Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej
I nagroda

<<< powrót
 • Biuro Projektowe Krawczyk Ustupski Architekci
Skład zespołu:
 • Marcin Ustupski-Kaźmik  
 • Karolina Porada  
 • Aleksandra Kubacka  
 • Piotr Pokigo  
 • Piotr Martela  
 • Magdalena Kus  
 • Marcin Grüner  
 •  
 •  
 • http://tdastudio.pl/  
 •  

Uzasadnienie jury

„Za pracę, która najtrafniej oddaje ideę zagospodarowania zawartą w wytycznych konkursowych oraz odpowiada na postulaty mieszkańców, sąd konkursowy uznał koncepcję autorstwa biura projektowego Krawczyk Ustupski Architekci Sp. z o.o. Doceniono w niej podejście ekologiczne – w porównaniu z pozostałymi nadesłanymi opracowaniami w najmniejszym stopniu ingeruje w istniejące ukształtowanie terenu. Jako jedyna zawiera przy tym takie elementy, jak budki lęgowe dla ptaków czy siedliska dla owadów. Sąd konkursowy docenił też oryginalność zaproponowanej małej architektury i mebli miejskich. Za atut uznał również kładkę widokową, chociaż zalecił modyfikację jej wielkości i miejsca usytuowania.”

Opis projektu

Założenia koncepcyjne powstały  wyniku analizy terenu pod względem geologicznym, komunikacyjnym oraz historycznym. Jednym z głównych  założeń projektu jest projektowanie uniwersalne tzn. oparte na zasadzie równości w większym stopniu niż koncepcja ogólnej dostępności dla osób z obniżoną funkcjonalnością. Idea ta mimo dużych różnic wysokościowych realizowana jest poprzez dostępność komunikacyjną każdej części terenu opracowania (w tym kładki widokowej).

Podstawą kompozycji jest główna ścieżka biegnąca od ulicy Biskupiej aż do ulicy Pohulanka. W strefach 1 oraz 2 łączy się ona z drewnianą kładką stanowiącą jednocześnie element komunikacji (dostępny również dla osób niepełnosprawnych) jak i podniesiony punkt widokowy. Następnie przebieg traktu kontynuowany jest przez plac pod Neptunem oraz strefę 3 (relaksu) oraz strefę 4, gdzie dzięki systemowi ścieżek o odpowiednim nachyleniu (maksymalnie 8%), podzielonych spocznikami i wyposażonych w barierki, możliwe jest pokonanie istniejących skarp i udostępnienie wszystkim użytkownikom projektowanej altany oraz możliwości swobodnego wejścia / wyjścia z parku od strony ulicy Pohulanka.
 
Jednym z założeń projektowych było przybliżenie historii  miejsca opracowania a w szczególności lokalizacji dawnej kawiarni „Bischofshöhe – miejsca o bardzo istotnym znaczeniu dla lokalnej Polonii. W związku z powyższym planuje się odtworzenie przypuszczalnego obrysu murów budynku i zaznaczenie go w terenie za pomocą kamiennych nierównomiernych płyt. „Wewnątrz restauracji” planuje się wykonanie krzeseł i stolików barowych z „epoki”, mających nawiązać do dawnego ducha miejsca. Pozostałości murów, elementów ogrodzenia przewiduje się wyeksponować w lapidarium wokół dawnego budynku.


RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl