Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistyczna budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu oraz rozbudowy budynku szkoły.
II miejsce

<<< powrót
  • Studio Warsztat
Skład zespołu:

Rozwiązania funkcjonalne.

Projekt hali sportowej, basenu, boiska zewnętrznego oraz nadbudowy przewiduje, że można je wybudować w niezależnych od siebie etapach wybierając od etapu, który jest najbardziej potrzebny dla CEZiT w danej chwili. Niezależnie od kolejności budowy zapewniono możliwość osobnej pracy każdego z projektowanych obiektów. Wspólne wejście poprzez łącznik do kompleksu pozwala na zastosowanie jednego punktu informacyjnego, jednak nie przeszkadza to w możliwości odrębnej pracy pływalni od hali sportowej czy boiska zewnętrznego.

Nadbudowa parterowego skrzydła szkoły pozwoliła na uzupełnienie programu szkoły o pomieszczenia wymienione w regulaminie niższym kosztem niż w oparciu o potencjalną rozbudowę. Z uwagi na zapisy MPZP dotyczące wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej oraz lokalizację istniejących pracowni obróbki termicznej (kuchni) tworzących logiczną całość z projektowanymi pomieszczeniami, nadbudowa jest również najfunkcjonalniejszym z możliwych rozwiązaniem, sprawdzającym się również jako forma przestrzenna, sprawiająca, że frontowa elewacja szkoły posiada dwa dwukondygnacyjne skrzydła. Dodatkowym atutem nadbudowy w miejscu, które zostało wybrane jest fakt, że niezbędna stała się drobna przebudowa strefy wejściowej szkoły, co zaskutkowało dobitniejszym, niż to było dotychczas zaakcentowaniem i podniesieniem reprezentacyjności tej części szkoły (wysoka na dwie kondygnacje szklana ściana kurtynowa). Umieszczenie w holu wejściowym szkoły dźwigu osobowego, pozwoliło zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym do nadbudowywanej części oraz do całego piętra szkoły (istniejącego lewego skrzydła). W ten sposób (poza I i II piętrem internatu) cała szkoła stała się dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Zaprojektowano miejsca postojowe na terenie działki szkolnej z uwagi na konieczność spełnienia wymogów MPZP – z przeznaczeniem dla pracowników CEZiT. Dodatkowe, ogólnodostępne miejsca postojowe oraz zatoczkę dla dwóch autokarów zlokalizowano zgodnie z zaleceniami regulaminu – w pasie drogowym ul. Grodzkiej. Grupowanie miejsc postojowych oraz oddzielenie ich żywopłotami i nasadzenia z drzew sprawiają, że parkingi sprawiają wrażenie kameralnych, a zarazem spełniają wymogi MPZP.

Lokalizacja parkingów niejako samoistnie narzuca również pożądany rozdział ruchu pieszego i kołowego – ten możliwy jest jedynie we wschodniej części działki drogą manewrową, której część stanowi projektowana droga ppoż. W tej części działki zlokalizowano również wszystkie nowe przyłącza oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Rozwiązania przestrzenne.

Wszystkim budynkom (projektowanym i istniejącym) przypisano rozróżniające je kody kolorystyczne (kolory pastelowe zgodnie z wymogami MPZP): istniejący budynek szkoły wraz z projektowaną nadbudową – wiodący kolor bordowy; hala sportowa – wiodący kolor zielony; pływalnia kryta – wiodący kolor niebieski; budynek internatu – wiodący kolor żółty. Wprowadzenie kodów kolorystycznych oraz identyfikacji wizualnej uczytelnia kompleks i sprawia, że staje się on spójniejszą całością. Wrażenie to potęgować będzie dodatkowo dominujący kolor tynków wszystkich elewacji – ponadczasowy: biały. (Całościowe zastosowane rozwiązanie możliwe do realizacji po wykonaniu termomodernizacji istniejącej szkoły.)

Zielone dachy nad projektowaną halą sportową i pływalnią pozwolą na możliwie najmniej inwazyjne wkomponowanie projektowanej kubatury w zastaną przestrzeń. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla mieszkańców okolicznych wieżowców, których okna „wychodzą” na teren CEZiT. Zaproponowana zieleń ekstensywna na dachach jest rozwiązaniem trwałym, sprawdzonym ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionym, jest również koniecznością, aby spełnić wymogi MPZP dotyczące minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na terenie opracowania.

Utworzono reprezentacyjny dziedziniec, otwarty jedną ze ścian na ul. Grodzką, stanowiący zapraszającą, kameralną strefę wejściową do kompleksu sportowego oraz do części administracyjnej szkoły. Dopełnieniem funkcji „głównego wejścia” jest zadaszona strefa kawiarniana (zewnętrzny taras kawiarni basenowej) oraz strefa zieleni buforowej oddzielającej budynek internatu od ulicznego zgiełku i postronnych spojrzeń przechodniów. Na terenie dziedzińca istnieje również możliwość organizowania drobnych wystaw/prezentacji/pokazów. Ściana basenu od strony dziedzińca została zaplanowana jako przeszklona, o obniżonej wysokości dachu, aby dostosować skalę do wielkości dziedzińca. Za ścianą budynku basenu w tym miejscu znajduje się strefa rekreacyjna z leżakami. Ponieważ poziomy posadzki dziedzińca i strefy z leżakami są niemal identyczne można odnieść wrażenie, że dziedziniec jest przedłużeniem hali basenowej lub, że dziedziniec ciągnie się aż do niecki basenowej.

Istniejący dziedziniec pomiędzy szkołą a internatem przewidziano do reorganizacji i zaaranżowania na potrzeby mieszkańców internatu (stoliki i ławki oraz miejsce do grillowania).

Z uwagi na konieczność etapowania wydzielono mały dziedziniec pomiędzy budynkami hali sportowej i basenem. Stanowi on również dodatkową przestrzeń np. do ćwiczeń dla użytkowników siłowni, może stanowić zewnętrzną salę fitness, oraz jest wejściem dla pracowników parkujących pojazdy na parkingu pracowniczym.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl