Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistyczna budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu oraz rozbudowy budynku szkoły.
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • DEDECO Sp. z o.o. "Szczecin" Sp. k.
Skład zespołu:
 • architekt prowadzący:  
 • Krzysztof Ostoja-Hełczyński  
 •  
 • architekci:  
 • Marcin Januszkiewicz  
 • Piotr Hofman  
 •  
 •  
 • http://www.dedeco.pl/  
 •  

Projekt nowego kompleksu charakteryzuje się prostotą wyrazu i detalu, ascetycznością formy, oraz skromnością w wyrażaniu emocji za pomocą materiałów z jakich został wykonany. Zespół, dzięki jasnej i zwartej bryle, bez udziwnień i przemijających fajerwerków, swoim minimalizmem podkreśla mocny charakter budynku. Zaprojektowana architektura stanowi czytelną przeciwwagę dla zastanego otoczenia, a współczesny charakter obiektu stanowi przykład nowoczesnych rozwiązań zespołów sportowych, który może stać się jedną z wizytówek szybko rozwijającego się Świnoujścia.

Rozwiązania przestrzenne


Projekt Rozbudowy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu o Salę Sportową, Pływalnię i dodatkowy zespół pomieszczeń edukacyjnych ma na celu przede wszystkim stworzenie spójnego i jednolitego zespołu o wysokich walorach estetycznych, a zarazem niskich kosztach realizacji inwestycji m.in. dzięki możliwości prowadzenia prac budowlanych bez konieczności zamykania istniejącej szkoły.

Nowy obiekt, skupiający w sobie wszystkie funkcje zgodnie z założeniami zamawiającego, pozwala na etapowanie inwestycji począwszy od ETAPU 1, w którym przewiduje się wykonanie części administracyjnej wraz z holem wejściowym i barem (łącznik), edukacyjnej (pracownie lekcyjne) wraz z niezbędnymi zapleczami, oraz dwóch odrębnych zespołów szatniowych dla pływalni jak i sali sportowej.

Kolejne etapy (ETAP 2 i ETAP 3) pozwalają w zależności od sposobów finansowania inwestycji na realizację jako odrębnych obiektów: Sali Sportowej i Pływalni wraz z niezbędnym zapleczem.

Pomiędzy budynkiem pływalni i istniejącym budynkiem szkoły zlokalizowano wjazd z ulicy Grodzkiej wraz z parkingiem dla 28 samochodów osobowych i 1 autobusu. Od strony parkingu znajduje się także główne wejście (tzw. KOMERCYJNE) na potrzeby obsługi klientów zewnętrznych pływalni i sali sportowej.

Pomiędzy budynkiem sali sportowej i istniejącym budynkiem szkoły zlokalizowano boisko wielofunkcyjne (44x24m) dostępne z nowego łącznika i Sali Sportowej oraz z ulicy Szkolnej.

Zapewniony został także dojazd śmieciarki od strony parkingu, a także droga przeciwpożarowa wzdłuż 30% długości budynku zarówno od strony ulicy Grodzkiej jak i ulicy Szkolnej.

Prostota zaproponowanego rozwiązania przestrzennego pozwala w jasny sposób wydzielić istniejąca część od nowoprojektowanej, bez konieczności nadbudowy budynków istniejących, co przełoży się na obniżenie kosztów realizacji inwestycji oraz jasny i klarowny podział przestrzenny i funkcjonalny.

Rozwiązania funkcjonalne

Nowoprojektowany budynek został podzielony na trzy podstawowe strefy połączone z budynkiem istniejącym za pomocą łącznika.

Łącznik pełni zarówno funkcję głównego wejścia z zewnątrz dla klientów Sali Sportowej i Pływalni - z atrakcyjnie wkomponowanym barem i szatnią na okrycia wierzchnie. Jest także buforem pomiędzy szkołą, a zespołem sportowym. W łączniku przewidziano pomieszczenia administracyjne z niezależnym dostępem do obsługi szkoły i zespołu sportowego. Dzięki kontroli dostępu z łącznika, głównych holem na kondygnacji +1 (parter) można wejść do części szatniowych Pływalni i Sali Sportowej, lub też niezależnie z budynku istniejącej szkoły dostać się schodami lub windą na kondygnację +2 (piętro) do sal lekcyjnych i pracowni obsługi klienta.

Strefa Sali Sportowej jest obsługiwana z holu głównego poprzez wyodrębniony zespół szatniowy oraz uzupełniona o pomieszczenia pomocnicze tj. pokój trenerów, magazyny i siłownię/fitness.

Sala Sportowa pozwala na przeprowadzanie konkurencji tj. koszykówka, siatkówka, badminton, tenis czy też piłka ręczna. Dodatkowo istnieje możliwość podziału sali na dwa odrębne boiska przy pomocy kurtyny. Na sali przewidziano także miejsca na realizację zajęć dodatkowych tj. fitness, spinning itp. (zlokalizowano m.in. drabinki przyścienne), a także miejsca na magazynowanie mobilnego sprzętu do ćwiczeń tj. kozły, dodatkowe kosze itp. Bezpośrednio z Sali jest możliwość prowadzenia zajęć na zewnątrz np. z wykorzystaniem boiska wielofunkcyjnego. Na sali znajduje się widownia przewidziana dla około 120 osób, zaś zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość sali w świetle wynosi 7,5 m.

Strefa Pływalni także jest obsługiwana z holu głównego poprzez wyodrębniony zespół szatniowy (zgodnie z odrębnymi przepisami) oraz uzupełniona o pomieszczenia pomocnicze tj. pokój ratowników i trenerów oraz magazyn. W strefie tej przewidziano 6 torowy basen 25 metrowy, opcjonalnie z możliwością montażu dna ruchomego (na potrzeby nauki pływania). Basen wraz z widownią (90 osób), basenem płytkim (brodzik), zespołem hydromasaży oraz strefą składowania sprzętu fitness tj. rowery do ćwiczeń w wodzie, podobnie jak Sala Sportowa może pełnić niezależną od szkoły funkcję obiektu ogólnodostępnego poprzez łącznik wejściowy z kasą. W strefie basenu, dostępny jest także taras widokowy na kondygnacji +2 pełniący funkcję dodatkowej widowni podczas zawodów jak i widowni dla opiekunów. Na kondygnacji -1 (piwnica) przewidziano pomieszczenia techniczne obsługujące basen tj. pom. elektrolizy, mag. chemii czy też podbasenie.

Strefa Edukacyjna zlokalizowana na kondygnacji +2 (piętro) dostępna z holu głównego niezależnie od pozostałych stref, jest bezpośrednio połączona z istniejącą szkołą łącznikiem, schodami i windą. W strefie tej zlokalizowano dwie sale lekcyjne (pracownie zawodowe) o pow. 71-72 m² każda, pracownię obsługi konsumenta o pow. 150 m² oraz zespół toalet wraz z zapleczem. Takie rozwiązanie, dzięki wykorzystaniu wolnej kubatury nad szatniami i unikaniu przebudowywania istniejącego budynku, pozwala zminimalizować koszty rozbudowy/nadbudowy istniejącej szkoły.

Rozwiązania techniczno-materiałowe

Konstrukcję budynku przewiduje się jako jednoprzestrzenną halę płytowo-słupową z trzonami usztywniającymi w postaci klatki schodowej i pomieszczeń zlokalizowanych w centralnej części obiektu. Zakłada się całość konstrukcji wykonanej w technologii żelbetowej monolitycznej.

Ściany zewnętrze oparte na fasadach słupowo-ryglowych z wykorzystaniem profili aluminiowych, częściowo pokryte ocynkowaną i malowaną proszkowo siatką cięto-ciągnioną, w dolnych partiach budynku, a także w ścianach czołowych wykonane jako fasady szklane, częściowo strukturalne.

Kompleks wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje przewidziane zarówno do obsługi Sali Sportowej i Pracowni zawodowych (m.in. wentylacja wywiewno-nawiewna), jak i Pływalni (m.in. klimatyzacja, uzdatnianie wody, magazyny chemii, filtry). Niecka basenu wykonana w technologii tradycyjnej żelbetowej z niezbędnym podbaseniem, spełnia wymogi dla tego typu obiektów sportowo rekreacyjnych.

Projekt został przeanalizowany pod względem warunków przeciwpożarowych oraz instalacyjnych. Cały kompleks spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl