Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali sportowej w Piotrkowie Trybunalskim
Projekt konkrsowy

<<< powrót
  • MAMGUSTA Pracownia Projektowa Sebastian Tabędzki
Skład zespołu:
  • Sebastian Tabędzki  
  • Łukasz Lautsch  
  • Weronika Budnik  
  • Małgorzata Grzybowska  
  •  
  •  
  • http://www.mamgusta.com/  
  •  

Projektowany obiekt to przebudowa hali sportowo – widowiskowej RELAX w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 3-go maja 6b. Teren inwestycji znajduje się w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia Piotrkowa Trybunalskiego wpisanego do rejestru zabytków. Obiekt projektowany jest w miejscu istniejącej hali, która poddana zostanie przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania.

Z uwagi na wymagania zamawiającego dotyczące rozgrywek sportowych mających spełniać wymagania międzynarodowych organizacji sportowych obiekt wymaga niemal całkowitej zmiany.

Podstawowe założenie projektu zakłada rozbiórkę obudowy istniejącej hali i pozostawienie jedynie trybuny południowej. Zostanie ona poddana pracom adaptacyjnym. Ramowy schemat konstrukcyjny istniejącej hali zostanie w całości usunięty. Możliwe jest ewentualne wykorzystanie fragmentów starej konstrukcji po jej dostosowaniu. Projektowany budynek respektuje istniejące połączenie z budynkiem administracyjno – biurowo – gastronomicznym, układ sieci i instalacji oraz złożony kontekst urbanistyczny w tym sąsiedztwo budynku starej destylarni.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie atrakcyjnego funkcjonalnie i estetycznie obiektu, który harmonijnie wpisany w kontekst urbanistyczny i kulturowy wyznaczy nową jakość przestrzeni publicznej i przyczyni się do poprawy infrastruktury sportowej miasta.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl