Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn.: Zagospodarowanie działek położonych przy ul. Siennieńskiej wraz z obiektami budowlanymi pn. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych"
II nagroda

<<< powrót
  • Agata Parzentna, Michał Kucharski, Mateusz Piwowarski, Bartosz Michalski
Skład zespołu:
  • Agata Parzentna  
  • Michał Kucharski  
  • Mateusz Piwowarski  
  • Bartosz Michalski 

IDEA – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

- maksymalne udostępnienie terenu jako przestrzeni publicznej
- rozdzielenie różnych rodzajów komunikacji
- optymalne rozwiązanie strefy parkingowej
- stworzenie małego obiektu kubaturowego przyciągającego mieszkańców
- brak konkurencji zagospodarowania w stosunku do zabudowań dawnego browaru

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Stan istniejący


Teren objęty opracowaniem konkursowym obejmuje obszar znajdujący się przy historycznych zabudowaniach browaru. Obecnie jest on częścią placu budowy realizowanej inwestycji rewitalizacji obiektów. W granicach opracowania znajdują się dwa mniejsze budynki (oznaczone przez Organizatora symbolami G i H). Teren ten ma służyć również komunikacyjnej obsłudze całości założenia i zapewniać odpowiednią ilość miejsc parkingowych.

Koncepcja

Dążąc do jak najkorzystniejszych rozwiązań zdecydowano się na przeprojektowanie wewnętrznego układu drogowego wraz z miejscami postojowymi oraz strefy przy budynkach.

Działania projektowe miały na celu przede wszystkim wykorzystanie jak największej części terenu jako strefy publicznej, wolnej od barier. Kluczowym stało się projektowanie tras pojazdów i pieszych w taki sposób, by nie dochodziło do ich krzyżowania się. W związku z czym parkingi i drogę poprowadzono wzdłuż granicy działki z zachowaniem odpowiednich odległości. Przestrzeń publiczna powinna być otwarta na miasto, a tym samym jego ulice – ciągi komunikacyjne. „Wyrzucenie” komunikacji kołowej na zewnątrz spowodowało również szersze otwarcie się na ulicę Siennieńską, co może skutkować większym zachęceniem do wejścia i korzystania z przestrzeni.

Kolejnym krokiem było zaprojektowanie przestrzeni przy adaptowanym budynku i placu między budynkami. Zabudowa istniejąca jest zrealizowana w pasie przy ulicach Siennieńskiej i Polnej. Koncepcja kontynuuje zasady założenia i rozwiązuje się strefę przy budynku H niejako na przedłużeniu zewnętrznej i wewnętrznej linii zabudowy. W pasie tym znajdują się elementy rozgraniczające strefy publiczną drogi i placu – stanowią ich granicę. Jednocześnie nie są to elementy zamykające dostęp do odrębnych części zagospodarowania. Budynek będący w granicach opracowania zyskuje obszerny taras. Między nim, a parkingami umieszczone będą siedziska stworzone przy wykorzystaniu elementów drewnianych belek stropowych, składowane obecnie na placu budowy. Między rewitalizowanymi zabudowaniami browaru, a adaptowanym obiektem utworzono szerokie wejście - „bramę” na teren pomiędzy zabudowaniami. W miejscu tym wcześniej znajdował się wjazd na drogę wewnętrzną.

Centralną część założenia stanowi plac podzielony na dwie części – zieloną i wybrukowaną. Obie tworzą spójną obszerną całość udostępnioną całkowicie dla ruchu pieszego i różnego rodzaju aktywności. Zlokalizowana na południu część jest pokryta prawie w całości trawą i będą na niej zlokalizowane placyki rekreacyjne o różnych funkcjach – sportowe, rozrywkowe, czy wypoczynkowe. Na tym fragmencie pozostawia się wszystkie drzewa istniejące oraz wprowadza dodatkowe zadrzewienia stanowiące bufor od drogi i parkingów. Północna część placu będzie wykończona płytami betonowymi. Ma stanowić ona przedpole dla zabudowy i stwarzać dogodne warunki do przemieszczania się między wejściami do budynku. Rozwiązana jako utwardzona powierzchnia może stać się również obszarem do organizacji wydarzeń związanych z działalnością Ostrowieckiego Browaru Kultury. Organizowane na zewnątrz imprezy mogą stać się dodatkowym zachęceniem do skorzystania z oferty kulturalnej obiektów. Zdecydowano się na zachowanie w tej części istniejących nasadzeń, wydzielając wokół nich obszary na planie koła obsadzone trawą. Wokół centralnego placu przy parkinach stworzono ciąg pieszy o szerokości 2,5m.

Koncepcja zakłada zmianę lokalizacji stacji transformatorowej oraz rozbiórkę obiektów przy południowej granicy obszaru (według zaleceń Organizatora konkursu).

BUDYNEK H

Forma


Nie zakłada się zmiany formy istniejącego obiektu. Jego wyraz zmienia się dzięki dodaniu elementów wykończeniowych elewacji i dodatkowej przestrzeni tarasu przekrytej drewnianą ażurową konstrukcją. Zmianie ulega również artykulacja elewacji poprzez inne rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych.

Funkcja

Obiekt ma stanowić przestrzeń sprzyjającą spotkaniom mieszkańców. Zaprojektowano w nim mały lokal gastronomiczny i salkę, przeznaczoną do organizacji spotkań, zajęć, czy mniejszych imprez. Lokal gastronomiczny ma przyciągnąć ludzi i stanowić okazję do codziennego wykorzystywania obiektu. Umiejscowienie takiej usługi może sprzyjać również finansowaniu funkcjonowania budynku. Taras, będący integralną częścią założenia stanowi rozszerzenie przestrzeni wewnętrznej i może pozwolić na korzystniejsze wykorzystanie w okresie letnim i wiosennym. W budynku zaprojektowano również toaletę ogólnodostępną oraz pomieszczenie magazynowe.

Proponuje się, aby szczegółowy model funkcjonowania budynku został skonsultowany z mieszkańcami oraz radami osiedlowymi, które będą go wykorzystywać do realizacji swoich celów

Rozwiązania materiałowe i techniczne

Obiekt objęty opracowaniem będzie podlegał przebudowie, remontowi i adaptacji do nowych funkcji. Pozostawia się ściany zewnętrzne murowane. Demontażowi będą podlegały niektóre nadproża. Ściany wewnętrzne istniejące do całkowitej rozbiórki. Projektuje się nowe ściany wewnętrzne działowe jako wykonane z bloczków silikatowych, a w miejscach gdzie będzie to wymagane należy wzmocnić konstrukcję stalowymi belkami osadzonymi w ścianach nośnych. Przed przystąpieniem do projektu budowlanego należy sporządzić szczegółową ekspertyzę techniczną, celem stwierdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów. Cały budynek należy ocieplić 
i wykonać charakterystykę energetyczną. Wymianie będzie podlegało wykończenie dachu. Wszystkie elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej są przewidziane do demontażu. Nowe okna wykonane jako okna PCV lub aluminiowe w kolorze czarnym/ciemny grafit.

Budynek z zewnątrz wykończony tynkiem cienkowarstwowym w kolorze ciemny grafit/antracyt. Zewnętrzna konstrukcja zadaszenia wykonana z drewna modrzewiowego lub jesionowego. Na elewacji zachodniej zaprojektowano listwy drewniane montowane do muru. Jako akcent na tej elewacji przewidziano neon z nazwą lokalu, który będzie w budynku. Taras drewniany z desek ryflowanych na legarach, zdylatowany od budynku, osadzony na stopach żelbetowych.

W budynku należy przebudować wszystkie instalacje (wodno - kanalizacyjne, energetyczne, gazowe i teletechniczne). Należy podłączyć budynek pod system ciepłowniczy ogrzewający cały kompleks. W obiekcie można przewidzieć inteligentne systemy sterowania usprawniające jego działanie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl