Konkurs na koncepcyjny zagospodarowania alei Marii Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej w Komorowie
I nagroda

<<< powrót
  • Jakub Heciak Architekt
Skład zespołu:
  • Magdalena Wojnowska-Heciak  
  • Jakub Heciak  
  • Katarzyna Starzycka  
  • Grzegorz Krzemień 

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała I Nagrodę

Praca konkursowa otrzymuje I Nagrodę za całościowe ujęcie przywracające Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie właściwą rangę, jako przestrzeni o szczególnym klimacie przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru alei spacerowej na całej jej długości. Przedstawione rozwiązania potwierdzają, iż obszar ten należy traktować w sposób integralny jako przestrzeń spójną kompozycyjnie i ciągłą, składającą się z elementów linearnych (komunikacja i zieleń) z miejscami wyróżnionymi. Autorzy zminimalizowali ingerencję w tradycyjny charakter alei. Podejście to uznano za podstawowy atut pracy. Przyjęte rozwiązania zachowują dominującą rolę zieleni poprzez utrzymanie i podkreślenie rangi układu alejowego drzew – pomnika przyrody – kompozycyjnie uzupełnionego innymi elementami roślinnymi. Zaproponowane rozwiązania uznano jednocześnie za najbardziej realne i ekonomiczne.

Praca spełnia większość założeń konkursowych, niemniej jednak znajdują się w niej rozwiązania dyskusyjne wymagające dopracowania na etapie przygotowania projektu. Sąd konkursowy uznał za nieodpowiednie kompozycyjnie dosadzenie trzeciego szpaleru drzew wzdłuż posesji po północnej stronie Alei. W części studialnej, Sąd zwrócił uwagę na nietrafne rozpoznanie potrzeb komunikacyjnych w okolicach szkoły. Szczegółowe uwagi są zawarte w zaleceniach pokonkursowych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl