Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu aquaparku z pływalnią wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Pawła II w Suwałkach
I nagroda

<<< powrót
  • Restudio Architektury
Skład zespołu:
  • Rafał Jacaszek  
  •  
  • współpraca:  
  • Maciej Jacaszek  
  • Roland Kwaśny  
  • Grzegorz Porębski  
  • Bartosz Zamorski 
Projekt AQUA-PARKU Z PŁYWALNIĄ przy ulicy Jana Pawła II jest wynikiem analiz elementów mających wpływ na zewnętrzne postrzeganie budynku w zastanym otoczeniu jak i cel jakiemu budynek ma służyć czyli zapewnienie integralnego działania bardzo zróżnicowanych funkcji budynku przy szczegółowym uwzględnieniu oczekiwań przyszłych użytkowników. Obiekt miałby stać się wraz z Centrum konferencyjno-szkoleniowym stymulatorem do nowych działań inwestycyjnych.
W naszych rozważaniach uwzględnialiśmy także charakter zabudowy najbliższego sąsiedztwa - skalę, materiały, stylistykę budynków powstałych na początku ubiegłego wieku. Staraliśmy się wyodrębnić z nich cechy ponadczasowe. Teren przewidziany dla budowy AQUA-PARKU znajduje się na terenach po wojskowych które to z kolei tworzą ważny element w skali całego miasta. Układ urbanistyczny tworzą podłużne budynki koszar zatopione w zieleni. Takie sąsiedztwo i układ „zatopionych pojedynczych budynków” zainspirował nas do tego aby ten istniejący układ powtórzyć tworząc tym samym kompozycje budynków zatopionych w Parku. Budynek pływalni podporządkowuje się tej kompozycji.
Dla zapewnienia niskich kosztów realizacji i utrzymania obiektu jako wytyczną formalną architektury przyjęto zwartą bryłę prostopadłościanów w których zlokalizowano baseny i funkcje towarzyszące. Formy te zostały zmiękczone w strefie wejściowej za pomocą płynnej linii ścian wpisując się w ten sposób w swobodny układ ścieżek komunikacji pieszej.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl