Konkursu na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy
III nagroda

<<< powrót
  • MUFA Studio Projektowe
Skład zespołu:

CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej, wymiana istniejących budynków o niskiej wartości architektonicznej i gabarytach nie pasujących do zabudowy śródmiejskiej oraz poprawienie atrakcyjności wizualnej tego obszaru od strony ronda J.S. Trajtlera i węzła komunikacyjnego Zaświaty.

Uwzględniając lokalizację terenu objętego opracowaniem, na obrzeżach strefy śródmiejskiej, konieczne było dostosowanie nowoprojektowanej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej, zarówno pod kątem usytuowania budynków jak i ich wysokości oraz proporcji. Ważną kwestię stanowiło także stworzenie atrakcyjnej wizualnie kompozycji architektonicznej poprawiającej wygląd zaniedbanego do tej pory obszaru Śródmieścia. Istotne w procesie projektowym okazało się też wymaganie konkursowe o zachowaniu i adaptacji istniejącej kamienicy przy ul. Rycerskiej 13, która stanowi zabudowę w stylu eklektycznym z elementami neorenesansowymi i neomanierystycznymi.

Kolejnym wymaganiem konkursowym było podzielenie inwestycji na 2 etapy, z których pierwszy obejmować miał teren działek nr 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 49, 50 i 51 o łącznej powierzchni 5069m2, a drugi – teren działek nr 46, 47, 48 o łącznej powierzchni 961m2. Z uwagi na powyższe wymaganie projektowana zabudowa musiała uwzględniać kolejność realizacji poszczególnych etapów inwestycji, tak aby zabudowa z etapu pierwszego mogła spełniać swoje funkcje architektoniczne i wizualne samodzielnie, a w przyszłości tworzyć spójną kompozycję z budynkiem etapu drugiego.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaproponowana zabudowa (obu etapów inwestycji) składa się czterech nowoprojektowanych budynków oraz adaptowanej kamienicy przy ul. Rycerskiej 13.

Budynki od strony ulicy Zygmunta Augusta zostały zaprojektowane w jednym ciągu, tworząc jednolitą pod kątem architektonicznym bryłę, z centralnym wjazdem na teren wewnętrzny. Kontynuację tej zabudowy tworzy budynek na rogu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej, przeznaczony do realizacji w drugim etapie inwestycji. Budynki te zostały zaprojektowane jako pięciokondygnacyjne z wyższą częścią od strony szczytowej (od strony ronda J.S. Trajtlera) w postaci antresoli. Zaproponowana wysokość spełnia wymagania pod kątem urbanistycznym i historycznym dla tego obszaru (wyższa zabudowa zaburzyła by istniejącą na tym terenie strukturę). Z uwagi na bardzo dobre skomunikowanie tego terenu (pętla autobusowa i tramwajowa, bliskość Dworca PKP oraz węzła komunikacyjnego) w kondygnacji parterowej przewidziano lokale usługowe z wejściami bezpośrednio od strony ulicy, a proponowane dla nich funkcje to gabinety lekarskie, salony kosmetyczne spa, gastronomia. Od strony dziedzińca zaprojektowano garaże indywidualne. Na kondygnacjach 2-5 i antresoli przewidziano mieszkania o zróżnicowanych strukturach od dwupokojowych z aneksami kuchennymi do czteropokojowych z aneksami kuchennymi (powierzchnie użytkowe mieszkań w granicach 40-80m2).

Budynek od strony ulicy Rycerskiej zaprojektowano nawiązując skalą od adaptowanej kamienicy oraz obiektów sąsiednich jako czterokondygnacyjny. Na kondygnacjach 1-4 przewidziano mieszkania o zróżnicowanych strukturach od dwupokojowych z aneksami kuchennymi do czteropokojowych z aneksami kuchennymi (powierzchnie użytkowe mieszkań w granicach 40-80m2).

W kamienicy przy ul. Rycerskiej 13 zaprojektowano przebudowę każdej kondygnacji celem dostosowania do nowoprojektowanych mieszkań oraz remont elewacji (zgodnie z wymaganiami Konserwatora).

Usytuowano dwa wjazdy na teren wewnętrzny – jeden (główny) od strony ulicy Zygmunta Augusta oraz drugi od strony ulicy Rycerskiej (wykorzystujący istniejącą lokalizację).

Na terenie wewnętrznym, z uwagi na dużą ilość mieszkań, a co za tym idzie mieszkańców, zaprojektowano znaczny obszar zielony oraz duży plac zabaw, tak aby uatrakcyjnić codzienne życie w centrum miasta (przy dużych traktach komunikacyjnych).

Projektowana zabudowa przy użyciu współczesnego detalu odwołuję się skalą, proporcjami i podziałami fasad do architektury historycznej.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE

Forma nowoprojektowanych budynków pozwala na realizację w technologii tradycyjnej. Ściany nadziemia nośne murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm, ściany działowe murowane z bloczków gazobetonowych gr. 12cm. Ściany podziemia - betonowe. Stropy - żelbetowe monolityczne, np. Filigran. Balkony – płyty żelbetowe prefabrykowane z wkładką termoizolacyjną Schock Isokorb. Dach o układzie mansardowym w konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej.

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych ze styropianu EPS 031 gr. 20cm, dachu – z wełny mineralnej gr. 20cm. Celem poprawienia izolacyjności akustycznej pomiędzy mieszkaniami na poszczególnych kondygnacjach przewidziano izolację ze styropianu akustycznego o wskaźniku zmniejszenia poziomu uderz. ≥ 30dB.

W celu zminimalizowania powierzchni szachtów wentylacyjnych zaprojektowano wentylację hybrydową mieszkań. Wszystkie budynki (poza adaptowaną kamienicą) zostaną wyposażone w dźwigi hydrauliczne.

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo linii kolejowej, torowiska tramwajowego oraz węzła komunikacyjnego i związane z tym duże natężenie hałasu niezbędne jest zastosowanie rozwiązań poprawiających akustykę budynków, a co za tym idzie komfort ich mieszkańców. Do proponowanych rozwiązań w w/w kwestii należą: murowanie ścian zewnętrznych z bloczków wapienno-piaskowych, stolarka okienna o podwyższonych parametrach akustycznych, nawiewniki okienne z wytłumieniem akustycznym oraz tłumiki akustyczne montowane przed nasadami wentylacyjnymi.

Z uwagi na lokalizację inwestycji w rejonie dużego zadymienia paleniskami węglowymi w okresie zimowym istotną kwestią jest zapewnienie szczelności budynków, tak aby maksymalnie uchronić mieszkańców przed napływem
szkodliwego smogu.

W ramach inwestycji przewidziana jest także przebudowa i remont kamienicy przy ul. Rycerskiej 13. W związku z tym konieczne będzie wykonanie prac izolacyjnych fundamentów, wymiany stropów drewnianych międzykondygnacyjnych na płytę żelbetową wylewaną na belkach stalowych, remontu elewacji, a także innych prac podyktowanych planowaną adaptacją budynku.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl