Konkurs na koncepcyjny zagospodarowania alei Marii Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej w Komorowie
II nagroda

<<< powrót
 • Ostrowscy Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Jarosław Ostrowski  
 • Dagmara Ostrowska  
 •  
 • współpraca autorska:  
 • Agata Helicka  
 • Aleksandra Mróz  
 • Małgorzata Kwiczała  
 • Magdalena Smulczyńska  
 • Anna Supera  
 •  
 •  
 • http://www.ostrowscyarchitekci.pl/  
 •  

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała II Nagrodę

Praca konkursowa otrzymuje II Nagrodę za prawidłowe rozpoznanie skali zadania projektowego, trafny podział na strefy o zróżnicowanej funkcji oraz podkreślenie charakteru zabytkowej części Al. Marii Dąbrowskiej. Sąd konkursowy docenił atrakcyjność autorskich rozwiązań elementów zagospodarowania terenu i małej architektury. Za interesujące uznano propozycję integrującego mieszkańców placu miejskiego, rozwiązanego jako kieszeń urbanistyczna powiązana z główną przestrzenią Alei. Dodatkowo za ciekawą uznano propozycję zieleni niskiej i średniowysokiej po północnej stronie ciągu pieszo-rowerowego. Doceniono rozwiązanie przestrzenne wokół kapliczki a także całościowe rozwiązania oświetlenie Alei.

W części studialnej, sąd zwrócił uwagę na prawidłowe rozpoznanie potrzeb komunikacyjnych w okolicach szkoły z zaproponowanym przebiciem ul. Skorupki, które odciąży ul. Kotońskiego (zatrzymywanie się przy szkole).

Za niewłaściwe uznano zbyt formalny kompozycyjnie pomysł falującej ścieżki, która przecina główny ruch pieszy i rowerowy. Zwrócono uwagę na zbyt duże natężenie elementów rekreacyjnych rozmieszczonych w przestrzeni Alei. Za wątpliwe uznano rozwiązanie materiałowe ścieżek i rozcinających je wjazdów na poszczególne posesje. Jury uznało za nieodpowiednie kompozycyjnie dosadzenie trzeciego szpaleru drzew wzdłuż posesji po północnej stronie Alei.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl