Konkursu na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy
II nagroda

<<< powrót
  • ARSPLAN Grzegorz Rosa
Skład zespołu:
  • Grzegorz Rosa  
  • Urszula Baranowska  
  • Adam Libera  
  • współpraca:  
  • Halina Sierocka  
  •  
  •  
  • http://www.arsplan.pl/  
  •  

LOKALIZACJA

Przedmiotowy teren położony jest w północno-wschodniej części Bocianowa na obrzeżu strefy śródmiejskiej Bydgoszczy. Nieruchomość jest usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie pętli tramwajowej i autobusowej.

Odległości:
centrum miasta – 1600 m (Stary Rynek)
przystanek autobusowy i tramwajowy – 30 m
dworzec PKP – 450 m (Bydgoszcz Główna)
dworzec PKS – 2000 m

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W granicach opracowania zaprojektowano zespół mieszkaniowo-usługowy przewidziany do realizacji w dwóch etapach w granicach nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego.

Etap I

I etap obejmuje działki nr 45, 4/2, 46/1, 44/1 43/2 49, 50 i 51 obręb 113 położone pomiędzy ulicami Zygmunta Augusta i Rycerską.

Koncepcja zakłada realizację trzech budynków:
• Budynek nr 1 – istniejąca kamienica przeznaczona do przebudowy (funkcja mieszkalna)
• Budynek nr 2 – projektowany budynek wielorodzinny (4 kondygnacje)
• Budynek nr 3 – projektowany budynek wielorodzinny z usługami w parterze (7-8 kondygnacji)

W zagospodarowaniu terenu uwzględniono plac zabaw dla dzieci, tereny zieleni, śmietnik, parking oraz dojścia i dojazdy. Dojazd do posesji planuje się zgodnie z wytycznymi Zamawiającego od strony ul. Zygmunta Augusta. Od strony ul. Rycerskiej planuje się wyłącznie dojście piesze. Projekt zakłada ogrodzenie całej nieruchomości.

Etap II

Drugi etap obejmuje działki nr 46, 47 i 48 obręb 113 położone przy ulicy Rycerskiej.

Na terenie tym zakłada się realizację jednego narożnego budynku wielorodzinnego z usługami w parterze (5-6 kondygnacji) stanowiącego połączenie zabudowy stanowiącej etap pierwszy. Z uwagi na bardzo małą powierzchnię nieruchomości obsługa komunikacyjna projektowanej zabudowy będzie się odbywała poprzez teren etapu pierwszego.

UZBROJENIE TERENU

Przewiduje się realizację następujących przyłączy:

• doprowadzenie energii elektrycznej - projektowane z sieci miejskiej
• doprowadzenie wody – projektowane do sieci miejskiej
• odprowadzenie ścieków sanitarnych – projektowane do sieci miejskiej
• odprowadzenie wód powierzchniowych - projektowane do sieci miejskiej
• centralne ogrzewanie – z istniejącej sieci KPEC

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

ETAP I


Przyjęto program funkcjonalno-użytkowy projektowanych budynków zgodny z wymaganiami konkursu.
Zaprojektowane dwa budynki oraz przebudowano istniejącą kamienice przy ul.Rycerskiej 13. Zaprojektowano łącznie 5 lokali usługowych, 92 mieszkania, 92 komórki lokatorskie, 87 miejsc postojowych (40 miejsc parkingowych na terenie posesji i 47 miejsc postojowych w garażach), 6 wózkowni, 2 węzły cieplne, 3 pomieszczenia techniczno-socjalne dla obsługi gospodarczej budynków) oraz konieczne do obsługi technicznej budynków pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

ETAP II

Etap II obejmuje budynek wielorodzinny z usługami w parterze. Zaprojektowano łącznie 3 lokale usługowych, 32 mieszkania, 32 komórki lokatorskie, 28 miejsc postojowych w garażu – z uwagi na małą powierzchnie posesji zastosowano dwupoziomowe stanowiska postojowe), 2 wózkownie, 1 węzły cieplne, 1 pomieszczenia porządkowe dla obsługi gospodarczej budynków) oraz konieczne do obsługi technicznej budynków pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE

Budynki przewidziano do realizacji w technologii tradycyjnej, częściowo uprzemysłowionej.
• fundamenty – żelbetowe monolityczne
• słupy - żelbetowe monolityczne
• ściany zewnętrzne – cegła sylikatowa 24 cm + styropian
• ściany nośne – cegła sylikatowa gr.24 cm
• ściany działowe łazienek – cegła sylikatowa gr.12 cm
• ściany działowe komórek lokatorskich – siatka stalowa
• ściany działowe pozostałe – bloczek gipsowy gr.8 cm
• stropy – typu filigran gr.20 cm
• wieńce - żelbetowe monolityczne
• stropodach – wentylowany, płytki korytkowe, dach pogrążony
• nadproża – żelbetowe prefabrykowane i monolityczne
• tynki zewnętrzne – sylikatowe i mineralne

PROJEKTOWANE PRZEGRODY CIEPLNE

• Ściana zewnętrzna U = 0,23 W/m2K
• Ściana zewnętrzna (fasada szklana) U = 1,1 W/m2K
• Ściana przy gruncie U = 0,38 W/m2K
• Ściany wewnętrzne U = 1,00 W/m2K
• Strop wewnętrzny (nad garażem) U = 0,25 W/m2K
• Stropodach U = 0,18 W/m2K
• Stropodach (taras) U = 0,18 W/m2K
• Drzwi zewnętrzne U = 1,50 W/m2K

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

Budynki przewidziano do wyposażenia w następujące instalacje wewnętrzne
• instalacja wody zimnej i ciepłej,
• instalacja kanalizacyjna – sanitarna i deszczowa,
• instalacja c.o. - ogrzewanie miejskie poprzez węzeł cieplny w budynku,
• instalacje elektroenergetyczne (oświetleniowa, gniazd wtykowych),
• instalacja telefoniczna,
• instalacja tv,
• instalacja odgromowa.

OŚWIADCZENIE DOT. WSKAŹNIKA E

Oświadczam, że wartość wskaźnika E dla każdego z budynków będzie co najmniej o 15% mniejsza od wartości granicznej E0 oraz, że przyjęte rozwiązania budowlane i instalacyjne będą spełniać wymagania dotyczące oszczędności energii cieplnej, zawarte w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Polskich Normach oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.

INFORMACJA O DOSTOSOWANIU MIESZKAŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zagospodarowanie terenu nieruchomości oraz sam budynek są przystosowane do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych. Wszystkie wejścia do budynków przystosowane są do korzystania przez osoby niepełnosprawne bez dodatkowych urządzeń. W projektowanym budynku przewidziano poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim na wszystkich kondygnacjach mieszkalnych i garażu podziemnym dzięki zastosowaniu dźwigów osobowych. Na parkingu terenowym przewidziano 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl