Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku”
Projekt konkursowy

<<< powr鏒
  • Biuro Architektoniczne „Limba” s.c. Anna i Juliusz Husarscy
Sk豉d zespo逝:
  • arch. Anna Husarska  
  • arch. Ewelina Podmok豉  
  • arch. Ewelina Proszkowiec  
  • arch. Ma貪orzata Soko這wska  
  • arch. Krzysztof Szemla  
  •  
  •  
  • http://www.arch-limba.pl/  
  •  

G這́wne za這żenia autorskie projektu rewitalizacji.

W czasach wspó販zesnych, na terenie ca貫j Polski dokonuje się w bardzo wielu ma造ch i średnich miastach rewitalizacji przestrzeni publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tak ważnego miejsca jakim jest rynek. Niestety zdarza się, że powstają w ten sposób bezosobowe przestrzenie wy這żone regularną siatką granitowej kostki, takie, które mog造by znajdować się w豉ściwie gdziekolwiek- w dowolnym miasteczku w Europie.

Tak wiec przed projektantami stanę這 zadanie, aby uchwycić, na czym polega niepowtarzalny klimat Turku i jaki znaleźć język przestrzenny i architektoniczny, aby to wyrazić.

Wydaje się, że klimat Turku polega miedzy innymi na jego skali- jest to klimat typowy dla niedużych miast, przyjazny i kameralny. Ale takich miast jest przecież wiele.

Tymczasem jest coś unikalnego, co wyróżnia to miasto w skali kraju- jest to klimat twórczości Józefa Mehoffera, który stworzy tutaj jedyne w swoim życiu ca趾owicie kompletne dzie這- pe軟y wystrój wnętrz kościo豉 p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościo豉, który jest zabytkiem i dominantą uk豉du urbanistycznego tureckiego śródmieścia.

Ze śladami Mehoffera można spotkać się w Turku także zwiedzając Muzeum, oglądając jego pomnik- 豉weczkę, a także podczas imprez kulturalnych- tzw. „dni mehofferowskich” w mieście.

Tak więc sformu這wano następujące cele projektu:

G這́wne cele projektu:
1. Wyeksponowanie niepowtarzalnych wartości architektonicznych, urbanistycznych i kulturowych Turku, oraz nadanie przestrzeniom publicznym miasta jednolitego charakteru.
2. Nawiązanie do klimatu twórczości Józefa Mehoffera i do klimatu secesji i wyrażenie go za pomocą języka architektury wspó販zesnej wysokiej jakości.
3. Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dla mieszkańców, miejsca rekreacji, kultury i realizacji pasji.

Forma architektoniczna i kompozycja

Dla twórczości Mehoffera bardzo charakterystyczne by造 witraże, i one sta造 się punktem wyjścia dla projektantów. Witraże Mehoffera są bardzo charakterystyczne, gdyż poszczególne elementy szkie貫k są u niego przeważnie nie ostrokątne, ale są one wielokątami wypuk造mi i często dos這wnie zaokrąglonymi.

Te w豉śnie wypuk貫 formy jak gdyby p豉tków kwiatowych sta造 się inspiracją projektu, również dlatego, że są one bardzo bliskie wspó販zesnym formom architektury organicznej.

Elementy znajdujące się na rynku, placu i we wszystkich przestrzeniach publicznych można by wyobrazić sobie jako rozsypane fragmenty witrażu w klimacie Mehoffera.

Z tym, że wzór zaprojektowany na rynku, jest kompozycją do pewnego stopnia symetryczną, centralną, która podkreśla bardzo regularny i geometryczny uk豉d urbanistyczny tego miejsca- szanując również fakt, że rynek w Turku jest to niemalże regularny kwadrat.

G這́wna oś zaprojektowanej kompozycji urbanistycznej miasta jest rozpięta miedzy dwoma najważniejszymi obiektami w mieście: dawnym budynkiem Ratusza, obecnie Muzeum, oraz Kościo貫m. Jest to oś biegnąca mniej więcej po przekątnej rynku, przechodząca dalej przez skwer Mehoffera. Oś ta podkreśla górowanie dominanty bry造 neogotyckiego kościo豉 nad uk豉dem urbanistycznym miasta.

Dodatkowo trasa ta rozbudowana jest w kierunku Zachód – Wschód.

Od Zachodu mamy deptak ulicy Kaliskiej, również prowadzący wzrok w kierunku kościelnych wież a w stronę wschodnią trasa prowadzi przez Plac Henryka Sienkiewicza i skręca do parku im. Żerminy Sk豉dkowskiej.

Zarówno g這́wna oś kompozycyjna, jak i najważniejsza trasa pieszo-rowerowa podkreślona będzie poprzez oświetlenie za pomocą spotów w posadzce.

Funkcje przestrzeni publicznych

Ulica Kaliska- deptak miejski


Ulicę Kaliską, od punktu, w którym znajdują się miejsca parkingowe , zaprojektowano jako g這́wny pieszy deptak miasta, prowadzący do rynku i rozpoczynający szlak po najciekawszych miejscach Turku. Ulicy nadano nieco wijący się kszta速, aby podkreślić i zintensyfikować wrażenie przestrzenne zbliżania się do dominanty.

Po obu stronach ulicy, naprzemiennie, przewidziano kawiarniane ogródki, a także wypoczynkowe 豉wki z zielenią. Zaprojektowano bezprogowe brukowe nawierzchnie ulicy, a jej wijącą się formę podkreślają szpalery miniaturowych drzew oraz ścieżka rowerowa.

Rynek- Plac Wojska Polskiego

Na p造cie Rynku zaprojektowano wzór elementów o organicznych kszta速ach- jak gdyby rozsypanych elementów witraża. Wzór ten jest rozsypany od środka p造ty rynku, i rozchodzi się równomiernie, prawie symetrycznie na boki. Obramienia poszczególnych elementów zaprojektowano z bia貫go betonu architektonicznego- co nadaje im wyrazisty charakter wspó販zesnej architektury a wysoka jakość materia逝 podkreśla reprezentacyjność tego miejsca.

Elementy tej kompozycji pe軟ić mogą różnorakie funkcje: w części przed Muzeum zaprojektowano niewielkie podium dla kameralnych imprez kulturalnych, co stwarza oprawę dla występów artystycznych, muzycznych, teatrów ulicznych itp., wraz z widownią- które na co dzień będą s逝żyć jako siedziska.

W centrum p造ty rynku znajduje się przestrzeń reprezentacyjna, podkreślona przez fontannę- sk豉dającą się z trzech elementów: element p豉ski, wypuk造 i wklęs造- a ca這ść jest zasilana za pomocą tryskaczy. Dzięki ciekawej formie miejsce to może być atrakcyjne zarówno ca豉̨ dobę (oświetlenie nocne), jak i o każdej porze roku, także zimą.

Wokó centrum umiejscowiono różnego typu siedziska drewniane, oraz wygodne 豉wki z oparciami. natomiast w kierunku boków p造ty rynku zaprojektowano partery kwiatowe i zieleń.

Projekt pozostawia w ca這ści wszystkie drzewa iglaste, które obecnie rosną na rynku, a także proponuje nowe nasady mniejszych drzew i innych roślin ozdobnych, oraz możliwość aranżacji pięknych parterów kwiatowych, bardzo w Turku popularnych.

Wokó p造ty rynku zaprojektowano dookolną jezdnię, z tym że od strony zachodniej i po逝dniowej będzie tam odbywa się wy豉̨cznie ruch pieszy i rowerowy, za wyjątkiem zaopatrzenia. Od strony zachodniej przewidziano przestrzeń dla ogródków kawiarnianych. Od strony wschodniej i pó軟ocnej przewiduje się spowolniony ruch samochodowy oraz miejsca postojowe.

Wzd逝ż pierzei zaprojektowano i uzupe軟iono szpalery niskich drzew ozdobnych, a także latarnie.

Plac Henryka Sienkiewicza

Od Placu Wojska Polskiego w kierunku po逝dniowym prowadzi ciąg pieszo – rowerowy, który przechodzi przez Skwer Mehoffera, a następnie mijając kośció dochodzi do Placu Henryka Sienkiewicza. Proponuje się po豉̨czenie Placu z terenem kościo豉 za pomocą schodów oraz pochylni- ze względu na różnicę poziomów.

Plac Henryka Sienkiewicza ma w odróżnieniu od rynku bardziej spokojny charakter. Jest to w豉ściwie nie tyle plac, co ma造 park- przewidziano tutaj nowy, bardziej interesujący uk豉d ścieżek, pozostawiono ca造 drzewostan, zaprojektowano siedziska, stoliki do gier planszowych, a rabatom nadano spójny charakter. Niektórym rabatom nadano wypuk造 kszta速, oddzielający nieco park od ulicy i powodujący, że jest to bardziej zaciszne miejsce.

Przez plac prowadzi ścieżka, wyznaczona linią spotów oświetleniowych w posadzce, która dalej kieruje ruch pieszy na ulicę Parkową.

Park im. Żerminy Sk豉dkowskiej

Projekt w dużej mierze zachowuje istniejący uk豉d ścieżek i stan obecny roślinności, przy jej uporządkowaniu i konserwacji. Przewiduje się natomiast zmianę nawierzchni dróg na ścieżki bite żwirowe , poprowadzenie asfaltowej ścieżki rowerowej przez park, wyznaczenie miejsc do różnorakiej aktywności- od spokojnego wypoczynku do uprawiania sportów- w różnych strefach parku.
Na murze od strony wschodniej zaprojektowano miejsce do twórczej dzia豉lności dla dzieci i m這dzieży.

Na szczególną uwagę zas逝guje oś g這́wna parku- od popiersia Józefa Pi連udskiego, do Starego Stawu. Projekt jeszcze bardziej eksponuje tę oś, poprzez umieszczenie na osi parterów kwiatowych, i zakończenie jej rodzajem widokowego molo.

Natomiast od drugiej strony Starego Stawu, na zamknięciu tej osi zaprojektowano, w oparciu o różnicę poziomów na brzegu- amfiteatr i wyspę ze sceną.

Amfiteatr w górnej części posiada taras widokowy- który jest wyniesiony nad ciekiem wodnym, a w dolnej części, pod widownią przewidziano punkt gastronomiczny.

U wejścia do parku, wśród zieleni zaprojektowano szalet miejski.

Ponadto przewidziano jednolity wystrój parku w elementy ma貫j architektury, a wiec 豉wki, wygodne „sofy” parkowe, kosze na śmieci, poide趾a, stojaki rowerowe i nowe balustrady mostków.

Zastosowane materia造 i uk豉d komunikacyjny

Materia造 użyte w projekcie to materia造 wysokiej jakości. Elementy kompozycji na placach zaprojektowano z bia貫go betonu architektonicznego, posadzki to bruki kamienne- bazaltowe i granitowe, w kilku odcieniach szarości. Jezdnie w obrębie opracowania również z kostki granitowej, ścieżka rowerowa asfaltowa. W parku również nawierzchnie: żwirowa, syntetyczna, piaszczysta, trawiasta.

Meble urbanistyczne projektuje się w organicznych kszta速ach z betonu architektonicznego, siedziska drewniane z drewna egzotycznego, elementy metalowe z patynowanej stali.

Oświetlenie to latarnie stylowe, z patynowanej stali, tak samo s逝pki oświetleniowe, natomiast w przestrzeni placów preferowane jest oświetlenie w formie spotów posadzkowych i reflektorów podświetlających.

Obecnie w Turku palącą kwestią wydaje się usuniecie ruchu przelotowego przez Plac Wojska Polskiego. W tym celu sugeruje się uczynienie ulicy Kolskiej ulicą jednokierunkową, i co za tym idzie zmianę kierunku ulicy Browarnej- co spowodować powinno omijanie p造ty rynku przez ruch ze wschodniej do zachodniej części miasta.

Ponadto ca趾owicie wy豉̨czona z ruchu zostaje ulica Kaliska od skrzyżowania z ul. Mickiewicza, oraz zachodnia i po逝dniowa pierzeja rynku- jako ciągi pieszo- rowerowe. Natomiast dla ruchu lokalnego, pozostawiono przejezdne dwie pozosta貫 pierzeje rynku i Plac Sienkiewicza, w spowolnionym ruchu jednokierunkowym. W ten sposób, chociaż wnętrza te przeznaczone są g這́wnie do ruchu pieszego i rowerowego (z wyjątkiem zaopatrzenia i mieszkańców), to jednak dla osób przyjeżdżających place te również pozostają dostępne.

W sumie zaprojektowano na obu placach 103 miejsca parkingowe, oraz miejsca dla osób niepe軟osprawnych.

Wszystkie przestrzenie publiczne zaaranżowane zosta造 bez krawężników i tym samym dostępne dla matek z wózkami i osób niepe軟osprawnych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl