Konkurs na koncepcję architektoniczną budynków Browaru i Manufaktury w Węgrowie
III nagroda

<<< powrót
 • Kwadratura Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Agnieszka Bojdecka  
 • Barbara Kaszyńska-Wrzosek  
 • Barbara Śliwowska  
 • Paweł Kubacz  
 • Anna Klochowicz  
 • Paweł Siewiera  
 •  
 •  
 • http://kwadratura.waw.pl/  
 •  

Założenie urbanistyczne.

Budynki browaru i tkalni swoją wielkością wpisują się w skalę otaczającej zabudowy jednorodzinnej. Spojrzenie przyciąga bryła klasztoru i kościoła stanowiąca dominantę dla całej okolicy. W naszym projekcie chcieliśmy nawiązać relację z budynkiem klasztoru. Wykreować przestrzeń, która nada odpowiednią rangę zabytkowemu browarowi i tkalni oraz pozwoli podziwiać klasztor z nowego miejsca.

KOMPOZYCJA – Niewielka działka wypełniona zabytkową zabudową narzuciła pewne rozwiązania. Podstawą naszej kompozycji jest droga prowadząca od ulicy do parku. Parking, plac, ogródek rekreacyjny są nanizane na tę oś. Kolejne funkcje terenu są wyznaczone niskimi gabionami i zróżnicowane materiałem posadzki.

ALEJA - Jedna z osi kompozycyjnych założenia parkowego jest również główną osią łączącą park z projektowanym terenem. Jest to bardziej oś widokowa bo ścieżka meandruje prowadząc od placyku w parku do furtki przy browarze. Przebiegająca od furtki ścieżka prowadzi wzdłuż głównej elewacji do placu, który oddziela przestrzeń rekreacyjną od parkingu i dalej do ulicy Kowalskiej.
materiał: nawierzchnia parkowa typu Hanse-grand, na obrzeżach z kostek betonowych poprzerastanych trawą.

PLAC - Plac pełni szereg funkcji: jest miejscem spotkań przed wejściem do parku, punktem widokowym na klasztor, parkingiem rowerowym, postojem przed wypożyczalnią sprzętu sportowego. Plac wyznaczony został przez elewację szczytową tkalni i relikt muru ceglanego. Jego kształt dopełnią gabiony wypełnione zabytkowymi cegłami i dachówkami uzyskanymi w trakcie remontu budynków.
materiał: płyty betonowych 120x120cm, na obrzeżach z kostek betonowych poprzerastanych trawą.

OGRÓDEK – Pomiędzy budynkami, alejką i placem powstaje przestrzeń, która została przypisana funkcjonalnie do kawiarni. Zielone podwórko z przestrzenną konstrukcją z żaglami przeciwsłonecznymi, stolikami w naszym założeniu będzie pełnił rolę ogródka letniego.
materiał: trawa strzyżona, kostki betonowe poprzerastane trawą.

PARKING – Od strony ul. Kowalskiej zaprojektowano wjazd na parking dla 10 samochodów i wyjście na ulicę. Ogrodzenie planujemy z niskich gabionów, jak przy budynkach, uzupełnione zielenią.
materiał: miejsca postojowe na eko-kracie, podjazd betonowy

ROŚLINY - Konieczne jest wizualne i „dźwiękowe” odizolowanie zielenią przestrzeni od sąsiednich działek z domami jednorodzinnymi. Temu ma służyć żywopłot wzdłuż północnej granicy, południową granicy planujemy wyznaczyć krzewami utrudniającymi przechodzenie (np. berberysy). Chcielibyśmy uniknąć grodzenia, które zakłóci widok na klasztor. Płożące rośliny pozostawiliśmy na relikcie ceglanego muru.

OŚWIETLENIE – Alejka łącząca ulicę z parkiem podświetlona została niskimi oprawami ogrodowymi. Na ściągach zadaszenia ogródka planujemy dodatkowe oświetlenie w części rekreacyjnej.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA – Planowana jest zamiana linii energetycznej biegnącej wzdłuż działki na linie kablową, podziemną. Budynki są wyposażone w przyłącza wody, kanalizacji i energii ale wymagają one wymiany. Planowane jest ogrzewanie/chłodzenie za pomocą pomp ciepła i
będzie to dodatkowa instalacja w obrębie działki.

DFA – zadaszenia ogródka typu „żagiel”, stoliki i krzesła lekkie chowane na noc do kawiarni, wygrodzenia stref – gabiony wypełnione dachówkami i cegłami rozbiórkowymi, wyposażone w drewniane siedziska, stojak na rowery przy ceglanym murze, wejście na teren parku bramą zgodną z projektem.

Założenia projektowe.

• remont zabytkowych budynków prowadzący do odtworzenia oryginalnej zabudowy
• pokazanie oryginalnej więźby browaru
• wyraźne zróżnicowanie zabytkowej substancji i współczesnej
• zastosowanie nowoczesnych materiałów dla podkreślenia nowoprojektowanych elementów a tym samym podkreślenia kształtu, proporcji i wzajemnej relacji zabytkowych obiektów.
• funkcjonalne uporządkowanie budynków – browar – kawiarnia na parterze i antresoli; tkalnia – wypożyczalnia sprzętu sportowego i zaplecze obsługi amfiteatru, małe biuro
• funkcjonalne uporządkowanie działki i podział na strefy– strefa parkingu, strefa „decyzji co dalej” - plac, strefa rekreacji - ogródek, strefa komunikacji - aleja
• wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych, które pozwoliłyby zabezpieczyć zabytek przed degradacją i jednocześnie zmniejszyły koszty utrzymania obiektu Browar + Manufaktura.

Na podstawie materiałów, które otrzymaliśmy od konserwatora w Siedlcach odtworzyliśmy pierwotne kształty i elewacje obu budynków. Analizę inwentaryzacji i archiwalnych elementów przedstawiono na planszy trzeciej

Oryginalne, zabytkowe bryły zostały połączone współczesną tkanką w postaci konstrukcji stalowej. Szklane ściany i dach są naszym zdaniem najbardziej odpowiednim materiałem do tego zadania. Łącznik pomiędzy budynkami funkcjonalnie przynależy do browaru. Rysunek nieistniejącej szczytowej elewacji tkalni została odtworzony również w szklanej formie. Od strony ulicy Kowalskiej będzie to elewacja frontowa, której nowoczesny kształt przyciągnie zainteresowanie gości. Szklany łącznik wyraźnie rozdziela zabytkowe budynki. Skontrastowanie nowych fragmentów zabudowy – szklanego łącznika i ściany szczytowej z istniejącą zabudową Browaru i Manufaktury pozwala na wierne odtworzenie proporcji zabytkowej zabudowy, podkreślenie historycznego układu i charakteru budynków.

Browar.

W browarze proponujemy szereg zabiegów technicznych. Pierwszy to budowa wspomnianego już łącznika, który pozwala wygospodarować brakującą powierzchnię na parterze a na antresoli daje możliwość podziwiania kościoła i klasztoru z nowej perspektywy. Wzmocnienie fundamentów i przejęcie ciężaru dachu to podstawowe czynności, które należy przeprowadzić. Chcemy pozostawić oryginalną więźbę ale jednocześnie zapewnić odpowiednią izolację cieplną i parametry wytrzymałościowe dachu bez zmiany jego formy. Nasza propozycja to dodatkowa więźba stalowa, która wejdzie pomiędzy istniejące krokwie. Wsparta na wysokości wieńca na stalowej podwalinie dodatkowo wzmocni mur. Konstrukcja zabytkowej więźby pozwala wprowadzić nową konstrukcję bez obciążania istniejącej. Docieplony dach pokryty zostanie dachówką esówką (odzyskaną zabytkową i wykonaną na jej wzór repliką). Ściany chcemy od środka docieplić cegłami z lekkiego betonu komórkowego, który wraz z tynkiem zewnętrznym pozwoli osiągnąć lepszy współczynnik przenikalności cieplnej.

Wnętrze. W środku również chcieliśmy wyraźnie rozróżnić zabytkowe i nowoprojektowane elementy poprzez zastosowanie nowoczesnych form i materiałów. Dominującym elementem w sali konsumpcyjnej jest drewniana więźba dachowa, którą proponujemy całkowicie odsłonić i podświetlić. Drugim elementem są stalowe schody ze szklanymi barierkami. Schody pomalowane na intensywnie żółty kolor (nawiązujący do koloru piwa)wraz z beczkami umieszczonymi pod spodem i grafitti na ścianie przedstawiającym mnicha przy pracy mają przypominać pierwotną funkcję budynku. Antresola jest miejscem gdzie można z bliska przyjrzeć się konstrukcji więźby dachowej i wyjrzeć w kierunku klasztoru przez szklany łącznik. Meble, których tu użyliśmy podkreślają klimat strychu swoim kształtem i fakturą. Na ceglanym kominie wisi lampa naftowa a na podłodze zawieruszona drewniana skrzynia. Na białym tle dachu odznaczają się wyraźnie zabytkowe krokwie. Szczytowa ściana tkalni, którą pieczołowicie chcemy wyremontować jest kolejnym, ważnym elementem, który pozwoli nam uzyskać strychowy nastrój.

Manufaktura – tkalnia.

Podstawową decyzją było przeorganizowanie funkcji. Przeniesienie wypożyczalni sprzętu sportowego ze środkowego pomieszczenia do pomieszczenia ze ścianą szczytową likwiduje szereg kolizji. Ruch związany z wypożyczalnią przenieśliśmy na plac. Pozwoli to na wydzielenie skweru przed budynkami na ogródek rekreacyjny. Również w środku nie ma zderzenia ruchu wypożyczających z aktorami przygotowującymi się do występu w amfiteatrze. Zyskuje na tym również zaplecze teatru, które jest teraz pomieszczeniem z niezależnym wejściem. Dzięki odnalezieniu ikonografii z czasów kiedy tkalnia była jeszcze w dobrym stanie mogliśmy przywrócić oryginalny układ otworów okiennych i drzwi filongowych w futrynach z naświetlem. Wyeksponowaliśmy ścianę szczytową, która widoczna jest na antresoli kawiarni i w biurze oraz gzyms przebiegający teraz wewnątrz szklanego łącznika na parterze. Konstrukcję dachu, zniszczoną i nieautentyczną naszym zdaniem można wymienić na nową bez zmiany geometrii. chowana w warstwach dachu będzie niewidoczna. Należy zachować relikty drewnianego podciągu w toalecie 0.22.

Elewacja od strony ulicy Kowalskiej zyskuje rangę elewacji frontowej ale ta część dachu nie przetrwała. Nie przetrwała również ściana szczytowa z prostopadłymi odcinkami muru dłuższych elewacji. W tym miejscu proponujemy uzupełnienie kubatury szklanymi ścianami i dachem. Powstałe pomieszczenie przeznaczmy na wypożyczalnie sprzętu i punkt informacyjny. Będzie to najbardziej eksponowane miejsce od strony ulicy.

Wnętrze. Dzięki dużym przeszkleniom pomieszczenie wypożyczalni przenika się z otoczeniem i pozwala na podziwianie budynku klasztoru. Ściany i strop pozostawiamy białe, nowym elementem, który dominuje we wnętrzu są schody - stalowe, uformowane na podobieństwo złożonej kartki papieru ze szklanymi balustradami. Chcieliśmy w subtelny sposób przypomnieć pierwotną funkcję tkalni. Stąd zastosowanie plecionych mebli, płótno na przodzie lady wypożyczalni, splecione lampy pod kalenicą i biel na ścianach.

Pozostałe pomieszczenia mają ascetyczną formę wykończenia wnętrz – białe ściany. Jedynie na poddaszu, na styku z łącznikiem odkryliśmy zachowany szczyt budynku tak by po remoncie był ozdobą wnętrza.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl