Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest utworzenie wielofunkcyjnego centrum literackiego pn. „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na terenie dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie
I nagroda

<<< powrót
 • JEMS Architekci
Skład zespołu:
 • architektura:  
 • Aleksander Gadomski  
 • Katarzyna Kuźmińska  
 • Łukasz Krzesiak  
 • Paweł Majkusiak  
 • Maciej Miłobędzki  
 • Maciej Rydz  
 • Łukasz Stępnik  
 •  
 • JEMS Architekci  
 •  
 • architektura krajobrazu:  
 • Marta Tomasiak  
 •  
 • instalacje:  
 • Piotr Kliński  
 • Filip Pawlak  
 •  
 • Termostudio  
 •  
 • konstrukcja:  
 • Piotr Pachowski  
 •  
 • KiP  
 •  
 •  
 • http://jems.pl/  
 •  

Planeta Lem – pierwsze w Polsce wielofunkcyjne centrum literackie i wystawa poświęcona myśli i twórczości Stanisława Lema - mieścić się będzie na Podgórzu, pomiędzy Placem Bohaterów Getta a Wisłą, na szlaku miedzy kładką z Kazimierza i Cricoteką a Mocakiem i fabryką Emalia na Zabłociu.

Planeta będzie przestrzenią niezwykłą i eksperymentalną, ale jednocześnie nierozerwalnie związaną z miejscem, w którym się znajduje. Projekt zakłada rewitalizację i rozbudowę XVIII wiecznego budynku Składu Solnego. Charakterystyczne wnętrza tej dawnej stajni posłużyły jako inspiracja do stworzenie nowej struktury przestrzennej zbudowanej z powtórzonym we wszystkich kierunkach kubicznych modułów. Granica między projektowaną a istniejącą częścią jest celowo zatarta, a rozciągający się na całą działkę budynek przenika się z wewnętrznymi ogrodami.

Kubatura nowej części mieści się na parterze i w podziemiu, przez co nie dominuje nad Składem Solnym. Niektóre fragmenty nowej struktury wyrastają ponad dach i kształtują charakterystyczną, nieregularną sylwetkę budynku, nawiązującą charakterem do przypadkowego układu dachów warsztatów i chaotycznej zabudowy dawnego Podgórza. Nad Składem Solnym, który przez swoją długość stanowi najbardziej widoczny element otoczenia, wznosi się tylko pięć wież-peryskopów, sygnalizujących obecność Planety Lem w krajobrazie Krakowa.

Wnętrza nowego budynku nawiązują charakterem do twórczości swojego patrona: są logiczne i matematyczne, z prostych elementów tworzą bardzo skomplikowaną rzeczywistość. Forma budynku złożonego z wielu powtarzalnych modułów jest wynikiem konsekwentnego stosowania określonych reguł, a nie odgórnie wymyślonej stylistyki, dzięki czemu staje się ponadczasowa. Nie ma jednej, najważniejszej elewacji czy strony – jest demokratyczna i otwarta na zmiany. Mnogość kubicznych pomieszczeń pozwala na eksplorowanie wnętrza zgodnie ze scenariuszem wystawy bądź wyobraźnią zwiedzających, dając szansę wykreowania ogromnej ilości równolegle tworzonych opowieści.

Początkowo zrozumiała i logiczna przestrzeń budynku ulega deformacjom, zacierając horyzont i pozwalając spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy. Pofalowane fragmenty posadzki są "błędami" w systemie, oferującymi niezliczone możliwości ich wykorzystania. Odkształcenia łączą ze sobą oba poziomy Planety Lem, tworząc rodzaj widocznej ze wszystkich miejsc osi narracyjnej, wokół której zbudowane są wszystkie części wystawy. Ich kontynuację na zewnątrz stanowią porośnięte zielenią pagórki, służące odizolowaniu terenu od głośnych ulic i stworzeniu przyjemnej enklawy w intensywnym, miejskim otoczeniu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl