Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest utworzenie wielofunkcyjnego centrum literackiego pn. „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na terenie dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
  • SLAS
Skład zespołu:
  • Aleksander Bednarski  
  • Mariusz Komraus  
  •  
  • współpraca:  
  • Sonia Manssour - Stawiarska  
  •  
  •  
  • http://slas.com.pl/  
  •  

ZAŁOŻENIA IDEOWE:

Proponowana struktura urbanistyczna to system otwarty na zmiany oraz sugestie użytkownika i jest raczej szkicem przyszłej przestrzeni niż skończoną futurystyczną formą – rzeźbą. Jej obecne ukształtowanie jest wynikiem interpretacji szeregu danych, ograniczeń i możliwości wynikających z programu obiektu, planu miejscowego, oraz najbliższego kontekstu urbanistycznego i społecznego. Poszczególne funkcje zawarte w prostych pojemnikach - w formie równoległoboków mają za zadanie w najbardziej optymalny i efektywny sposób otworzyć budynek na przyszłe zdarzenia tworząc jednocześnie neutralne tło dla ekspozycji twórczości Stanisława Lema. Jedną z wartości dodanych w projekcie jest Publiczny Park – natura jest tutaj swoistą topografią i główną platformą łączącą i uzupełniającą program „Planety Lem”.

DYSPOZYCJE URBANISTYCZNE:

Głównym elementem proponowanego założenia urbanistycznego jest projektowany Park. Scala on nie tylko istniejącą zieleń i zabytkowy budynek Składu Solnego z nowym kompleksem ale w szerszym kontekście jest łącznikiem który za pomocą systemu ścieżek łączy „Planetę Lem” z Bulwarem Podolskim a tym samym i rzeką Wisłą. Przestrzeń publiczna parku jest również ważnym spoiwem nowego Centrum z lokalnymi użytkownikami, między innymi dla których w przyszłości wygospodarowano miejsce na centralny plac – interaktywną strefę aktywności „Planety Lem” – wyposażoną w plac zabaw, fitness i inne urządzania inspirowane charakterem twórczości Lema. Osadzone w zieleni budynki z uwolnionym wizualnie parterem zachęcają do przyjrzenia się działalności Centrum a powstała pomiędzy nimi przestrzeń jest wykorzystana jako plenerowa ekspozycja. Użytkownicy wydarzeń w „Planecie Lem” jaki i Parku są gwarantem bezpieczeństwa proponowanej przestrzeni publicznej. Kwestią otwartą jest włączenie obiektu w nowe kierunki miasta , takie jak stacja kolejowa czy lokalna zabudowa mieszkaniowa jednakże działania takie wymagają głębszej wiedzy i analiz ich realności.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl