Konkurs architektoniczno – urbanistyczny na zagospodarowanie terenów nasypów kolejowych w rejonie ulicy Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej
Projekt konkursowa

<<< powrót
  • arch. Andrzej Duda z zespołem
Skład zespołu:
  • arch. Andrzej Duda  
  • Katarina Kędrak  
  • Alicja Łazarska  
  • Grzegorz Cudak  
  • Kacper Kania  
  • Natalia Tadla 

IDEA

Zabudowa ma prostą, lekką formę, charakteryzuje się powtarzalnością, ciągłością oraz dopasowaniem do działki, na której się znajduje. Ważnym elementem jest kładka na wysokości pierwszego piętra, stanowiąca idealne miejsce na spacery i dojście do hali usługowej z budynków mieszkalnych. Budynki mają formy proste, powtarzalne, wzbogacone o perforacje i zieleń. Cały kompleks budynków jest zaprojektowany tak, aby użytkownicy przebywali w naturalnym i dostosowanym do rekreacji miejscu. Po analizie kompozycji przeszliśmy w formy proste i pasujące do aktualnej zabudowy miasta, rezygnując ze zbyt abstrakcyjnych rozwiązań.

PODZIAŁ FUNKCJI

Teren podzielony jest na trzy strefy: A – południowa, usługowo-mieszkaniowa, B – wschodnia, usługowa oraz C – północna, mieszkaniowa. Do każdej strefy jest doprowadzona droga, ścieżka rowerowa i chodniki, dzięki czemu dotarcie do budynków nie stanowi problemu. Dzięki połączeniu zabudowy mieszkaniowej i usługowej,a także dopełnienie jej o sprawną komunikację projekt uwzględnia potrzeby oraz oczekiwania wszystkich potencjalnych odbiorców.

STREFA USŁUGOWA I/LUB MIESZKANIOWA

Strefa A składa się z budynków wolnostojących o wymiarach 40 na 24 m. Mogą one pełnić funkcję mieszkaniową i usługową. Obiekty swoją formą i usytuowaniem, a także wsparte komunikacją, przyciągają klientów z obu miast podobnie jak w przypadku usług w strefie B. Dzięki spójnej formie i perforacji budynki stanowią nawiązujący, lecz kontrastowy element całej zabudowy na tym terenie. Dzięki niskiej zabudowie w tej części działki, mieszkańcy mają widok na piękno natury, zieleń i otwartą przestrzeń.

STREFA USŁUGOWA

Strefa B to hala usługowa o wymiarach 120 na 32 metry i wysokości 3 kondygnacji z wyjątkiem wieży, która ma 13 kondygnacji. Wejścia do budynku znajdują się od każdej strony, co gwarantuje dostępność dla konsumentów z Chorzowa i Rudy Śląskiej.

STREFA MIESZKANIOWA Z MAŁĄ USŁUGĄ

Strefa C to zespół 5 budynków mieszkalnych z usługami na parterze oraz z zadaszonym parkingiem dla mieszkańców i miejscami postojowymi dla klientów. Każda z brył jest połączona kładką oraz zielonym dachem parkingów. Budynki mają po 8 kondygnacji oraz po 40 mieszkań o powierzchni od 40 do 70 m2, dodatkowo każdy budynek posiada 2 mieszkania dwupoziomowe o powierzchni powyżej 80 m2. Komunikacja wewnątrz złożona jest ze schodów i windy w każdym budynku. Odpowiednie usytuowanie tych budynków względem siebie i względem działki gwarantuje korzystne doświetlenie mieszkań.

EFEKT

Pomimo wpisania obiektu w zastaną zabudowę zaprojektowane obiekty architektoniczne stanowią rozpoznawalną ikonę i serce miasta.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl