Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”
II nagroda

<<< powrót
  • JEMS Architekci
Skład zespołu:
  • Aleksander Gadomski  
  • Katarzyna Kuźmińska  
  • Maciej Miłobędzki  
  • Maciek Rydz  
  • Jerzy Szczepanik Dzikowski  
  • Daria Żabińska  
  •  
  • http://jems.pl/  
  •  

IDEA PROJEKTOWA

„Akademik to społeczność. Miejsce spotkań. Miejsce znajdywania przyjaciół. Miejsce życia i pracy. Miejsce, które ma być lubiane. Dom, w którym na chwilę można zapomnieć o swoim domu.

Akademik potrzebuje wielokierunkowych kontaktów i relacji, alternatywnego systemu komunikacji, strefy więzi nieformalnych – dostępnej wszystkim wewnętrznej ulicy, która na wskroś przecina technicznie i użytkowo niezbędny system schodów i korytarzy. Szukaliśmy wartości dodanej, która stanie się „tematem”, osią aktywności mieszkańców akademika. Skośna „ulica” przecina na wskroś układ budynku. Jej ramiona rozpoczynają swój bieg w strefie hallu wejściowego i osiągają punkt kulminacyjny, niejako w opozycji do hallu, na najwyższym poziomie po przeciwnej stronie budynku.

Centrum stanowi „rynek” - dziedziniec, na którym zbiegają się różne formy aktywności. Otwarte są nań hall wejściowy z patiami na poziomie parteru ze świetlicą, salą ćwiczeń, kawiarnią. Życie akademika zajmuje część dziedzińca. Przejście łączące oba planowane place kampusu, po wschodniej i zachodniej stronie akademika, przebiega po południowej stronie dziedzińca i wplata się w układ terenów sportowo-rekreacyjnych, opadających tarasowo w stronę Dolinki Służewieckiej. Dziedziniec to także miejsce, które łączy akademik z miastem, jego systemem komunikacyjnym i sąsiadującymi terenami rekreacyjnymi.

Budynek ma układ modularny. Podstawowe typy pokoi wypełniają jeden lub dwa moduły tak, aby poprzez wymienność „zawartości modułu”, zapewnić możliwie pełną elastyczność w kształtowaniu procentowej struktury poszczególnych typów pokoi. Elastyczna struktura obejmuje też elewację, która ma układ uniwersalny, skoordynowany z każdym z planowanych typów pokoi. Sposób użycia przestrzeni pokoi studenckich może być – i jest – niestandardowy. Dla lepszego jej wykorzystania zaprojektowano łóżka położone wzdłuż elewacji z założeniem, że życie toczy się także na łóżku, gdzie się czyta i odpoczywa. Atrakcją jest okno, którego część „wypchnięta na zewnątrz” służyć może jako wnęka do siedzenia – parapet jest bowiem na wysokości łóżka. Druga część okna jest cofnięta i otwierana w celu wentylowania pokoju do zewnętrznej wnęki położonej za oknem osłoniętej cieniująca siatką.”

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl