Konkurs na koncepcję architektoniczną hali sportowej w Legionowie
III nagroda

<<< powrót
Skład zespołu:
  • arch. Jarosław Krysiak  
  • arch. Piotr Jasiński  
  • arch. Barbara Borowik-Krysiak  
IDEA
Lokalizacja budynku Hali Sportowej została zaplanowana przez Miasto na terenach mających spełniać funkcje rekreacyjno-sportowe. Zlokalizowany jest pomiędzy istniejącym kompleksem obiektów sportowych (stadion piłkarski, boiska treningowe, korty tenisowe), a niezagospodarowanymi jeszcze terenami parku leśnego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny osiedli mieszkaniowych, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Niewątpliwie największym walorem terenu zainwestowania jest otaczająca go zieleń, która nie została jeszcze poddana działaniom ekspansji urbanizacyjnej, a mająca szansę stać się wraz z wspomnianym kompleksem sportowym strefą wypoczynku, rekreacji i aktywności sportowej mieszkańców Legionowa. Dlatego też w trakcie rozważań nad koncepcją architektoniczną budynku postawiliśmy sobie następujące cele do zrealizowania:
- Uzyskanie odpowiedniej skali obiektu odpowiadającej zadanej funkcji, a zarazem wpisującej się harmonijnie w otaczający krajobraz leśny oraz niską zabudowę domów jednorodzinnych,
- Zajęcie możliwie jak najmniejszego terenu zabudowy poprzez skupienie funkcji w gabarytach jednego obiektu,
- Powściągliwość w kreowaniu przestrzennym i estetycznym bryły architektonicznej obiektu będącego tłem dla otaczającej go zieleni oraz stworzenie wrażenia budynku „wyrastającego z lasu”.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budynek zaprojektowano na obrysie prostokąta usytuowanego dłuższą osią prostopadle do ul. Jana III Sobieskiego, z głównym wejściem od strony tejże ulicy, która to, podlega planom przebudowy w dwujezdniową aleję z bulwarem zieleni pośrodku, mającą stać się ważną miejską arterią komunikacyjną.
Obiekt zlokalizowano wzdłuż północnej linii zabudowy przewidzianej przez inwestora. Teren inwestycji podzielono na następujące strefy funkcjonalne:
- Północna (pomiędzy boiskiem treningowym, a budynkiem) – strefa techniczna z drogą dojazdową dla zaopatrzenia serwisu technicznego,
- Południowa –strefa parkowa z pozostawioną maksymalną liczbą istniejących drzew, z małą architekturą i ciągami pieszymi,
- Zachodnia – przedpole wejścia głównego i czasowe miejsca postoju dla autokarów sportowców i samochodów VIP. Strefa w sąsiedztwie parkingów ogólnodostępnych i przystanków komunikacji miejskiej,
- Wschodnia – strefa ciszy gości hotelowych z urządzoną istniejąca zielenią oraz zarezerwowanymi miejscami parkingowymi dla gości hotelu.
W opinii autorów przedstawiona na Planie Zagospodarowania Terenów Sportowych (załącznik do warunków Konkursu) lokalizacja miejsc parkingowych i obsługa komunikacyjna terenu jest właściwa, a ich liczba wystarczająca i nie przewiduje się budowy dodatkowych parkingów na terenie przewidzianym pod inwestycję Hali Sportowej. Planujemy jedynie pozostawienie ul. Ostrobramskiej w istniejącym układzie, co pozwala na wymuszone spowolnienie ruchu samochodowego, uniknięcie niekorzystnego zbliżenia drogi do części hotelowej oraz uniknięcie wycinki istniejących drzew.
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
Zdecydowano się na pawilonowy charakter budynku, którego formowanie bryły oparto na idei prostopadłościanu, z którego zostały usunięte „puste” przestrzenie pomiędzy poszczególnymi funkcjami obiektu. Rozwiązanie to osiągnięto poprzez formalną i materiałową jednorodność w rozwiązaniu zewnętrznych krańcowych płaszczyzn elewacji (w gabarycie wspomnianego prostopadłościanu), traktując je jako zewnętrzną „skórę” obiektu. Elewacje te ukształtowano w taki sposób aby światło wpadające do wnętrza dawało wrażenie padania promieni słonecznych przez konary drzew. Cel ten osiągnięto przez gęstą perforację fasad otworami o różnej geometrii.
Płaszczyzny ścian powstałe przez odjęcie części „pustej” zaprojektowano w kontraście do zewnętrznej „skóry” elewacji budynku. Powstała w ten sposób forma budynku daje wrażenie kompozycji brył wyrastających ze wspólnego dwukondygnacyjnego cokołu.
Dominantę przestrzenną stanowi jednoprzestrzenna bryła sali sportowej otwarta w kierunku wschód-zachód, odkrywająca wnętrze hali poprzez pełne przeszklenia ścian szczytowych powyżej drugiej kondygnacji. Kontynuacją jej od strony południowo-zachodniej jest lekko „odsunięty” dwukondygnacyjny blok administracji otwarty również w kierunku zachodnim. Bryła sali kondycyjnej „wyrasta” w narożniku północno-zachodnim i dzięki nadwieszeniu wspornikowym tworzy głęboki podcień wejścia głównego. Przeciwwagą dla niej i zarazem oparciem na gruncie jest narożnik południowo-zachodni, w którym umieszczono m.in. bar.
FUNKCJA BUDYNKU
Podział funkcjonalny budynku można w skrócie podzielić na następujące strefy:
- Wielofunkcyjna Sala Sportowa z widownią wokół boiska. Widownia posiada 1500 miejsc siedzących na trybunach stałych i 514 na trybunach ruchomych oraz 10 miejsc dla prasy i 2 kabiny komentatorów TV i spikera.. Zlokalizowana na parterze w centralnej części budynku. Dojście na trybuny z holu na piętrze oraz w przypadku organizacji imprez z publicznością na płycie boiska – z holu na parterze,
- Zaplecze sali głównej mieszczące się pod trybunami na parterze i obejmujące m.in. szatnie dla sportowców, pokoje trenerów, sędziów, pokój kontrolny, toalety dla sportowców i magazyny. Strefa dostępna jest z holu dla sportowców i pracowników hali sportowej (wejście od strony południowej), magazyny bezpośrednim dojazdem z zewnątrz od strony północnej,
- Strefa ogólnodostępna publiczności – od strony zachodniej (ul. Jana III Sobieskiego) - obejmująca w parterze, hol główny wejściowy z wyodrębnioną częścią biletową i szatniową, sklep sportowy, bar, toalety oraz hol na piętrze. Zarówno hol jak i bar mogą działać niezależnie od reszty budynku posiadają bowiem bezpośrednie wejścia z zewnątrz,
- Strefa sali kondycyjnej i siłowni powiązana z zespołem odnowy biologicznej zlokalizowana na piętrze, a dostępna z holu na piętrze zarówno dla gości komercyjnych jak i dla sportowców,
- Blok administracyjny -zlokalizowany na piętrze drugim i trzecim powiązany komunikacyjnie z wszystkimi strefami powyżej i posiadający bezpośredni wgląd na widownię i salę sportową. W skład niego wchodzą pomieszczenia biurowe administracji (w tym kierownika sali), pokoje klubowe, sala konferencyjna oraz niezbędne zaplecza socjalno-sanitarne,
- Pokoje hotelowe - zlokalizowane na parterze po stronie wschodniej budynku (w oddylatowanym segmencie zapewniającym odpowiednią izolację akustyczną od sali sportowej) dostępne z osobnego wejścia, z dala od zgiełku związanego z imprezami masowymi, z otwarciem na zieleń wokół obiektu,
- Strefa techniczno - magazynowa - zlokalizowana po stronie północnej w kondygnacji parteru, pod widownią. W skład pomieszczeń technicznych wchodzą: pomieszczenia wymiennikowni, przyłącza wody, rozdzielnicy głównej, centrali telefonicznej oraz pomieszczenia ochrony i monitoringu. Strefa obsługiwana przez wewnętrzną drogę umożliwiającą łatwe dostawy sprzętu i serwis urządzeń.
Komunikacją pionową rozwiązano poprzez cztery wyodrębnione klatki schodowe (ewakuacyjne), otwarte schody holu głównego oraz windę pozwalającą na pełny dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym w tym szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
EWAKUACJA
Ewakuacja i zabezpieczenie przeciwpożarowe zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewakuację z trybun zapewniono czterema obudowanymi klatkami schodowymi umieszczonymi w narożnikach widowni z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. Zapewniono również bezpośrednie i pośrednie wyjścia na zewnątrz z poziomu płyty boiska szerokimi przejściami w narożnikach trybun. Wszystkie pozostałe pomieszczania posiadają czytelne wyjścia i drogi ewakuacyjne, co daje gwarancję pełnego bezpieczeństwa ludzi przebywających w obiekcie.

KONSTRUKCJA - MATERIAŁY
Bryła hali sportowej składa się z trzech oddylatowanych od siebie segmentów konstrukcyjnych, są to: segment zachodni (m. in. wejście główne), segment środkowy sali sportowej, segment wschodni (pokoje hotelowe).
Fundament żelbetowy monolityczny w postaci rusztu złożonego z ław fundamentowych powiązanych ze stopami fundamentowymi (pod słupami) i posadowionych na nim żelbetowymi ścianami fundamentowymi.
Układ konstrukcyjny części nadziemnej żelbetowy słupowo-belkowy z monolitycznymi stropami. Wypełnienie konstrukcji ścian zewnętrznych z betonu komórkowego i ceramiki budowlanej.
Trybuny żelbetowe monolityczne podparte zostaną na słupach oraz belkach stropowych i pośrednich.
Konstrukcja zadaszenia sali sportowej stalowa, z użyciem wiązarów kratowych w rozstawie modułowym, co 1380cm i rozpiętości 4480cm. Wiązary stanowią podparcie dla prostopadłego układu płatwi kratowych w rozstawie, co 375cm, dźwigających pakiet niewentylowanego stropodachu: blachę fałdową jako warstwę nośną, izolację termiczną i przeciwwodną. Ściany zewnętrzne sali w konstrukcji szkieletowej (ściana pn. i pd.) oraz w pełni przeszklone ściany szczytowe (wsch. i zach.)
Konstrukcja zadaszenia sali kondycyjnej lekka stalowa z pokryciem jak w sali sportowej, pozostałe dachy w konstrukcji monolitycznej żelbetowej z wykończeniem w technologii dachu „odwróconego” częściowo z zielenią dachową w sąsiedztwie bloku administracyjnego.
Elewacje krańcowych ścian zewnętrznych zaprojektowano w postaci ścian wentylowanych z okładziną panelową z blach corten odpornych na korozję. Formowanie paneli i ich perforację projektuje się w sposób indywidualny adekwatny dla potrzeb doświetlenia pomieszczeń mieszczących się za ścianą elewacji. Występują perforacje drobne okrągłe, panele pełne pionowe pełniące rolę żaluzji przeciwsłonecznych, panele otworowane prostokątnie w układzie pionowym i poziomym.
Pozostałe elewacje projektuje jako tynkowane oraz przeszklone w postaci ścian kurtynowych aluminiowo-szklanych i całoszklanych z zastosowaniem stałych (blok administracji) i ruchomych (sala sportowa) aluminiowych przysłon zewnętrznych (żaluzje poziome).
Zastosowany na żaluzjach elewacji bloku administracyjnego system aktywnej multimedialnej prezentacji, oparty na technologii LED’owej, jest propozycją na stworzenie znaku graficznego w przestrzeni. System ten jest propozycją wykorzystania elewacji jako przestrzeni marketingowej i nie został ujęty w kosztach realizacji. Może być zrealizowany w dowolnym momencie funkcjonowania obiektu na zasadach dzierżawy powierzchni reklamowej.
Materiały wykończeniowe wewnętrzne zgodnie z wytycznymi inwestora zawartymi w warunkach: - podłogi: posadzki drewniane sportowe o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, ponadto: gresy, linoleum, posadzki betonowe; sufity podwieszane z materiałów tłumiących akustycznie; ściany - panele drewniane, impregnowane betony licowe, tynki i farby mineralne, płytki ceramiczne.

Prostota i ekonomika konstrukcji oraz użyte materiały zapewniają, iż mimo bogatej funkcji, koszt obiektu nie przekroczy założonej przez inwestora granicy.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl