Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”
wyróżnienie

<<< powrót
  • WXCA
Skład zespołu:
  • arch. Paweł Grodzicki  
  • arch. Szczepan Wroński  
  • arch. Adrianna Bańczerowska  
  • arch. Krystian Tomczyk  
  • arch. Kacper Karpiński  
  • arch. Michał Poziemski  
  •  
  • http://www.wxca.pl/  
  •  

Dom studencki to szczególny typ budynku, który łączy wiele przeciwstawnych wymiarów: ciągłości i czasowości, powtarzalności i indywidualności, nawiązywania relacji i izolacji, wspólnoty i prywatności, pracy i odpoczynku, poczucia domu w oddaleniu od tego prawdziwego, etosu akademii z codziennością życia i wielu innych. Wszystko to sprawia, że dom studencki jest złożonym zjawiskiem społecznym, kulturowym, przestrzennym, programowym. Proponowana koncepcja wynika z powyższych obserwacji i opiera się na kilku podstawowych ideach:

Wioska akademik

Dom studencki w swym funkcjonowaniu przypomina bardziej miasteczko, wioskę, niż budynek. Będzie miejscem życia, pracy, odpoczynku dla kilkuset osób o bardzo różnorodnych rolach i potrzebach, przynależności i relacjach. Dlatego akademik, jak miasto, jest strukturą przestrzenną odpowiadającą na tę odmienność na wszystkich poziomach relacji społecznych. Każdy z mieszkańców będzie mógł zbudować swój własny świat w ramach całości, wybierając te elementy, które tworzą jego indywidualną strefę komfortu.

Wspólnota / przynależność / odrębność

Tworzenie społeczności to jedna z podstawowych właściwości życia w domu studenckim. Znaczenie ma zarówno prywatność i oddzielenie, jak i różne stopnie włączenia w życie całej wspólnoty. Kluczowe dla koncepcji jest wyraźne wytworzenie w ramach całości mniejszych społeczności – Domów.

Domy - kolonie

Domy to mniejsze jednostki – grona, klastry - wyróżnione strukturze całości i pozwalające na budowanie przynależności społecznej w mniejszych grupach. Każdy z domów jest kolonią ok. 10 jednostek liczących 30-40 mieszkańców, zintegrowanych wokół dwukondygnacyjnych przestrzeni wspólnych kuchni i salonu. Domy są wyróżnione w bryle oraz strukturze wewnętrznej aby zapewnić poczucie identyfikacji z własną lokalną społecznością. Każda z kolonii zawiera różne typy jednostek mieszkalnych dla zwiększenia różnorodności relacji społecznych. Puste przestrzenie pomiędzy poszczególnymi domami rozdzielają wizualnie kolonie, są jednocześnie łącznikami służącymi nawiązywaniu kontaktów między sąsiadującymi społecznościami – zawierają ogrody-oranżerie, funkcje rekreacyjne lub dodatkowe miejsca pracy wspólnej.

Kontrolowana nieregularność

Istotnym celem stało się uniknięcie syndromu hotelowego i zapewnienie maksymalnego wrażenia kameralności i „domowości” układu przestrzennego części mieszkalnej. Wyjściowy typowy układ traktów został przekształcony geometrycznie w kierunku częściowej nieregularności: jednostki domów zostały rozsunięte i nieznacznie przemieszczone, zgrupowane w dwupoziomowe sekcje narożne, połączone schodami. W ten sposób skrócono wizualnie korytarze, zwiększono kameralność wnętrz poszczególnych domów. Przestrzenie wspólne są rozmieszczone w różny sposób na rzucie, a ich ukształtowanie nie jest powtarzalne, wszystko dla uniknięcia monotonii, a nadania poczucia indywidualności i różnorodności.

Rynek i dzielnica mieszkalna

Bryła i przekrój budynku odzwierciedlają funkcjonowanie całej wspólnoty oraz jej relacje z otoczeniem kampusu. Strefy mieszkalne studentów zostały wyniesione w górę, by dać miejsce dla centralnego placu – rynku otoczonego wspólnymi usługami w dwóch kondygnacjach parterowych. Rynek jest centralną przestrzenią społeczną całego akademika, a jednocześnie łącznikiem z publicznymi terenami kampusu. Wnętrze dziedzińca zostało wykończone - w odróżnieniu od fasady zewnętrznej – w materiałach drewnopochodnych, ciepłych, nadając mu ludzki i domowy klimat.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl