Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej CENTRUM JANA PAWŁA II – „NIE LĘKAJCIE SIĘ” W KRAKOWIE
nagroda równorzędna

<<< powrót
  • AEDAS CE Sp. z o.o.
Skład zespołu:
  • Michał Kuś  
  • Martin Hyams  
  • Krzysztof Gryczyński  
  • Jarosław Krysiak  
  • Szymon Bańka 
Praca prezentuje koncepcję, w której krajobraz stać się ma nośnikiem znaczeń, jakie wyrażać ma architektura Centrum, przywołując nauki Jana Pawła II o umiłowaniu i szacunku do ziemi i o więzi człowieka z przyrodą, więzi zadanej przez Boga. Zastosowany w projekcie pomysł pozwala, operując tymi samymi środkami wyrazu, na uzyskanie jednorodnego charakteru ukształtowania przestrzennego obiektu o różnorodnych funkcjach. Ukształtowanie architektury wyłaniającej się z naturalnego podłoża, przykrytej zielonym dachem integruje ją z zagospodarowaniem terenu, tworzącym na całym otaczającym terenie rodzaj naturalnego parku. Z tego krajobrazowego ukształtowania wyodrębniają się tylko obiekty o funkcji religijnej – kaplice. Postać nadana tym obiektom - archetypu „domu”- w sposób niezrozumiale uproszczony wyraża ich sakralny charakter. Dotyczy to szczególnie kaplicy, a przedstawione rysunkiem jej ważne wnętrze jest naiwne. Praca przedstawia czytelne i dobre rozwiązania funkcjonalne i powiązania poszczególnych elementów programu. Zastosowane rozwiązanie, nie poparte doświadczeniem w warunkach polskich, budzi obawy i zastrzeżenia ze strony Zamawiającego i przyszłego użytkownika obiektu, dotyczące warunków eksploatacyjnych.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl