozycję zabytku.

ARCHITEKTURA

Idea komunikacji.


Język, literatura, muzyka, matematyka i niezliczone inne formy komunikacji są podstawą naszej cywilizacji. Komunikacja rozwija się i spontanicznie ewoluuje zaczynając się do kontaktu dwóch stron, a kończąc na komunikacji globalnej. Od jej skuteczności zależy dalszy rozwój świata który nas otacza.

Jednak idealna komunikacja nie istnieje. Każda ze znanych jej form jest niedoskonała, pozostawia przestrzeń dla nieścisłości i różnorodnych interpretacji. Czy skuteczna komunikacja jest zawsze możliwa? W książkach „Solaris”, czy „Niezwyciężony” Stanisław Lem zdaje się zaprzeczać.
Dualizm idei komunikacji próbujemy wyrazić językiem architektury proponując dwa podobne budynki. Pierwszy jest otwarty na otoczenie, drugi zaś skupiony na swoim wnętrzu.

2 obiekty

Nowe budynki ewoluują z typologii hal przemysłowego Zabłocia. Duże rozpiętości i otwarty plan umożliwiają swobodną aranżacje wystawy stałej oraz wielofunkcyjnej. Oba nowe budynki mają taką samą zasadę konstrukcję ale inną powierzchowność. Budynek wielofunkcyjny jest transparentny i otwarty na otoczenie, budynek wystawy stałej jest zamknięty i skupiony na świecie wykreowanym przez Stanisława Lema.

Światło naturalne

Do galerii wystawy stałej światło naturalne trafia jako rozporoszone przez okna dachowe.

Budynek wielofunkcyjny ma zapewnione doświetlenie boczne. Szkło pokryte jest w 50 % białym rastrem. Od wnętrza zapewnia widok na otoczenie oraz możliwość projekcji multimedialnych. Dodatkowo zaproponowano rolety wewnętrzne umożliwiające całkowite zaciemnienie.

Materiały

Bielony beton stanowi 100% konstrukcji i większość elewacji zewnętrznej.
Bielone szkło stanowi 35% wszystkich elewacji.Oś przestrzenno-funkcjonalna to podłużna czarna betonowa posadzka. Łączy ona strefę wejścia, punkt informacyjny i kasowy, oraz foyer sali widowiskowej kończąc się czarnymi silosami prologu wystawy głównej.

Wystawa główna:
Prolog wystawy rozpoczyna się przed żelbetowymi silosami dwóch platform. Platformy zatrzymują się na najwyższej kondygnacji. Po przejściu pierwszych dwóch galerii zwiedzający wybiera jedną z dwóch klatek schodowych schodząc na niższy poziom. Kulminacyjny moment wystawy - spotkanie ze Stanisławem Lemem – podkreślony jest światłem przenikającym przez budynek przez dwa półokrągłe szklane silosy. W tym miejscu następuje epilog opowieści i wyjście na schody otwarte na park i Zabłocie.

Komunikacja

Pozioma – układ halowy wnętrz daje dowolność aranżacji poziomych dróg komunikacji.
Pionowa – centralne podwójne platformy mogą pomieścić 20 osób każda. Na krańcach hale posiadają ogólnodostępne klatki schodowe.

Ewakuacja.

Zastosowano dwa rodzaje klatek ewakuacyjnych: pojedyncze i zdwojone (nożycowe).

Konstrukcja

Obie hale to ustawione jedna nad drugą żelbetowe ramy. Trójkątne filary umożliwiają optymalne sprowadzenie obciążeń na płytę fundamentową.
Instalacje.

Podłoga podniesiona umożliwia dowolną aranżacje strefy wystawowej. Sufity podwieszone wyposażone są w listwy techniczne integrując systemy instalacyjne i zawiesia dla ekspozycji.

Rozwiązanie przyjazne środowisku

Przyjęto wykorzystanie wody szarej, rekuperację, gruntowe wymienniki ciepła, oświetlenie podstawowe ze źródeł LED, ogniwa PV na dachu, aktywne wykorzystanie naturalnego światła poprzez zastawanie rolet.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl